Search results

 1. M

  Sözlü Eser Cihanı Lal-Gun Eden Sirişk-i Erguvanımdır - Itri (Buhurizade Mustafa Efendi) - Mahur

  Bu eserin bestekârı Itrî değildir. 4. ve 5. notalarda yazan "Sâhibi Meçhul" ifadesi doğrudur. Ancak eski bir nota kaynağında Dellâlzâde'ye kaydedildiğini gördüm. Şimdilik ihtiyaten Dellâlzâde (?) yazmak daha doğrudur.
 2. M

  Sözlü Eser Gülbün-i Iyş Midemed Saki-i Gül-İzar Ku - Nevâkâr Itri (Buhurizade Mustafa Efendi) - Neva

  Örnek kayıt olarak eserin en eski ve eski üstatlardan meşk edilerek öğrenilmiş olan icrasını, yani Münir Bey'in icrasını koymamızın daha münasip olacağını düşünüyorum efendilerim.
 3. M

  Sözlü Eser Aşk-ı Tü Nihal Hayret Amed - Dede Efendi ve Reis Mahmud Efendi - Rast-ı Cedid

  Bu eseri Dede Efendi ve Reis Mahmûd Efendi birlikte bestelemişlerdir. Bilginin bu şekilde düzeltilmesini rica ederiz.
 4. M

  Sözlü Eser Afet-i Sad Dudimani Ateş-i Sad Harmeni - Belirsiz - Rehavi

  "17. yüzyılın son çeyreğinden bu yana Gulâm Şâdî'ye atfedilir." notu konabilir bestekâr bilgisi kısmına
 5. M

  Saz Eseri Saz Semaisi - Sultan I.Mahmud (Sebkatî) - Aram-ı Dil

  Sultan I. Mahmud (Sebkatî) şeklinde yazılabilir bestekârın ismi, ilgili bölümüde.
 6. M

  Saz Eseri Peşrev - Sultan I.Mahmud (Sebkatî) - Neveser

  "Neveser" diye bir makam Sultan Mahmud-i Evvel zamanında yoktuç Dolayısıyla bu peşrev ya onun değildir, ya da başka bir makamın adıyla bestelenmişken daha sonra Neveser makamının sınırları içerisinde düşünülerek o şekilde notaya alınmıştır. Her hâlükârda "Sultan I. Mahmûd (?)" yazmak gerek.
 7. M

  Saz Eseri Peşrev (Bülbül Peşrevi) - Kemânî Hamza - Tavr-ı Mâhur

  Bu eserin makamı "Tavr-ı Mâhûr", adı "Bülbül Peşrevi", bestekârı ise "Kemânî Hamza (?)"dır. Bu şekilde düzenlenmesi gerekiyor.
 8. M

  Saz Eseri Peşrev (Feth-i Bağdâd) - Belirsiz - Buselik

  Bu eserin güfte sahibi de beste sahibi de yanlıştır. Eserin adı "Feth-i Bağdâd"dır. Bestekârı ise meçhûldür.
 9. M

  Saz Eseri Peşrev (Şehsüvarnâme-i Hicâz) - Sultan I.Mahmud - Hicaz

  Güfte sahibi "Şehsüvâr" değil, nitekim bu bir güfteli eser değil, peşrev. Eserin adı "Şehsüvarnâme-i Hicâz"dır. Bu şekilde yazılmalı parantez içine belki.
 10. M

  Saz Eseri Peşrev - Abdullah Ağa - Şevkaver

  Şevkaver Saz semaisi ile ilgili yazdıklarım peşrev için de aynen geçerlidir.
 11. M

  Saz Eseri Saz Semaisi - Abdullah Ağa - Şevkaver

  3. Selim devrinde ortaya çıkmış olan Şevkaver makamındaki bu eser I. Mahmud'un olamaz. Zaten bunu söyleyen tarihî bir kaynak da mevcut değil. Ayrıca içerideki iki ayrı notada "Abdullâh Ağa" yazıyor. Bu bilgi kronolojik olarak doğru. En azından Abdullah Ağa (?) şeklinde yazılabilir. Teşekkür ederiz.
 12. M

  Saz Eseri Saz Semaisi - Hamparsum - Uşşak Muhalif

  İçerideki notada Hamparsum yazıyor. Eserin kimin olduğu hakkında benim yeterli bilgim yok ancak Iç Mahmud'Un olduğuna dair bir emare ortalıkta değil. Ama en azından notadaki bilgiye istinaden bu başlığın Hamparsum'a kaydedilmesi gerektiğini söylemeliyim.
 13. M

