Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45071
Reactions
501
Eser:
Gelince çeşmine cana şarab-ı nab senin

Bestekâr:

Güfte Sâhibi:
Yahya Nazîm

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:
Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 4766 -
v7| Notlar: Defterin başında "Bir hizmet olmak üzere çalışkan Şark Musiki Cemiyet-i Muhteremesine yazmış olduğum bu kitap acizane takdim kılındı 5 Mart 1930 Sermüezzinlikten mütekaid Kadıköylü Hakkı Ziya Akyiğit'ten aldım 9.10.1971" notları vardır. Diğer Bilgiler: D-13/7 s.11-12
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Top Bottom