Messages
147
Reactions
244
Website
link
Facebook
link
YouTube
link
Eser:
Âfet-i gamdan aceb dünyâda kim âzâdedir

Bestekâr:
Semih Özdemir

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Âfet-i gamdan aceb dünyâda kim âzâdedir
Herkesin bir derdi var mâdem ki âdemzâdedir
Bir hümâ-yı zevki bin sayyâd-ı gam ta'kîb eder
Böyle bir mevhûma bilmem halk neden üftâdedir

Kaynak:
Semih Özdemir (Besteci)

Diğer Bilgiler:
Bu eser, Türk müziğinin mihenk taşlarından Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi ve Tanbûrî Cemil Bey anısına ve onuruna, saz eserleri ve sözlü eserler kategorilerinde olmak üzere Fatih Belediyesi'nce tertip edilen bir beste yarışmasında, Dede Efendi Sözlü Eserler Kategorisi'ne başvuran 305 eser arasından, Türk musikisi alanında önde gelen isimlerden oluşan bir jüri tarafından 16.01.2023 tarihinde dereceye layık görülmüş ve üçüncülük takdir edilmiştir.

Eserin bir kaydına buradan ulaşılabilir.
 

Download all Attachments

Top Bottom