Bestekâr
Furkan Resuloğlu
Güfte Sâhibi
Yok
Makam
Kürdili Hicazkar
Form
Saz Semaisi
Usûl
Aksak Semai
Kaynak
Furkan Resuloğlu
Top Bottom