Search results

  1. O

    Vocal Piece Ok Gibi Hublar Beni Yaydan Yabana Attılar - Belirsiz - Muhayyer

    Form "şarkı" olarak kaydedilmiş. "Divan" olarak değiştirilmesi gerekir.
  2. O

    Vocal Piece Vardım ki Yurdundan Ayağ Göçülmüş - Kemani Nevres Paşa (Vezir) - Şehnaz

    Form olarak bu eser "Divan" dır. Şarkı olarak kaydedilmiş, düzeltilmeli.
Top Bottom