Berâat

Arşiv Görevlisi
Messages
416
Reactions
545
YouTube
link
Kaydın Adı:
Bayâti Bayram Salâtı

Kayıtta Yer Alan(lar):

Kayıt Linki:

Bestekâr:
Hasan Efendi (Hatip, Zâkirî)

Güfte:

Kaynak:
Nağme-i Âşk Youtube Kanalı
 
Last edited:

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
967
Reactions
1388
Age
30
“Musiki çevrelerince kabul görmemiştir” demiş Halil Can’ın iddiasına. Kabul görse ne olacak? Belge yoksa kendi hayaline istinad ederek yorum yapanlara saygımız var yine ama sözlerine tek başına itibar edemeyiz. Tarihi vesika lazımdır. Bu salatın bestekârı, diğer pek çok cami musiki eseri gibi meçhuldür.
 
Top Bottom