Bestekâr
İsmâil Dede Efendi (Hammâmîzâde)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Pesendide
Form
Yürük Semai
Usûl
Yürük Semai
Kaynak
Sanat Müziği Notaları
Messages
211
Reactions
326
Hata var ise düzeltelim dostlar.

Ey âfet-i cân-ı âşık-âzâr
V'ey gamze-i şûhî gibi hunhâr

(Zinhar olma böyle ağyâr-nüvâz, âşık-âzâr
Hal-i perişanıma rahmeyle güzel başın içün
Olma cefâ-cû her tavrı pesendîde efendim)

Âşıkda olan hulûs-i aşkı
Hûbâna düşer mi etmek inkâr
 
Top Bottom