Recent content by Enes Ergür

  1. E

    Vocal Piece Hakkı Koyup Batıla Meyl ü Muhabbet Neden - Enes Ergür - Isfahan

    Eser: Hakkı koyup batıla meyl ü muhabbet neden Bestekâr: Enes Ergür Güfte Sâhibi: Hz. Pîr Aziz Mahmud Hüdaî Makam: Isfahan Form: İlahi Usûl: Düyek Güfte: Kaynak: Bestekârın arşivinden
Top Bottom