Bestekâr
Mehmet Ağa (Küçük)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Suzidil
Form
Beste
Usûl
Çenber
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45071
Reactions
501
Eser:
Nağme-i dilsuz ile yaktın beni mutrıb keman

Bestekâr:
Küçük Mehmed Ağa

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 7848 -
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
1552
Reactions
1981
Eserin güftesi "Ârif" mahlaslı bir zâta ait olmalı. Mehmed Ağa dönemi ve öncesinde yaşamış Ârif mahlaslı şairlere baktıysam da şiiri bulamadım, nitekim birçoğunun eserleri gel(e)memiş. Bu şiir belki müstakil söylenilmiş bir şiir de olabilir. Buraya not olarak yazdım, kim bilir belki bir gün bir yerlerden çıkar.

Bu vesileyle eserin güftesini de yazalım, şu an bilinenden biraz farklı ve daha anlamlı. Ayrıca son mısradaki "şûr" kelimesi okunamayıp sonradan anlamlandırılarak "sûz" diye okunmuş. Ama Şûr kelimesiyle son mısra daha da anlamlı oluyor. Şûr, belki eskiden bizim de kullandığımız şu anda da Azerbaycan'da kullanılan bir makam ismi. Hatta bir ihtimal şair için, Şûr makamının kullanıldığı bir dönem ya da yerden yola çıkarak bir tarihleme yapılabilir.


Nağme-i dilsûz ile yakdın beni mutrıb-kemân
Şîve-i sâzın cihânda olmasın daim gümân
Dâğdârî-i derûn düşdü benim de hisseme
Şûr-ı aşkı çünki taksîm eyledi sîne-kemân
Suzidil bestenin güftesi - nağme-i dilsuz ile....jpeg
 
Last edited:
Top Bottom