Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45094
Reactions
236
Eser:
Nihani ol büt-i şirin-sühanle söyleşiriz

Bestekâr:

Güfte Sâhibi:

Makam:

Form:
Y.S.

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:
Yusuf Kayya, Musa Kazım Tığlıoğlu | v9


Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 8339 -
v7 | Notlar: Defterin başında "Kemani Bedriye Hoşgör'e ait notalardan 1971 Haluk Güneyli'den" notları vardır. Diğer Bilgiler: D-34/38 s.78-79
v8 | Notlar: Defterin başında "Haluk Güneyli'den Mart 1990" notu vardır. Diğer Bilgiler: KD-60/67 s.125-126
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1834
Reactions
2823
Gazelin tamâmı şöyle:

Nihânî ol büt-i şirin-sühanle söyleşiriz
Lisân-ı hâl-i dili biz bilenle söyleşiriz


Aceb mi bir gül için zahm-ı hârını çeksek
Zamân ola bu çemende dikenle söyleşiriz

Fezâ vü kûha düşürdükçe reh-güzârımızı
Revân-ı Kays u dil-i kûh-kenle söyleşiriz

Egerçi hâk-i niyâzız o nâhl-i nâza velî
Rakîb ile yine tîğ u kefenle söyleşiriz

Eser nesîm-i hazân bağ-ı hüsne âhir-i kâr
O gül-izâr u gonca-dehenle söyleşiriz

Görüp o âyine-ruhsârı hem-zebân oluruz
Müdâm tûtî-i şekker-şikenle söyleşiriz

Girerse dâmen-i nâzı kef-i niyâz-ı dile
Nâzîm o Yûsuf-ı gül-pîrehenle söyleşiriz


Mefâ'ilün/ fe'ilâtün/ mefâ'ilün/ fe'ilün
 

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1834
Reactions
2823
Konuya bir adet yeni nota eklendi. Versiyon 9 (v9) üzerinden ulaşabilirsiniz. Notayı yazan Yusuf Kayya Beyefendi'ye ve bizi kırmayıp ilgili notayı bizimle paylaşan Musa Kazım TIĞLIOĞLU Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz.

İcrâ videosu:

 
Top Bottom