Search results

 1. mstferngzl

  Vocal Piece Dönmem Ahdımdan Efendim Söylerim - Faik Bey (Hacı) - Arazbar

  Bir de burada bahsedilen Mehmet Ağa, Zeki Mehmet Ağa mıdır?
 2. mstferngzl

  Vocal Piece Dönmem Ahdımdan Efendim Söylerim - Faik Bey (Hacı) - Arazbar

  Eserin bestekarı Levon Hancıyan Külliyatı’nda ve Vecihe Daryal Koleksiyonu’nda da Mehmed Ağa’nın gözüküyor. Muallim İsmail Hakkı Bey ise yazdığı notada bestekarını bilmediğini yazıyor.
 3. mstferngzl

  Vocal Piece İstırab-ı Sinemi Cana Neden Fehmeyledi - Emin Efendi (Notacı-hacı) - Nihavend

  Hocam güfteyi parça parça okudum ama birleştiremedim bir çok yerini :/
 4. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Narefte

  İlginç bir makam :) Kürdi perdesinde karar ediyor. Ayrıca v1 notasının 2. hanesinin 3. ölçüsü yanlış yazılmış.
 5. mstferngzl

  Vocal Piece İstırab-ı Sinemi Cana Neden Fehmeyledi - Emin Efendi (Notacı-hacı) - Nihavend

  Eserin notası hazır, sadece güfte konusunda bazı problemler var :) Yardımcı olabilir misiniz?
 6. mstferngzl

  Vocal Piece Eşk-i Çeşmim Hasretinle Çağlıyor - Tersaneli Edhem Bey - Hüzzam

  Hocam Tersanli Ethem Bey de İSAM ansiklopedisine göre Şeyh Ethem Efendi‘nin farklı bir zamandaki ismiymiş :) Az önce farkettim 🎶
 7. mstferngzl

  Vocal Piece Donandı Her Yer Kandiller ile - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Acem Aşiran

  Elhan biraz farklı hocam sanki, bende İ. Hakkı Bey’in yazdığı nota var karara gitmeden önce la bemol alarak gidiyor. Ama dediğiniz gibi ilgili ilahininin konusundaki v3 notasında bestekar İ. Hakkı Bey yazıyor :)
 8. mstferngzl

  Vocal Piece Donandı Her Yer Kandiller ile - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Acem Aşiran

  Bir tane de bilinen bir acemaşiran ilahi var bestekarı meçhul, Yar ile Ettiğin Ahdi Unutma diye. Muallim İsmail Hakkı Bey de Dost ile Ettiğin Ahdi Unutma diye bir Acemaşiran ilahi bestelemi, şu an okundan biraz farklı ama belki esinlenilmiş olabilir?
 9. mstferngzl

  Vocal Piece A Zalim Kanıma Girdin - Dede Efendi - Hisar

  Düzenleme tamamlandı ve v3 notası eklendi :)
 10. mstferngzl

  Vocal Piece A Zalim Kanıma Girdin - Dede Efendi - Hisar

  Halletmiştim hocam, birazdan eklerim :)
 11. mstferngzl

  Vocal Piece Donandı Her Yer Kandiller ile - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Acem Aşiran

  Eserin bestesi Muallim İsmail Hakkı Bey'inmiş. Muallim İsmail Hakkı Bey Koleksiyonu'nda bestekar, diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de İsmail Hakkı Bey yazıyor. Yani eserin bestekarı Muallim İsmail Hakkı Bey :) Bu sebeple v6 notasını güncelledim.
 12. mstferngzl

  Vocal Piece A Zalim Kanıma Girdin - Dede Efendi - Hisar

  v1 notasında 4. satırın ilk ölçüsünün sonunda bir 8'lik es var, yazmayı unutmuş merhum Cüneyt Kosal hocamız :)
 13. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - Necdet Yaşar - Tanburi - Segah

  4. hanenin usûlü Darb-ı Türkî midir?
 14. mstferngzl

  Vocal Piece Ben Esir-i Aşkın Oldum Ey Peri - Sedat Öztoprak - Ruhfeza

  Abdulbaki Nasır Dede’nin Tedkik ü Tahkik kitabında anlattığı Ruhefza makamı ile bu eser makamsal açıdan çok farklı. :/ Acaba Sedad Öztoprak'ın şarkısındaki Ruhfeza makamı ile Nasır Dede'nin terkibi olan Ruhefza makamı farklı makamlar mı? Rûh-efzâ: "'Nazenin' yapmaya başlayıp 'Aşiran' (şeklinde)...
 15. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - Said Dede (Neyzen, Şeyh) - Şevkefza

