beratdiyebiri

Arşiv Görevlisi
Messages
244
Reactions
282

Reputation:

Kaydın Adı:
Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben - Sûzidil Darb-ı Fetih Beste

Kayıtta Yer Alan(lar):
Koro

Kayıt Linki:

Bestekâr:
Eyyûbî Mehmet Bey

Güfte:
Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben
Bir âh ile bu cânımı kurbân ederim ben
Yâr olmayıcak cevr ü sitemdir bana bâde
Bilmem nice def-i gam-ı hicrân ederim ben

Kaynak:
Gölgede Kalanlar YouTube Kanalı

Diğer Bilgiler:
Sazendeler Aziz Şükrü Özoğuz (keman) Caner Can (kanun) Gamze Ege Yıldız (tanbur) Mahinur Özüstün (kemençe) Emrullah Şengüller (viyolonsel) Hanendeler Aybige Demir Okan Aynur Ezgi Yüksel Filiz Yıldızbaşoğlu Gizem Coşkun Merve Kıvılcımer Merve Utandı Kalkan Alper Akaryıldız Anıl Yurttaş Hüseyin Kıyak Taner Yalçın Taha Aras
 
Top Bottom