Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45071
Reactions
488
Eser:
Gözden cemalin çün ırağ oldu

Bestekâr:
Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:
Şarkı

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:
Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 5398 -
v5 | Diğer Bilgiler: KD-16/9 s.19
v6 | Notlar: Defterin başında "12-13 Kanunuevvel 1338 (1922Beşiktaş Musiki Cemiyeti Haluk Güneyli'den Mart 1990" notu vardır. Diğer Bilgiler: KD-64/88 s.137
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
1551
Reactions
2664
Merhum Hocamız Aleaddin Yavaşca ile bir röportajdan; Türk mûsikisinin çınarı

"...Birçok eserleri ezbere almış. Bununla ilgili bir bilgiyi de Fahri Kopuz'dan ve Refik Fersan'dan dinledim. 5 kilovatlık Ankara Radyosu zamanı, o sıralarda Melek Tokgöz isminde bir sanatkârımız isim yapmaya başlıyor. Atatürk, onu da bazen sazlarla beraber saraya davet ediyor, müzik dinliyor. Bir gün sormuş bu mûsiki ustalarına 'yahu demiş bir muhayyer şarkı var 'Gözden cemalin çün ırağ oldu, mecnuna döndüm yerim dar oldu' diye, ne korolarda, fasıllarda ne de sololarda dinliyorum. Çok da güzel bir eser, niye okunmuyor?' Arşivi yok Radyo'nun o yıllarda, hiçbir şey yok ellerinde, birbirlerine bakıyorlar 'vallaha bunun notası yok bizde' diyorlar. Atatürk de ' o zaman ben okuyayım da siz notaya alın' diyor. O şarkıyı, Atatürk okuyarak notaya aldırtıyor."
 
Last edited:
Top Bottom