  Bestekâr: Said Dede (Neyzen, Şeyh)
 16. mstferngzl

  Vocal Piece Müstear Faslı (Şamlı İskender Faslı No 26) - Muhtelif - Müstear

  Faslın sonundaki Saz Semaisi kimindir? Faslın fihristi eksik olduğu için bilemiyoruz. Şükür ki DivanMakam var :) Saz Semaisi - İrtical Dede - Müstear
 17. mstferngzl

  Instrumental Peşrev - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Ferahfeza

  2. Hanenin sondan 4. Ölçüsü İSAM notasında farklı diğer tüm notalarda aynı, tek fark re bemolun sonra gelmesi. İSAM notasından daha eski bir kayıt var mı diğer notaların doğrulunu ölçebileceğimiz? 3. hanenin 5. Ölçüsü de farklı
 18. mstferngzl

  Instrumental Peşrev - Abdurrahman Yalçın - Hüseyni

  Beste: Abdurrahman Yalçın
 19. mstferngzl

  Vocal Piece Bir Güzele Ben De Gönül Bağladım - Nikoğos Ağa - Suzinak

  v1 notasını düzenledim, yukarıya ekleyecektim ama pdf'lerin sırası ve sayaçları değişmesin diye buraya ekledim. @Derûnhân Bey ilgili notayı değiştirir :)
 20. mstferngzl

  Vocal Piece Bir Güzele Ben De Gönül Bağladım - Nikoğos Ağa - Suzinak

  Notanın üzerine Photoshop‘da bekar işaretini ekleyip, not düşebilirim isterseniz :) Hatta baştan da yazabilirim :)
 21. mstferngzl

  Vocal Piece Bir Güzele Ben De Gönül Bağladım - Nikoğos Ağa - Suzinak

  Acaba v3‘teki çok seslendirmeyi kim yapmış?
 22. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - Belirsiz - Sipihr-i Atik

  Bu eser ile şuradaki eser aynı :) Saz Semaisi - Fikret Esat Karakaya - Sipihr-i Atîk
 23. mstferngzl

  Instrumental Saz Semai - Dede Efendi - Tarz-ı Cedid

  Hocam bi’ öğrenebilsem inşallah, tabii ki :)
 24. mstferngzl

  Instrumental Saz Semai - Dede Efendi - Tarz-ı Cedid

  Böyle bir eser olduğu için ekleme gereği duydum, hamparsum notasını çevirebilirsem paylaşacağım :)
 25. mstferngzl

  Instrumental Saz Semai - Dede Efendi - Tarz-ı Cedid

  Eser: Saz Semai Bestekâr: Dede Efendi Güfte Sâhibi: Yok Makam: Tarz-ı Cedid Form: Saz Semaisi Usûl: Aksak Semai Güfte: Kaynak: Muallim İsmail Hakkı Bey (265), 128-129 sayfalar Diğer Bilgiler: Hamparsum notası.
 26. mstferngzl

  Vocal Piece Ben Bendesiyem Bendesiyem - Dede Efendi - Tarz-ı Cedid

  Notayı yazan mübarek o kadar çok farklı yazmış ki eseri beğenmemiştim, şimdi notanın kaynağını buldum :) Muallim İsmail Hakkı Bey'in notasından yazıyorum, yakında paylaşacağım :)
 27. mstferngzl

  Vocal Piece Sayd Eyledi Bu Gönlümü Bir Gözleri Ahu - Arif Bey (Hacı) - Hicaz

  1. Notada donanımdaki arızalar yanlış mı yazılmış? Bir de eser Hûmayûn makamına daha yakın değil mi?
 28. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - Said Dede (Neyzen, Şeyh) - Tarz-ı Cedid

  Bestekar: Said Dede (Neyzen, Şeyh)
 29. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - Ömer Efendi (Kanuni) - Hicazkar

  Nota şuraya ait: Marş - Şükrü Şenozan - Doktor, Neyzen, Albay Osman - Nihavend Kanuni Ömer Bey’in Hicazkar Saz Semaisi ise şurada: Saz Semaisi - Ömer Efendi (Kanuni) - Hicazkar
 30. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - Belirsiz - Şedaraban

