Cemil Altınbilek

Cemil Altınbilek

Manisa Doğumlu ve İstanbul Hukuk Fakültesi 1983 mezunu olan Cemil Altınbilek, on beş yıl Banka Hukuk Müdürlüklerinde Avukat ve son beş yılı Yönetici-Hukuk Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra, kurmuş olduğu “Altınbilek Hukuk Bürosu” ile yirmi yılı aşkın süredir serbest avukatlık faaliyetini İstanbul’da icra etmektedir.

Mûsikî hayatına 1979 yılında, Kubbealtı Akademisi Kültür ve San’at Vakfının Mûsikî Enstitüsünde başladı, aynı yıl Kubbealtı’nda ud talebesi olduğu Hocası Udi ve Rebabi Cahit Gözkân’ın evindeki özel Cumartesi meşklerine ve önceleri Salı, sonraları Cuma akşamları icra edilen gelenekli fasıl gecelerine, 1999 yılında Hoca’sının vefatına kadar, yirmi yıl müddetle devam etmiştir.

Ayrıca eş zamanlı olarak, Kubbealtı Korosunun yanı sıra, İstanbul Üniversitesi Türk Mûsikîsi Korosuna önceleri korist ve sonrasında udi olarak, bilahare kurulan Kadıköy Fasl-ı Musiki Derneğinin ve Kadıköy Atölye San’at Topluluğunun ve de Cenan Vakfı Türk Mûsikîsi Korosunun çalışmalarına, Udi ve kısmen idareci olarak yaklaşık on ’ar yıl katılmıştır..

TRT Repertuvarına kabul edilmiş beste denemeleri ve mûsikî silsilesi hakkında yayınlanmış makaleleri olan Cemil Altınbilek ’in,” Manisa Sevdası” kitabı ve editörlüğünü yaptığı “Hoca Cahit Gözkân’ın Mûsikî Mirası” adlı, Enderun ve Mızaka- i Hümayun geleneğinden intikal eden “Kütük” ve “Defterler”’i yayınladığı iki ciltlik çalışması, Kubbealtı Neşriyatı tarafından kitaplaştırılmış olup, ile İlahiyat-ı Ken’ân dan yeni besteler kitapcığı baskı aşamasındadır. Ayrıca Büyük Hocası “Ahmet Mükerrem Akıncı ve Yekta Akıncı’nın Hayatları ve Musiki Eserleri” adlı kitabı, İstanbul Fetih Cemiyeti tarafından yayınlanmıştır.

Bu def’a, önceki ciltlerden takımlar tamamlanarak kısmen Genişletilmiş ve yayınlanmamış kütük ve defterlerden oluşan üçüncü cilt çalışması ”Müsikide Bir Silsile” adı ile müstakilen kitaplaştırılmıştır.

Halen, Hocası Cahit Gözkan’dan tevarüs ettiği ev fasılları geleneğini devam ettirmekte ve dost meclislerinde musiki yaşantısını sürdürmektedir.

Evli ve iki erkek bir kız çocuğu sahibidir.

Contact

Website
link
Instagram
link
Facebook
link
Twitter
link
YouTube
link

Followers

Top Bottom