Messages
97
Reactions
98
Eser:

Bestekâr:
Dede Efendi

Güfte Sâhibi:
Yok

Makam:
Rast

Form:

Usûl:

Güfte:
Yok

Kaynak:
TDV İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Cüneyd Kosal Türk Mûsikî'si Arşivi KD-53/13 - s. 25 Nuri Duyguer'in el yazısı. Güftesi yoktur.
 

Download all Attachments

Top Bottom