Kategori
Tek Eser İcrâsı
Kayıtta Yer Alan(lar)
Gönül Makâmı Grubu
Bestekâr
Belirsiz
Makam
Hüseynî
Form
Türkü
Süre
00-05 Dakîka, 03-04 Dakîka
Eser Türü
Dünyevî
Eser Zinciri
Eser
Kayıt Türü
Vokal ve Enstrümantal
Ses ve Saz Takımı
Hânende ve Saz Heyeti
Kayıt Ortamı
Televizyon Kaydı
Kayıt Yeri
Türkiye
Kayıt Mekânı
Belirsiz
Kayıt Şekli
Görüntülü
Kayıt Yılı
Belirsiz
Dil
Türkçe
Kaynak
Gönül Makâmı (Youtube)
DîvânMakam Arşiv No.
000036-GonMak-KayArs-DVNMKM
Top Bottom