Recent content by Ardahan

  1. A

    Question Zaharya'nın Hicaz Takımıyla İlgili

    Ben teşekkür ederim.
  2. A

    Question Zaharya'nın Hicaz Takımıyla İlgili

    Birinci beste "Düşmesin miskîn gönüller zülf-i anber-bûlere" olacak sanırım
Top Bottom