Bestekâr
Osman Efendi (Hatipzade)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Beste Isfahan
Form
Beste
Usûl
Hafif
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45071
Reactions
501

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
1566
Reactions
2685
Eserin son mısraında mahlas "Ragıp" görünüyor. Güfte sahibi olarak yazdım. Şimdi "Çeşm-i meygûnun..." segah besteye baktım da onun şairi ile aynı kişi midir? Mehmet Ragıb paşa?
 
Last edited:
Messages
1552
Reactions
1981
Evet hocam. Buyurunuz :)

Ey çeşm-i girye-hîz eserin yok mudur senin
Âteş içindeyim haberin yok mudur senin

Dâmân-ı vasla bu'l-hevesân oldu dest-res
Râgıb elinde bir hünerin yok mudur senin


Koca Ragıb Paşa - ey çeşm-i girye-hiz.jpeg
 
Last edited:
Top Bottom