Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Nizamoğlu Seyyid Seyfullah
Makam
Acem Aşiran
Form
İlahi
Usûl
Müsemmen
Messages
5
Reactions
3
Age
18
Eser:
Bu aşk bir bahr-i ummândır
Bestekâr:
Efe Kaan Çakır (Sükûtî)

Güfte Sâhibi:
Seyyid Seyfullah Nizâmoğlu (K.S)

Makam:

Form:

Usûl:
Ağır Müsemmen

Güfte:
Bu aşk bir bahr-i ummândır, buna hadd ü kenâr olmaz.
Delîlim sırr-ı Kur’ân'dır, bunu bilende âr olmaz.
Süre geldik ezelîden, pîrim Muhammed Ali’den.
Şerâb-ı lâ-yezâlîden, içenlerde humâr olmaz.
Eğer âşık isen yâre, sakın aldanma ağyâre.
Düş İbrâhîm gibi nâre, bu gülşende yanâr olmaz.
Kıyamazsan bâş ü câna, uzak dur girme meydâna.
Bu meydânda nice başlar, kesilir hiç sorar olmaz.
Hakk ile Hakk olanlara, kendi özün bilenlere
Dost yolunda ölenlere, kan bahâsı dinâr olmaz.
Bak şu Mansûr’un işine, halkı üşürmüş başına.
Ene'l-Hakk’ın firâşına, düşenlere timâr olmaz.
Seyfullah sözünde mestdir, şeyhinden aldığı destdir.
Dîvâne-râ kalem nîstdir, ne söylese kınâr olmaz.
[Nakarat]
Salatullah Selamullah
Aleyke Ya Resulallah
Aleyke Ya Habibullah

Kaynak:
Efe Kaan Çakır

Diğer Bilgiler:
Notaya Alan: K. Selman Öztürk
Usûl: Ağır Müsemmen
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
5
Reactions
3
Age
18
Eser:
Bu aşk bir bahr-i ummândır
Bestekâr:
Efe Kaan Çakır (Sükûtî)

Güfte Sâhibi:
Seyyid Seyfullah Nizâmoğlu (K.S)

Makam:
Acem Aşiran

Form:
İlahi

Usûl:
Ağır Müsemmen

Güfte:
Bu aşk bir bahr-i ummândır, buna hadd ü kenâr olmaz.
Delîlim sırr-ı Kur’ân'dır, bunu bilende âr olmaz.
Süre geldik ezelîden, pîrim Muhammed Ali’den.
Şerâb-ı lâ-yezâlîden, içenlerde humâr olmaz.
Eğer âşık isen yâre, sakın aldanma ağyâre.
Düş İbrâhîm gibi nâre, bu gülşende yanâr olmaz.
Kıyamazsan bâş ü câna, uzak dur girme meydâna.
Bu meydânda nice başlar, kesilir hiç sorar olmaz.
Hakk ile Hakk olanlara, kendi özün bilenlere
Dost yolunda ölenlere, kan bahâsı dinâr olmaz.
Bak şu Mansûr’un işine, halkı üşürmüş başına.
Ene'l-Hakk’ın firâşına, düşenlere timâr olmaz.
Seyfullah sözünde mestdir, şeyhinden aldığı destdir.
Dîvâne-râ kalem nîstdir, ne söylese kınâr olmaz.
[Nakarat]
Salatullah Selamullah
Aleyke Ya Resulallah
Aleyke Ya Habibullah

Kaynak:
Efe Kaan Çakır

Diğer Bilgiler:
Notaya Alan: K. Selman Öztürk
Usûl: Ağır Müsemmen
Sağ olun efendim
 
Top Bottom