Eser Bilgileri
https://divanmakam.com/forum/ankeski-tura-dared-ez-is-sikem-dared-acem-buselik-ayin-i-serifi-abdulbaki-nasir-dede-seyh-acem-buselik.1534/
Kategori
Tek Eser İcrâsı
Kayıtta Yer Alan(lar)
Kânî Karaca
Bestekâr
Abdülbaki Nasır Dede (Şeyh)
Makam
Acem Bûselik
Form
Âyin
Süre
25-30 Dakîka, 26-27 Dakika
Eser Türü
Dînî, Sözlü Eser
Eser Zinciri
Eser
Kayıt Türü
Vokal ve Enstrümantal
Ses ve Saz Takımı
Hânende ve Saz Heyeti
Kayıt Ortamı
Belirsiz
Kayıt Yeri
Türkiye
Kayıt Mekânı
Belirsiz
Kayıt Şekli
Sesli
Kayıt Yılı
Belirsiz
Dil
Türkçe
Kaynak
Harun Korkmaz (adlı üyemiz)
DîvânMakam Arşiv No.
000040-HarunK-KayArs-DVNMKM

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
679
Reactions
914
Age
30

Reputation:


Bugün büyük bestekârlarımızdan Şeyh Abdülbâkî Nâsır Dedeefendi'nin irtihal sene-i devriyesidir. Nâsır Dede'nin mevlevî mûsikîsi tarihine armağan ettiği bir şaheseri, Acem Bûselik Ayîni'ni Kânî Karaca'dan dinliyoruz. Videoyu hazırlayarak burada paylaşılması için gönderen aziz dostumuz Nûrullah Özdem​'e nâmütenâhî şükranlarımızı arz ediyoruz.
 
Top Bottom