mstferngzl

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1029
Reactions
876

Reputation:

Şuradaki Asdik Ağa da aynı kişi sanırım: Astik ağa
Peki şuradaki Asadur (Hanende) da yine aynı kişi mi? Asadur (Hanende)

Çünkü Asdik Ağa'nın hanendelik yaptığı da biliniyor.
 
Top Bottom