  Sözlü Eser Padişah-ı İşvesin İklim-i Hüsn Ü An Senin - Tahir Ağa - Uşşak

  Aynı kişi olmayabilir. Yeni bir belge ya da bilgiye ulaşana dek bu haliyle bırakalım.
 14. M

  Sözlü Eser Padişah-ı İşvesin İklim-i Hüsn Ü An Senin - Tahir Ağa - Uşşak

  Güfte Râif Efendi'nindir. Nûri diye birisinin değil.
 15. M

  Sözlü Eser Dil-i Aşıkları Bend Etmede Bir Pehlivansın Sen - Salih Ağa (Hacı) - Bayati

  Bütün notalarda doğru olarak "Sâlih Ağa" yazmasına karşılık, bu bilgileri aldığımız kaynak fÂhiş bir hata yaparak bestekârı Sâlih Efendi olarak kaydetmiş. Bu eserin de Hacı Sâlih Ağa başlığı altına alınmalıdır. Teşekkür ederim.
 16. M

  Sözlü Eser Ah Etmez İdim Sabra Dili Ram Edebilsem - Salih Ağa (Hacı) - Nişaburek

  Yaptığım tedkik sonucu bu eserin Hacı Sâlih Ağa'ya ait olduğu anlaşılmıştır. Bu şekilde kaydedebilirsiniz dostlarım.
 17. M

  Sözlü Eser Her Ne Dem Bir Buse Etsem İltimas - Salih Ağa (Hacı) - Nişaburek

  Yaptığım tedkik sonucu bu eserin Hacı Sâlih Ağa'ya ait olduğu anlaşılmıştır. Bu şekilde kaydedebilirsiniz dostlarım.
 18. M

  Sözlü Eser Seyreyle O Gül Ruyi Ki Nev-afet-i Candır - Salih Ağa (Hacı) - Hicaz

  Sâlih Ağa'nın Acem Sâlih olarak yazılması hatalıdır. Herhangi bir tarihî mesnedi yoktur. Sâlih Ağa adına kayıtlı olan eserlerin tam olarak hangi Sâlih'e ait olduğu, Sâlih ismindeki bestekârların kaç kişi olduğu bugün için bir muammadır. Suyolcuzâde Sâlih Efendi ise bambaşka bir kişidir. Tavsiyem...
 19. M

  Sözlü Eser Arz Etmediğim Yare Meğer Yare mi Kaldı - Kapûdânzâde- Rehavi

  Efendim bu eser eski bestekârlardan Kapûdânzâde'nindir. Değiştirilmesini rica ediyorum.
 20. M

  Yine Neş'e-i Muhabbet Dil Ü Cânım Etdi Şeydâ - Türk Ocağı İhtifâl Heyeti (1925)

  Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi'nin (1778-1846) meşhur Hicaz Yürük Semâîsi Türk Ocağı İhtifâl Heyeti'nin 1925'te çok kalabalık bir musikişinas topluluğu olarak icra ettiği seçkin kayıtlardan biri...
 21. M

  Acem Bûselik Âyîn-i Şerîfi - Kânî Karaca

  Bugün büyük bestekârlarımızdan Şeyh Abdülbâkî Nâsır Dedeefendi'nin irtihal sene-i devriyesidir. Nâsır Dede'nin mevlevî mûsikîsi tarihine armağan ettiği bir şaheseri, Acem Bûselik Ayîni'ni Kânî Karaca'dan dinliyoruz. Videoyu hazırlayarak burada paylaşılması için gönderen aziz dostumuz Nûrullah...
 22. M

  Kânî Karaca - Hüseynî-Aşîran Takımı

  Refakat edenler; Sadeddin Heper Vecihe Daryal Niyazi Sayın Necdet Yaşar ---- Nûrullah Özdem'e namütenâhi şükranlarımızla...
 23. M

  Reng-i Ruhsârına Gülgûn Dediler - Kâni Karaca

  Sûznâk Şarkı - Reng-i ruhsârına gülgûn dediler Güfte: Üryânîzâde Saîd Bey Beste: Kânî Karaca
 24. M

  Meydan Musiki Topluluğu - Yunus Emre İlahileri Konseri (2.Kısım)

  Budapeşte - 31.05.2014 Hânendeler: Levent Çelik, Harun Korkmaz Tanbur: Celal Şalçini Ney: Nurullah Kanık Kemençe: Mustafa Selçuk Erarslan Şehrud: Bekir Şahin Baloğlu Kanun: Murat Şahin Bendir: Rıfat Çalışkan Dâire: Bülent Nurcan Zâkirler: Ensar Karagöz, Enes Yıldırım
 25. M

