Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Segah
Form
Peşrev
Usûl
Lenk Fahte
Kaynak
Sanat Müziği Notaları
Messages
196
Reactions
300
Osman Dede'nin notalarından, Nilgün Doğrusöz'ün çeviriyazısı. Bestekâr konusunda müellif, ad verilmeden kullanılan "nâmeş" ifâdesini, eserin Nâyi Osman Dede'nin kendi peşrevi olmasıyla açıklamıştır. Bu konuda notaların hepsinin çeviriyazısı yapılmadan bir sonuca varmayı doğru bulmadığımdan tereddütle Osman Dede yazıyorum.
Usûl konusuna gelecek olursak, Owen Wright Lenk Fahte ihtimâlini verse de notayı Fahte olarak yazmış; bu şekilde sınıflandırılmasının daha uygun olacağı görüşündeyim.
 

Download all Attachments

Last edited:
Top Bottom