Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Yahya Bey (Taşlıcalı)
Makam
Hüseyni
Form
İlahi
Usûl
Türk Aksağı Evferi
Kaynak
DîvânMakam Arşiv Çalışmaları Ekibi

nihavend

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
698
Reactions
2158

Download all Attachments

Last edited:

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1834
Reactions
2823
Gazelin tamâmı şöyle:

Âhiret yolu gibi gurbete tenhâ gittim
Gittim ammâ ki aceb vâlih ü şeydâ gittim


Râh-ı kûyun gibi boynum burup hasret ile
Ağlayı ağlayı sensiz yine câna gittim

Seni cânım gibi hoş tutmadım ey mâh-ı şıyâm
Bilmedim kadrini hayfâ vü diriğa gittim

Ne gönül kaldı ne akl u ne ferâset ne karâr
Eyledim kendimi bir zâlime yağma gittim

Çâre yok sabra elimden ne gelir ey Yahyâ
Emr-i takdîr-i Hudâ kıldı takâzâ gittim


Fe'ilâtün/ Fe'ilâtün/ Fe'ilâtün/ Fe'ilün
 
Top Bottom