  Kâni Karaca - Muhayyer-Bûselik Takımı ~ Dellalzâde Hacı İsmâîl Efendi

  Ney taksîmini Niyâzi Sayın yapıyor. Nûrullah Özdem'e teşekkürlerimizle.
 26. M

  Necmi Rıza Ahıskan - Her Dilden Ol Meh Çalmıyor - Şâkir Ağa

  Necmi Rıza Ahıskan Her dilden ol meh çalmıyor - Rast/Düyek Şarkı - Şâkir Ağa
 27. M

  Târihin Arka Odası - Âbidân I Mustafâyız, Göster Cemâlin Şem'ini (03.08.2013)

  Uşşak İlâhîler Hânende: Harun Korkmaz Ud: Bekir Şâhin Baloğlu
 28. M

  Tarihin Arka Odası - Allah Diyelim Dâim (03.08.2013)

  Muhayyer-Kürdî İlâhî - Salâhî Dede (Selahattin Demirtaş) Hânendeler: Harun Korkmaz, Yaprak Sayar Ud: Bekir Şâhin Baloğlu
 29. M

  Hicaz Kasîde ve İlâhî - Târihin Arka Odası (14.07.2013)

  Hicaz Kasîde (Aman yâ fahr-i âlem sen ki mihrâb-ı nübüvvetsin) - Harun Korkmaz Hicaz İlâhî (Gelin gidelim efendim Allah yoluna) Beste: Dedeefendi - Koro Tanbur: Alper Uzkur Bendir: Ertuğrul İnanç Solistler. Nûrullah Özdem, Harun Korkmaz. Meydan Musiki Topluluğu
 30. M

  Nezihe Hanım - Son Hâtıra (Artaki Candan)

  Makâm: Hüzzâm Usûl: Türk Aksağı Beste: Kânûnî Artaki Candan
 31. M

  Sâbite Tur Gülerman - Bir Sihr-i Tarab (Rahmi Bey)

  Makâm: Sûznâk Usûl: Aksak Beste: Rahmi Bey
 32. M

  Hicaz İlâhiler ve Kâni Kâraca Tarafından Kasîde

  HİCAZ İLÂHÎLER VE KÂNİ KARACA TARAFINDAN KASÎDE
 33. M

  Münir Nûreddin Selçuk - Sûzidîl Ağır Semâî (Tanbûrî Ali Efendi)

  Kani Yâd-ı Lebinle Hûn-i Dîl Nûş Ettiğim Demler Makam: Sûzidîl Beste: Tanbûrî Ali Efendi
 34. M

  Tülin Yakarçelik - Hayâl Ufkunda Uçan Binbir Renkler (Neveser Kökdeş)

  Hayâl Ufkunda Açan Binbir Renkler - Tülin Yakarçelik
 35. M

  Tülin Yakarçelik - Ne Cânsın Fitne-i Âhir Zamansın (Sâdeddin Arel)

  Ne cânsın fitne-i âhir zamansın - Tülin Yakarçelik
 36. M

  Münir Nûreddin Selçuk - Kaçma Mecbûrundan Ey Âhû-i Vahşî

  OKUYAN : MÜNİR NÛRETTİN SELÇUK
 37. M

  Kânî Karaca - Hüzzâm İlâhî (Zekâî Dede)

  Kânî Karaca - Hüzzâm İlâhî (Zekâî Dede) İlâhe'l-Âleminsin Rabb-i Âlâ
 38. M

  Musikiye Dair-19 (Itrî Dizisi-6)/Mustafa Doğan Dikmen ve Harun Korkmaz

  Musikiye Dair-19 (Itrî Dizisi-6)/Mustafa Doğan Dikmen ve Harun Korkmaz Harun Korkmaz
 39. M

  Musikiye Dair-20 (Itrî Dizisi-7)/Mustafa Doğan Dikmen ve Harun Korkmaz

  Musikiye Dair-20 (Itrî Dizisi-7)/Mustafa Doğan Dikmen ve Harun Korkmaz Harun Korkmaz
 40. M

  Harun Korkmaz - Etdi O Güzel Ahde Vefâ (Basra Vâlisi Maktûl Ali Paşa)

  Harun Korkmaz - Etdi o güzel ahde vefâ (Basra Vâlisi Maktûl Ali Paşa) Harun Korkmaz
 41. M

  Sözlü Eser Hayal Ufkunda Uçan Binbir Renkler - Neveser Kökdeş - Rast

  Bu şarkının örnek icrası Tülin Yakarçelik'e aittir. Youtube'dan eklenebilir.
 42. M

