Bestekâr
Mustafa İzzet Efendi (Kazasker)
Güfte Sâhibi
Mehmet Akif Paşa
Makam
Maye
Form
Şarkı
Usûl
Ağır Aksak
Kaynak
Nota Arşivleri
Messages
520
Reactions
333
Facebook
link
YouTube
link

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
1437
Reactions
2471
Bu şarkı burada yok muymuş? Nota Hakkı Hoca'nın Nazariyat, Usul ve Kudüm velveleleri kitabından. Bestekâr Dede yazıyor üzerinde.? yeni bir muammâ :)
 
Messages
8
Reactions
9
Darülelhan külliyatı'ndaki nüsha
 

Download all Attachments

  • 1.6 MB Views: 27
Messages
155
Reactions
206
YouTube
link
Last edited:
Top Bottom