Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Yok
Makam
Eviç
Form
Peşrev
Usûl
Darb-ı Fetih
Kaynak
Hakan Cevher, Mecmû'a-ı Sâz ü Söz
Messages
170
Reactions
260
Eser:

Bestekâr:
Belirsiz

Güfte Sâhibi:
Yok

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:
Hakan Cevher'in doktora tezi, "Ali Ufkî Bey ve Hâzâ Mecmû'a-ı Sâz ü Söz (Transkripsiyon, İnceleme)".

Diğer Bilgiler:
  • MSS'deki Darb-ı Feth usûlü, anlaşıldığı kadarıyla, günümüzdeki usûlle zaman anlamında benzerlik gösterir; ancak darplarının aynı olup olmadığı belirsizdir, Hakan Cevher de bu usûlün açıklaması sonrasında, "Zarb-ı Fetih Usûlü ve Bu Usûlle Bestelenmiş Peşrevler Hakkında" adlı, Yalçın Tura'ya ait bir makale önerir. (Makaleyi okumadım, meraklısına bilgi olarak sunuyorum.)
  • Zeyl, "uzatma", "ilave" ya da "kuyruk" demektir, ayrı bir hâne olarak algılanması gerekir, ve MSS'de sadece darb-ı feth usûllü eserlerde kullanılmıştır.
  • "Zeyl, Mülâzime" tâbiri, mülazimeyle birlikte Zeyl'in de çalınacağını gösterir.
 

Download all Attachments

Top Bottom