Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Çargah
Form
Türkü
Usûl
Curcuna
Kaynak
Mustafa Eren Güzel

mstferngzl

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
820
Reactions
716

Reputation:

Eser:
Altun Hızmav Mülayim

Bestekâr:
Belirsiz

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Altın hızmav mülayim
Seni haktan dileyim
Yaz günü temmuzda
Sen terle ben sileyim
Nakarat
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad oldum
Altın hızmav incidi
Gömleği nariçidi
Menim lâl olmuş dilim
Ne dedi yar incidir
Nakarat
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad oldum
Altın hızmav tomağa
Yaraşır al yanağa
Güzel gel görüşelim
Ben gidirem Irağa
Nakarat
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad oldum

Kaynak:
Mustafa Eren Güzel v1

Diğer Bilgiler:
v1 | Eserin kaynak kişisi: Abdurrahman Kızılay
Yöre: Kerkük
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Top Bottom