Bestekâr
Zekai Dede
Güfte Sâhibi
Nef'î
Makam
Hüzzam
Form
Beste
Usûl
Hafif
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45095
Reactions
222
Messages
89
Reactions
276
Eserin güftesi Nef'î'nin şu gazelinden alınmış, güftenin ikinci beyti ise muhtemelen Zekâî Dede tarafından ilâve edilmiştir.
 

Download all Attachments

  • 86.3 KB Views: 14
Top Bottom