Bestekâr
Levent Çelik
Güfte Sâhibi
Sünbül Sinan (Sünbüli)
Makam
Isfahan
Form
Durak
Usûl
Serbest
Kaynak
Levent Çelik
Messages
117
Reactions
191

Reputation:

Eser:
Aşk ile iki cihanda şâh olan gelsün berû

Bestekâr:

Güftekâr:
Yûsuf-ı Sünbül Sinan Hz

Makam:
Isfahân

Form:

Usûl:

Güfte:
Aşk ile iki cihanda şâh olan gelsün berû
Râh-ı Hakk'a bende-i dergâh olan gelsün berû
Sünbülî ince dürür kıldan Sırât-ı müstakîm
Dest-gîri dâimâ Allah olan gelsün berû

Kaynak:
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Top Bottom