Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45132
Reactions
104

Reputation:

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1648
Reactions
1828
YouTube
link

Reputation:

Yeryüzünün en işveli bestelerinden biri olan bu eseri Kâni Karaca'nın şurada okuduğu versiyonunun notasını bulamayınca notaya aldım. v6'dan (versiyon 6) ulaşabilirsiniz.
 

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1648
Reactions
1828
YouTube
link

Reputation:

ISAM notasının (v5) ''notlar'' kısmında şöyle bir bilgi var: ''Defterin başında "Bir hizmet olmak üzere çalışkan Şark Musiki Cemiyet-i Muhteremesine yazmış olduğum bu kitap acizane takdim kılındı 5 Mart 1930 Sermüezzinlikten mütekaid Kadıköylü Hakkı / Ziya Akyiğit'ten aldım 9.10.1971" notları vardır.''
 
Top Bottom