Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45090
Reactions
271
Eser:
Amed nesim-i subh-dem tersem ki azareş küned (*)

Bestekâr:
Acemler

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:
Rast

Form:

Usûl:

Güfte:
Âmed nesîm-i subh-dem tersem ki âzâreş küned
Tahrîk-i zülf-i anbereş ez hâb-ı bîdâreş küned
Bend-i sânî
Sultân-ı mâ sultân-ı mâ rahmet bekün ber cânımâ
An dem ki cân ber leb resîd hem-râh kün iman-ı mâ

Kaynak:
Harun Korkmaz
v10 | Doğukan Uzun

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 436 -
v8 | Diğer Bilgiler: D-19/3 s.5
v9 | Notlar: Defterin başında "Akile Artun'dan Kanuni Arif Bey'in el yazısı ile yazdığı defter 2.10.1970" notları vardır. Diğer Bilgiler: D-7/4 s.7
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Top Bottom