Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Hafız-ı Şirazi
Makam
Mahur
Form
Kar
Usûl
Hafif
Kaynak
Dârülelhân Külliyâtı, Nota Arşivleri, Sanat Müziği Notaları
Messages
196
Reactions
300
İnceleme için çok teşekkürler. Burada da bir soru aklıma geldi eğer sakınca değilse. Sizce bu, bizi 16. yüzyılda yaşanan "kriz" döneminin süresinin ve etkisinin düşünüldüğünden az olduğu sonucuna da yöneltir mi? Okurken aklıma yeniden Sultan Korkut'un Kürdi Peşrevi geldi; eğer bu tür eski eserler özelliklerini bir dereceye kadar koruyarak en azından 18. yüzyılın başına, bâzen de daha sonraya gelmişse, Osmanlı'daki musıkî geleneğinin bu dönemdeki durumu hakkında Kantemiroğlu'nun söylediklerini fazla dikkate alıyor olabilir miyiz? Ciddî bir repertuvar değişimi olduğu, teoride Sistemci ekolün rasyonalist bakış açısının çok daha az kullanıldığı gibi durumlar kesin ama "yok olmaya yüz tutmuş" bir musıkîden bahsedebilir miyiz sizce?

(Birden fazla soru oldu galiba, zamanınız yoksa ve fazla uzun bir şekilde yazdıysam affediniz.)
 
Last edited:
Messages
1072
Reactions
1635
Age
32
Aslında ciddi bir kesinti olduğu bence kesin ama yine de sanılandan daha güçlü bir bağlantı var eski musiki geleneği ile. Kantemiroğlu’nun sözleri esasen doğru, Koca Osman’nın kurucu rolüne dair söylemi da diğer tarihsel kaynaklardan çıkardığımız verilerle örtüşüyor. Mahur Kâr 17. yüzyıl zarfında başka bir diyardan İstanbul’a taşınmış olabilir, yani bu eseri eski mecmualarda bulmuş olmamız kesinti ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Bu makale bir başlangıç, bu vadidede daha söylenecek pek çok söz var..
 
Last edited:
Top Bottom