Bestekâr
İsmâil Dede Efendi (Hammâmîzâde)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Buselik
Form
Şarkı
Usûl
Aksak
Kaynak
Sanat Müziği Notaları, Mustafa Eren Güzel

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45132
Reactions
114

Reputation:

Eser:
Eda ile revişlerin aklımı perişan etti

Bestekâr:
Dede Efendi

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Edâ ile revişlerin aklımı perîşân etdi
Bu gece meclise geldi çeşmim yaşın giryân etdi
Pür-letâfet dil-rubâdır bu gönlümü hayrân etdi
Güzel senin edâların ne etdiyse bana etdi

Kaynak:
v2 | Mustafa Eren Güzel

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 3740 -
v2 | Şamlı İskender Buselik Faslı (No: 40) Sayfa: 27
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Top Bottom