  Sözlü Eser Korkma Sönmez Bu Şafaklarda Yüzen Alsancak - Ahmet Yekta Madran - Klarnet - Yok

  Bu eser de yine makâmî bir eser değil. Muhtelif marşlara konmalı kanaatindeyim.
 43. M

  Sözlü Eser Cumhuriyet En Güzel Şey Hürriyet - Zati Arca - Yok

  Bu eser Rast makamında değildir. Belki Muhtelif Marşlar gibi bir başlık açarak oraya almak lazım gelir.
 44. M

  Sözlü Eser Beni Ey Gonca Fem Bülbül-Sıfat Nalan Eden Sensin - Sadullah Ağa (Hacı) - Suzidil

  Dördüncü mısra nota altına da yazılmalı, lahinde de ufak tefek hususlar var gibi. Hızlıca bir gözden geçirme ile değerlendirmem bu.
 45. M

  Sözlü Eser Beni Ey Gonca Fem Bülbül-Sıfat Nalan Eden Sensin - Sadullah Ağa (Hacı) - Suzidil

  İlk mısrada "Gonca" kelimesinin "ca" hecesi atlanmış. Yayından önce gözden geçirilmesi, tashihi için mutlaka birilerine göstermek gerekiyor. Teşekkür ederiz.
 46. M

  Bestekârı Yanlış Bilinen Eserler

  Değerli dostlar, bu broşürde yer alan bilgilere göre forumumuzdaki yanlış bestekâr bilgilerini doğruları ile değiştirebilme imkânımız mevcuttur. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. https://www.peramuzesi.org.tr/Images/pdf/etkinlikler/tmk-nisan.pdf
 47. M

  Sözlü Eser Etti O Güzel Ahde (Ahd-ı) Vefa Müjdeler Olsun - Ali Paşa (Basra Valisi) - Segah

  Dördüncü mısradaki ifade vezin îcâbı "mâh-ı likaa" olarak okunmalıdır. Eserin bestekârına ait bilgi ve belgelerin kontrolü için bkz: https://www.peramuzesi.org.tr/Images/pdf/etkinlikler/tmk-nisan.pdf
 48. M

  Sözlü Eser Sünbüli Sünbüli Sünbüli Siyeh (Ey Sünbüli Siyeh..) - Hamparsum Limoncuyan - Hisar Buselik

  Bu güfte başka bestekârlarımız tarafından da bestelendiği için, diğerlerinin de sistemimizde doğru bilgi ile kaydedilmesi gerekmektedir.
 49. M

  Sözlü Eser Sünbüli Sünbüli Sünbüli Siyeh (Ey Sünbüli Siyeh..) - Hamparsum Limoncuyan - Hisar Buselik

  Efendim bu güfte Hâcû-yi Kirmânî'ye aittir. Eski kaynaklarımızda hep Hüseyin Baykara'ya ait olarak gösterilmesi bir zuhûl eseridir.
 50. M

  Sözlü Eser Teaşşak Tü Bi Envar-ı Cemalek - Ahmet Efendi (Hafız) - Hicaz

  Eser Hâfız Ahmed Efendi'nindir. Hangi Ahmed Efendi olduğunu maalesef bilmiyorum. Sadeddin Nüzhet'te Zekâî Dede'ye ait olarak gösterilmiş.
 51. M

  Sözlü Eser Ehinnu Şevkan İla Diyari - Abdülkadir-i Meragi - Rast

  Eser Ehinnu şevkan’dır, düzeltilmesini rica ediyorum.
 52. M

  Tarihi Rebaplar

  Tarihi rebaplarla ilgili bilgisi olan yahut koleksiyonunda 18. ya da 19. yüzyıldan kalma rebab bulunan kimse var mı aramızda?
 53. M

  Tarihi Bir Tanbur

  Arkadaşlar merhaba, İngiltere'de bir müzede tarihî bir tanbur bulunduğu yolunda bilgi aldık. Bu bilgiyi teyid etmemiz mümkün müdür? Bu tanburun hangi müzede bulunduğu yolunda bilgisi olan var mıdır acaba?
 54. M

  Sözlü Eser Ruz U Şeb Ah Eylemekten Çak-çak Oldum Yeter - Mehmet Ağa (Küçük) - Suzinak

  Bazı notaların kaliteleri çok düşük. Mesela bunlar okunmayacak derecede kötü. El atabilir miyiz?
 55. M

  Sözlü Eser Selam Olsun Bizden Güzel Dünyaya - Suphi İdrisoğlu (Udi) - Evcara

  Bu eser Suphi İdrisoğlu’na aitmiş. Burada yanlış olarak kayıtlı.
Top Bottom