Bestekâr
Muhtelif
Güfte Sâhibi
Muhtelif
Makam
Hicaz
Form
Fasıl
Usûl
Muhtelif
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45085
Reactions
317

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
21
Reactions
23
Çok kıymetli neşriyatlar bunlar. Çok teşekkür ederim.Ancak bir sorum var üstatlara; Hicaz faslı niçin ağır aksak yerine ağır düyek ile başlamış? Gelenekte olan ağır aksak diye biliyorum.
 
Messages
124
Reactions
175
YouTube
link
Osmanlıca zor...
27 numarayı anlamadım.

1
Peşrev - Salim Bey (Neyzen) - Hicaz
Usûl: Fahte
Arşiv No: E0876

2
Ey Çeşm-i Ahu Hicr ile Tenhalara Saldın Beni - Dede Efendi - Hicaz
Güfte Sâhibi: Mehmet Riyazi Efendi(Kadı)
Form: Nakış
Usûl: Ağır Düyek
Arşiv No: 4046

3
Seyr-i Gülşen Edelim Ey Şivekar - Dede Efendi - Hicaz
Form: Şarkı
Usûl: Ağır Düyek
Arşiv No: 10015

4
Meyle Teskin Eyle Saki Ah-ı Ateş-zarım - Faik Bey (Hacı) - Hicaz
Form: Şarkı
Usûl: Ağır Aksak
Arşiv No: 7701

5
Bak Ne Hale Koydu Bu Baht-ı Siyah - Arif Bey (Hacı) - Hicaz
Form: Şarkı
Usûl: Ağır Aksak
Arşiv No: 1140

6
Ey Hevai Meşreb Oldun Baisi Berbadımın - Şevki Bey - Tığlızade, Enderuni Mehmet - Hicaz
Güfte Sâhibi: Nabi - Gaffarzade Yusuf
Form: Şarkı
Usûl: Ağır Aksak
Arşiv No: 4152

7
Zülfüne Dil-besteler Zülf-i Perişanın Kadar - Asdik Ağa - Asadur Hamamcıyan - Hicaz
Güfte Sâhibi: Fuzuli
Form: Şarkı
Usûl: Ağır Aksak
Arşiv No: 11727

8
Aşkı Tasvir Ü Hikayet İçin Ey Nazik-eda - Salih Efendi (Kemani-bülbüli) - Hicaz
Güfte Sâhibi: Ahmet Rasim Bey
Form: Şarkı
Usûl: Aksak
Arşiv No: 771

9
Ömrüm Artar Sana Baktıkça Perestişle Benim - Bimen Şen - Dergazaryan - Hicaz
Form: Şarkı
Usûl: Ağır Aksak
Arşiv No: 8591

10
Ciğerde Nar-ı Hasret Açtı Dağlar - Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay - Hicaz
Form: Şarkı
Usûl: Düyek
Arşiv No: 2829

11
Aşkınla Sinem Dağlarım - Nikoğos Ağa - Hicaz
Güfte Sâhibi: Enderuni Vasıf
Form: Şarkı
Usûl: Düyek
Arşiv No: 743

12
Cemiyyet-i Dil Koymadı Mestane Nigahın - Ali Efendi (Tanburi) - Hicaz
Form: Şarkı
Usûl: Sengin Semai
Arşiv No: 2805

13
Nolsun Bu Kadar Ah ü Figan Ah Gönül - Ali Bey (Enderuni-Hanende) - Hicaz
Güfte Sâhibi: Şeref Hanım
Form: Şarkı
Usûl: Sengin Semai
Arşiv No: 7838

14
Derdimi Arz Etmeğe Ol Şuha Bir Dem Bulmadım - Ali Bey (Enderuni-Hanende) - Hicaz
Form: Şarkı
Usûl: Sengin Semai
Arşiv No: 3261

15
Sahilde Bu Şeb Yar ile Bir Zevkini Sürdüm - Bimen Şen - Dergazaryan - Hicaz
Form: Şarkı
Usûl: Sengin Semai
Arşiv No: 9055

16
Bağlanıp Zülf-i Hezaran Tabına - Şevki Bey - Tığlızade, Enderuni Mehmet - Hicaz
Güfte Sâhibi: Ömer Naci Efendi (Muallim)
Form: Şarkı
Usûl: Devr-i Hindi
Arşiv No: 980

17
Müjganlarının Yaresi İşler Ciğerimden - Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay - Hicaz
Form: Şarkı
Usûl: Aksak
Arşiv No: 7778

18
Kış Geldi Firak Açmadadır Sineme Yare - Şevki Bey - Tığlızade, Enderuni Mehmet - Hicaz
Güfte Sâhibi: Saffet Bey
Form: Şarkı
Usûl: Aksak
Arşiv No: 7170

19
Niçin Şeb-Ta-Seher Ben Zar ü Zarım - Şevki Bey - Tığlızade, Enderuni Mehmet - Hicaz
Form: Şarkı
Usûl: Aksak
Arşiv No: 8326

20
Sen Bu Yerden Gideli Ey Saçı Zer (5.Nota 2 Nüsha) - Şevki Bey - Tığlızade, Enderuni Mehmet - Hicaz
Güfte Sâhibi: Recaizade Mahmut Ekrem
Form: Şarkı
Usûl: Aksak
Arşiv No: 9329

21
Ateş-i Suzan-ı Firkat Yaktı Cism Ü Canımı - Faik Bey (Hacı) - Hicaz
Güfte Sâhibi: Mehmet Sadi Bey
Form: Şarkı
Usûl: Curcuna
Arşiv No: 828

22
Akşam Erdi Yine Sular Karardı - Rahmi Bey - Hicaz
Form: Şarkı
Usûl: Curcuna
Arşiv No: 265

23
Benim Halim Firakınla Yamandır - Faik Bey (Hacı) - Hicaz
Form: Şarkı
Usûl: Curcuna
Arşiv No: 1444

24
Meşreb-i Avaremi Sanma Dönek - Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu) - Hicaz
Form: Şarkı
Usûl: Curcuna
Arşiv No: 7657

25
İndim Gittim Diyarbekir Düzüne - Belirsiz - Hicaz
Form: Köç.
Usûl: Düyek
Arşiv No: 6695

26
Ben Olur Da Bitmez Mi - Belirsiz - Hicaz
Form: Şarkı
Usûl: Düyek
Arşiv No: 1515

27
?

28
Bir Sevda Geldi Başıma - Dede Efendi - Hicaz
Form: Köç.
Usûl: Aksak
Arşiv No: 2250

29
Pencere Açıldı Bilal Oğlan - Belirsiz - Hicaz
Form: R.T.
Usûl: Aksak
Arşiv No: 8750

30
Yine Neşe-i Muhabbet Dil ü Canımı Etti Şeyda - Dede Efendi - Hicaz
Form: Y.S.
Usûl: Yürük Semai
Arşiv No: 11484

31
Saz Semaisi - Yusuf Paşa (Neyzen) - Hicaz (Hümayun)
Arşiv No: E1015

32
Longa - Edhem Efendi (Santuri) - Şehnaz
Usûl: Nim Sofyan
Arşiv No: E3105
 
Last edited:
Top Bottom