Güfte Sâhibi
Yok
Makam
Neva
Form
Peşrev
Usûl
Fahte
Kaynak
Hakan Cevher, Mecmû'a-ı Sâz ü Söz
Messages
202
Reactions
318
Eser:
Peşrev (Küçük Ahmed Bey Nazîresi)

Bestekâr:
Bayezid

Güfte Sâhibi:
Yok

Makam:
Neva

Form:

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:
Hakan Cevher'in doktora tezi, "Ali Ufkî Bey ve Hâzâ Mecmû'a-ı Sâz ü Söz (Transkripsiyon, İnceleme)".

Diğer Bilgiler:
  • Bu eser bir nazîredir. Yâni, daha önceki bir eserle aynı makam, form ve usûlde bestelenmiş, makam kullanımı açısından orijinale benzer bir eserdir.
  • Peşrevin adı "Pişrev-i Bayezid" olarak geçer. Aynı şekilde adlandırılmış Neva Düyek Peşrev'in bestekârının Sultan II. Bayezid kabul edilmesi durumunda, bu eser için de aynı kabulün yapılması doğru olur. Ancak bu kabul, nazîrenin 1512'den önce yapıldığı, orijinalin ise çok büyük ihtimalle 15. yüzyıl eseri olmasını gerektirir, ki bu imkânsız olmasa da oldukça şüphelidir.
  • Notadaki "Temmet" tabiri "Son", "Mü." kısaltması ise "Mülazime" demektir.
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Top Bottom