Bestekâr
Hakan Alvan (Neyzen, Mustafa)
Makam
Beyati
Form
İlahi
Usûl
Sofyan
Kaynak
Dil Beyti
Nota Yazarı
Hakan Alvan
Messages
8
Reactions
3
Age
39
Eser:
Fani Dünyaya Muhabbetten Hüda Kurtar Beni

Bestekâr:

Güfte Sâhibi:
Mehmed Raci Efendi

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Fani dünyaya muhabbetden Hüda kurtar beni
Kul olub nefsime minnetden Hüda kurtar beni
İlm-i nâfiyle şifa ver kalbime bulam hayat
Lutf edib rah-ı cehâletden Hüda kurtar beni
Aşkı Mevla'yı hakîkinle kulun alûde kıl
Masivâya meylü rağbetden Hüda kurtar beni
Cümle âmâlimle ihlâsı bana erzânı kıl
Racî'nin ricası gafletden Hüda kurtar beni
-----
Nâ'fi: Faydalı, şifalı
Âlude: Bulaşmış, gark olmuş
Erzân: Uygun, münasib

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
v1 | Nota Yazarı: Halan Alvan
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Top Bottom