  Bestekâr: Çengî Ömer Efendi
 31. mstferngzl

  Instrumental Saz Eseri - Belirsiz - Şedaraban

  Bestekar: P. Sinanian En başta da "Mr. H. S. Hazarabedian'a adanmıştır (atfedilmiştir)" gibi bir söz var :) Eserin ismi de "Türk Fantazyasından Alemdağı'nın Sadâları"
 32. mstferngzl

  Instrumental Peşrev - İsmet Ağa (Miskali) - Revnaknüma

  Yukarıdaki linkte şöyle yazıyor; Santuri İsmet Ağa ile Tanburi İsmet Ağa yukarıya göre aynı kişi :) Tabi hocalarımız daha iyi bilir.
 33. mstferngzl

  Instrumental Peşrev - İsmet Ağa (Miskali) - Revnaknüma

  Notada bestekar Santuri İsmet Ağa yazıyor ve bir araştırmada bu kişinin Tanburi İsmet Ağa olduğu söyleniyor. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/115254 sayfa 6
 34. mstferngzl

  Instrumental Peşrev - Belirsiz - Şevk-i Dil

  Beste, Vardakosta Ahmet Ağa'nın mıdır?
 35. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - Hüseyin Dede - Isfahanek

  v2 notası eklendi :)
 36. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - Yümni Dede - Bayati

  Notaya öyle not yazmışlar hocam, bilmiyorum.
 37. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - Yümni Dede - Bayati

  Ayrıca notada bestekar yazmıyor? Herhalde şu notayla ilişkili: https://divanmakam.com/attachments/pesrev-yumni-dede-bayati-v1-pdf.60414/
 38. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - Yümni Dede - Bayati

  Eserin makamı Beyati-i Kadim mi?
 39. mstferngzl

  Usûl Wiki Nazlı Düyek

  Sistemde Nazlı Düyek 12/8 adında bir usul daha var onunla birleştirmeli miyiz?
 40. mstferngzl

  Usûl Wiki Ceng-i Harbi

  Usulün ismi hakkında bir not bırakayım. Türk Mûsikîsinin Nazariye ve Esasları, M. Ekrem Karadeniz
 41. mstferngzl

  Person Wiki Arif Bey (Hacı)

  Bu iki bestekar aynı değil mi? Hacı Arif Bey ve Kanuni Hacı Arif Bey? Arif Bey (Kanuni, Hacı)
 42. mstferngzl

  Vocal Piece Vücud İkliminin Sultanı Sensin (Sultanısın Sen) - Arif Bey (Hacı) - Nihavend

  Eserin v1, v3 ve v4 notaları Curcuna usulünde, v2 olan nota ise Yürük Semâî usulünde, bunları ayıralım mı iki ayrı eser olarak?
 43. mstferngzl

  Vocal Piece Ben Değil Meftûn-ı Hüsnün Mübtelâ Âlem Sana - Hacı Fâik Bey - Küçek

  Etiketler tam girilmemiş, makamın da sayfası yok :)
 44. mstferngzl

  Vocal Piece Kimseye Etmem Şikayet Ağlarım Ben Halime - Sarkis Sucuyan (Kemani) - Nihavend

  Eserin güftekârı Muazzez Hanım imiş. Kaynak: Kimseye Etmem Şikayet Ağlarım Ben Halime - Afet Mısırlıyan (Udi) - Karcığar
 45. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - Mehmet Reşat Aysu - Ferahfeza

  İkinci hanenin her ölçüsü bir 32'lik fazla değil mi? İkili noktaların bir noktalı olması lazım?
 46. mstferngzl

  Vocal Piece Sevda Buharı Gözlerde Perde - Ali Rıza - Acem Aşiran

  Güfte: Sevda buharı gözlerde perde Ömrün çölünde düştüm bu derde Aşkın cahîmi yanmakta serde Ömrün çölünde düştüm bu derde
 47. mstferngzl

  Vocal Piece Sevda Buharı Gözlerde Perde - Ali Rıza - Acem Aşiran

  Bestekar: Ali Rıza Efendi (Yüzbaşı)
 48. mstferngzl

  Vocal Piece Bir Melek-simaya Dil Verdim De Bir Gün Gülmedim - Ali Rıza - Saba

  Bestekar: Ali Rıza Efendi (Yüzbaşı) Güftekar: ?
 49. mstferngzl

  Vocal Piece Kimi Mestane-seher Yar ile Gülşende Yatır - Zekai Dede - Acem Kürdi

  v2 notası eklendi. Eseri İSAM arşivindeki notadan yazdım, güftenin kalanını da v2 notasından yazmaya çalıştım. Doğru mudur? :) Ayrıca tüm bunlardan ayrı olarak v1 notasının son satırındaki ek ezgiyi anlayamadım?
 50. mstferngzl

