Bestekâr
İsmail Baha Sürelsan (Kanuni)
Güfte Sâhibi
Fuat Uluç
Makam
Rast
Form
Nefes
Usûl
Sofyan
Kaynak
Murat Ersoy
Messages
97
Reactions
98
Eser:
Bir bağ-ı riyâ bezm-i cihan

Bestekâr:

Güfte Sâhibi:

Makam:
Rast

Form:

Usûl:

Güfte:
Bir bağ-ı riyâ bezm-i cihan gonçe-i hak bir
Ol gonçeyi dermişler için hû diyelim hû
Şek ehline ayine-i iğva şu zevahir
Biz gerçeğe ermişler için hû diyelim hû
Mademki tahammül yaraşır cevr-ü cefaya
El açma ve yalvarma neden böyle semâya
Avaze-i tehlile bedel subh-ı sabaya
Yar zülfünü vermişler için hû diyelim hû
Esrâr-ı ilahiyi eder cilve-i canan
Bir fecr-i müebbed gibi hüsnünde nümâyân
Nadânlar için ilm-i ledün perde-i hüsrân
Ol perdeyi germişler için hû diyelim hû
Uğraşma bulunmaz uluç'un derdine çare
Çün teşne ezelden beri peymane-i nâre
Bir cezbe-i taatlâ varup saye-i yare
Can postunu sermişler için hû diyelim hû

Kaynak:
Cumhuriyet Dönemi'nde Bursa'da Dîni Mûsikî, Doktora Tezi, Şemsettin Çoban, 2023

Diğer Bilgiler:
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Top Bottom