Messages
1
Reactions
1
Eser:
Bir Yeşil Sancaklı Sultan Göründü_ Hicaz

Bestekâr:
Hasan Bitmez

Güfte Sâhibi:

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Hâlet ile bana bir hal göründü
Hâlet ile bana bir hal göründü
Bir yeşil sancaklı sultan göründü
Bir yeşil sancaklı sultan göründü
Gözümün gördüğün söylerim size
Gözümün gördüğün söylerim size
Bir yeşil sancaklı sultan göründü
Bir yeşil sancaklı sultan göründü
Sancağını açtı şöyle yürüdü
Sancağını açtı şöyle yürüdü
Yüreğimin yağı içte eridi
Yüreğimin yağı içte eridi
Muhammed'in nuru arşı bürüdü
Muhammed'in nuru arşı bürüdü
Bir yeşil sancaklı sultan göründü
Bir yeşil sancaklı sultan göründü
Sancağı ak idi döndü yeşile
Sancağı ak idi döndü yeşile
Uyandım kendimi dövdüm taş ile
Uyandım kendimi dövdüm taş ile
Ey Allah'ım bir daha göster düş ile
Ey Allah'ım bir daha göster düş ile
Bir yeşil sancaklı sultan göründü
Bir yeşil sancaklı sultan göründü

Kaynak:
Söz: Yunus Emre
Beste: Hasan Bitmez
Notaya Alan : Hakan Bayram
 

Download all Attachments

Last edited:
Top Bottom