  Vocal Piece Kime Halim Diyeyim Kime Feryad Edeyim - Faize Ergin - Tanburi - Acem Aşiran

  Buradaki nota biraz farklı hocam diğer nüshalara nazaran, güfte taksimatı şu an okunandan farklı.
 51. mstferngzl

  Vocal Piece Aşk-ı Ender Fadl Ü İlm Ü Defter Ü Evrak Nist - Asaf - Ferahnak

  Evet hocam, Derunhan Bey bayağıdır yok, hayırdır inşallah?
 52. mstferngzl

  Vocal Piece Sayd Eder Bin Dili Bir Dam ile Zülf-i Siyahın - Esad Efendi (Şeyhülislam) - Dügah

  Kaynak notanın 4. satır 2. ölçüsündeki yeri tam okuyamadım, nasıl hecelemiş orayı? ....kenc-i külehinin (?) Bir de notadaki güfte ile Mürselin Bey'in attığı güfte tam aynı değil, bunun nedeni nedir? Farklı kaynaklardan mı yazılmışlar? (Mesela "Düşürür bin dili..." ve "Düşürür bir dili")
 53. mstferngzl

  Vocal Piece Sayd Eder Bin Dili Bir Dam ile Zülf-i Siyahın - Esad Efendi (Şeyhülislam) - Dügah

  Soru işareti koyduğum yerleri tam çıkartamadım :)
 54. mstferngzl

  Vocal Piece Sayd Eder Bin Dili Bir Dam ile Zülf-i Siyahın - Esad Efendi (Şeyhülislam) - Dügah

  Notayı yazdım, şimdi düzenleyip tashih için paylaşacağım :)
 55. mstferngzl

  Vocal Piece Bilmezdim Özüm Gamzene Meftun İmişim Ben - Ali Efendi (Tanburi) - Nihavend

  V7 notası başka bir eser: Bülbülü Dem-beste Etti Nale Vü Feryad-ı Dil - Arif Bey (Hacı) - Nihavend
 56. mstferngzl

  Vocal Piece Gördüğüm Şeb Bağrımı Hun Eyledin - Latif Efendi - Müstear

  Ayrıca son 3 nota başka bir eser, Hacı Arif Bey’in
 57. mstferngzl

  Vocal Piece Gördüğüm Şeb Bağrımı Hun Eyledin - Latif Efendi - Müstear

  Latif Ağa ile Latif Efendi aynı kişi mi?
 58. mstferngzl

  Vocal Piece Bir Merd-i Hakkı Bul İntisab Et - Latif Efendi - Suzinak

  V2 notasında makam Rast-ı Cedid olarak yazılmış, peki bu eser Suzinak mı yoksa Rast-ı Cedid mi?
 59. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - Zeki Mehmet Ağa - Tanburi - Şehnaz Buselik

  Eser hüseyni perdesinde karar ediyor?
 60. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - Sedat Öztoprak - Suzidil

  Çoklu bestekar ekleme konusunda bir gelişme var mı @Derûnhân Hocam? :)
 61. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - Belirsiz - Şevk-i Dil

  Bu eserin notası yanlış girilmiş :) Asıl: Peşrev - Belirsiz - Şevk-i Dil
 62. mstferngzl

  Vocal Piece Ağyare Mi Yar Oldu Nigarım - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Şevk-i Dil

  Eserin güftesindeki bir kelimeyi tam okuyamadım. Orası nedir acaba? Ağyâre mi yâr oldu nigârım bana nisbet Ummazdım onu böyle vefâsız bu ne hâlet Eyler sitemi gönlümü müstağrak-i hayret Ummazdım onu böyle vefâsız bu ne hâlet
 63. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Ferahfeza

  Sağ olun hocam, bu eseri de yazayım :)
 64. mstferngzl

  Instrumental Saz Semaisi - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Ferahfeza

  Sanırım bu eseri çalıyorlar, notadan hiç okunmuyor:
 65. mstferngzl

  Vocal Piece Ey Şuh-i Ser-tab Ey Dürr-i Na-yab - Lemi Atlı - Hicaz

  Güfte: Mahmud Celaleddin Paşa (?)
 66. mstferngzl

  Vocal Piece Zevkle Geçecek Her Gününün Nuru Kararsın - Asaf - Uşşak

  Beste: Asaf B. Güfte: Hasan Saffet B. (Doktor)
Top Bottom