Bestekâr
Zaharya
Güfte Sâhibi
Nâfiz (Lâzikîzâde Feyzullah)
Makam
Hicaz (Hümayun)
Form
Beste
Usûl
Çenber (Ağır)
Kaynak
İSAM - Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi, Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45071
Reactions
501
Eser:
Düşmesin miskin gönüller zülf-i anber-bulere

Bestekâr:

Güfte Sâhibi:
Nâfiz

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
-

Örnek:

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 3687 -
ISAM, Cüneyd Kosal Türk Mûsıkîsi Arşivi: D-13/16, D-28-2/42, D-99/43
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
2102
Reactions
3160
Gazel Nâfiz (Ö: 1767) merhûma âit ve tamâmı şöyle:

Düşmesin miskin gönüller zülf-i anber-bûlere
Başına teller takınsın düş olan gîsûlere

Gâzeye hâcet mi ey meşşâta semmûr-ı siyeh
Vesmeler çekme hatâ eylersin ol ebrûlere


Der gören mûy-i dehânıyla dür-i dendânına
Hat-keşîde hokka-i lâ'lîndir incûlere

Kopmasın uşşâk-ı ser-bâzın kıyamet başına
Dökme zülfün fitneler salıp kad-i dil-cûlere

Gördüğün her çeşm-i meste Nâfizâ turma kapıl
Ayn-ı devletdir şikâr olmak gözü âhûlere

Fâ'ilâtün/ fâ'ilâtün/ fâ'ilâtün/ fâ'ilün

Not: @Murselin Bey'e gazeli bulmamda yardımı için çok teşekkür ederim.
 
Last edited:
Top Bottom