Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Hulûsi Ömer Efendi (Şah Hulûsî)
Makam
Hüzzam
Form
İlahi
Usûl
Değişmeli
Kaynak
hep güzel şeyler (adlı üyemiz)
Messages
35
Reactions
23
YouTube
link
Eser:
Can kafesten uçmadan gel

Bestekâr:
Belirsiz

Güfte Sâhibi:
Hulûsi Ömer Efendi (Şah Hulûsî)

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
"Can kafesden uçmadan gel
Ruhu sultân idegör
Geç aradan göçmeden gel
Nûru burhân idegör
Sen hakîkat râhına ir
Can gözünü açagör
Gel Muhammed Ali bağrı
Sen de bârân idegör
Girmediler bu sadâkat (Ermediler bu hakîkat)
Menziline şirk koşan
Kendini kendinde setr ol
Hakk’ı her an idegör
Mürşidinden feyz alanlar
Çün bilibdir zâtını
Kâmili bul şaşmadan gel
Hakk’ı (nefsi) seyrân idegör
Bu fenâdan kimse kalmaz
Rûhi sen kalsan gerek
Can teninden terk edip sen
Cânı cânân idegör
Şah Hulûsî evliyâlar
Enbiyâ emrindedir
Görmeden mahşer sırâtı
Bun(r)da mîzân idegör"

Kaynak:
Buradaki ses kaydından aynen deşifre ederek yazıldı (kaynak gerçekte kime ait veya nereden, belirsiz)

Diğer Bilgiler:
Yukarıdaki kaynaktaki kaydın yarım olma ihtimali var, çünkü kayıtta okunan kısmında güftenin ilk 3 beytini (veya kıtasını) sırasıyla okumuş ve diğerlerini okuyamadan kayıt bitmiş.
Güfte ise şiirin bulunduğu site olan Can Kafesden Uçmadan Gel | Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki Asitanesi | Uşşaki Tarikatı | Uşşaki Dergahı bu adresten alındı ama 6 kıta var, Türk Dîvân Edebiyâtı'nda Tasavvuf Edebiyâtı'nda çoğunlukla çift sayılar tercih edilmez ve genellikle 5 kıta/beyit tercih edilir, 6 kıta/beyit sıradışı görünüyor. Üstelik sondan bir önceki kıtada "Rûhi" kelimesi geçiyor ve bir mahlâs gibi duruyor, eğer gerçek el yazmasından yanlış okunmadı ve yazılmadıysa bu kıta başka bir şiirin son kıtası olmalı, fakat yanlış okunmuş olabileceği ihtimali de mevcut. İşte bu nota, şimdilik eldeki bu bilgilerle oluşturuldu. Yeni ve doğru bilgiler edinildiği takdirde nota ve kaydedilen bilgiler değiştirilecektir.
 

Download all Attachments

Top Bottom