Search results

 1. Levent Çelik

  Vocal Piece Kimi Mestane-seher Yar ile Gülşende Yatır - Zekai Dede - Acem Kürdi

  Başka bir eserin bir bölümü galiba. Bu besteyle alakası yok.
 2. Levent Çelik

  Vocal Piece Sayd Eder Bin Dili Bir Dam ile Zülf-i Siyahın - Esad Efendi (Şeyhülislam) - Dügah

  Ilk ölçüden segâhla girmiş oradaki (do) , 4. ve son satırda ortadaki ölçülerdeki (do) 1 Komalık diyez olmalı. Bir de ilk ölçünün sonundaki ( li ) fazla yazılmış orjinalde de. 4. Satir ortadaki ölçüde (ken) hecesi Si notasinda olmalı. Orjinalde yanlış yazılmış. Son satırdaki gibi olmalı
 3. Levent Çelik

  Vocal Piece Sayd Eder Bin Dili Bir Dam ile Zülf-i Siyahın - Esad Efendi (Şeyhülislam) - Dügah

  Bir parmak da ben atayım :) her ne kadar orjinal notada olmasa da karara giden ölçülerde Do notalarına 1 koma tabir edilen diyez koymak gerekiyor. Çünki bu eser Segahla karar ediyor.
 4. Levent Çelik

  Vocal Piece Kime Halim Diyeyim Kime Feryad Edeyim - Faize Ergin - Tanburi - Acem Aşiran

  Bu şarkının 3 4 nüshasını görmüştüm burada niye tek ?
 5. Levent Çelik

  Vocal Piece Görsem Seni Doyunca - Dede Efendi - Rast

  Biraz daha eşelesek sen buna Nakş da diyeceksin nihayet :D olmaz da değil hani 🤔
 6. Levent Çelik

  Vocal Piece Görsem Seni Doyunca - Dede Efendi - Rast

  Ali Rıza Köprülüleroğlu "sen"siz okumuş 😊
 7. Levent Çelik

  Vocal Piece Görsem Seni Doyunca - Dede Efendi - Rast

  Bu versiyonun sözleri de elhani da farklı? Ayrıca meyandaki (sen) hecesi fazla. Hece vezniyle yazılmış 14 lü. 2 şeklinde de (sen) i silmek gerek.
 8. Levent Çelik

  Vocal Piece Bilindi Buseye Yok Yarin İzni - Belirsiz - Saba

  Redifini "bugün" olarak bakarim demiştiniz onu kastetmiştim :)
 9. Levent Çelik

  Vocal Piece Bilindi Buseye Yok Yarin İzni - Belirsiz - Saba

  Eyvallah abi. "Hasret-i ruyinle..." den bir netice yok henüz değil mi?
 10. Levent Çelik

  Vocal Piece Şeb Midir Bu Ya Sevad-ı Ah-ı Pinhanım Mıdır - Mustafa İzzet Efendi (Kazasker) - Maye

  Münir Bey'in icrasında burası Hüzzam gibi değil, Meral Hanım'ınkine nispetle dikce bir mi bemol. Münir Bey'in Hüzzam sesleri ve Saba Bestenigâr gibi makamlardaki Saba perdeleri ve Şehnaz perdeleri diktir. Keza yine bu makamlar hangi perde üzre olursa olsun baskılar değişmez. Bunun yanında...
 11. Levent Çelik

  Vocal Piece Bilindi Buseye Yok Yarin İzni - Belirsiz - Saba

  Dede baba dedik bağrımıza bastık ne ahlaksızlarmiş meğer. (Öpsem sarsam okşasam) başka dertleri yok 😄
 12. Levent Çelik

  Vocal Piece Görsem Seni Doyunca - Dede Efendi - Rast

  6. Nota da 2. Kıtası da yazılmış. Biraz zorlama gibi ama ?
 13. Levent Çelik

  Vocal Piece Bilindi Buseye Yok Yarin İzni - Belirsiz - Saba

  Doğru güfte 2. Notadaki olsa gerek. Bestekârı da Tahir Efendi değil mi?
 14. Levent Çelik

  Offering Z Dergisi - Müziğe Dâir

  "Kişi sevdiği ile beraberdir" demişler...
 15. Levent Çelik

  Vocal Piece Hasret-i Ruyinle Giryan Olduğum Demdir Bu Dem - Gevrekzade Mustafa Ağa - Hicaz

  Redifi ihtilaflı yukarıda dediğim gibi. Bulsak güzel olurdu.
 16. Levent Çelik

  Vocal Piece Hasret-i Ruyinle Giryan Olduğum Demdir Bu Dem - Gevrekzade Mustafa Ağa - Hicaz

  Güftenin kime ait olduğu bulunamaz mı acep? Münir Bey "....demdir bugün" diye okumuş. Nitekim 2. Ve 6. Versiyon Dar-ülelhan ve 4. Ekrem Karadeniz notalarinda da bu şekilde imiş.
 17. Levent Çelik

  Vocal Piece Urumda (Rumda) Acemde Görmediğin Gördü - Mustafa İzzet Efendi (Kazasker) - Hicaz

  Son satırda 3.fa notası da diyez olması gerek miyor mu? Öyle duydum
 18. Levent Çelik

  Vocal Piece Şeb Midir Bu Ya Sevad-ı Ah-ı Pinhanım Mıdır - Mustafa İzzet Efendi (Kazasker) - Maye

  Hakiki Maraş dondurması varken algida maraş usulü dondurmayı yemem ;D
 19. Levent Çelik

  Instrumental Saz Semaisi - Zeki Mehmet Ağa - Tanburi - Şehnaz Buselik

  Eksik yazılmış, her hane teslimle birlikte 2 defa çalınacak gibi roprise konulmuş. Teslimin sonunda dönüş ve sonraki haneye geçiş dolapları var. Yani olması gerekiyor, çünki sadece 2.haneye geçiş dolabı yazılmış diğerleri yok.
 20. Levent Çelik

  Her Gün Münir Nurettin Selçuk - Meclis-i Meyde Sâkıyâ Bana Ne Gül Ne Lâle Ver

  5.ve 8. Notalar Münir Bey'in okuduğu gibi. 4 tane kasetim vardı, Münir Bey'in kayitlari olan. Kalan'dan "arşiv serisi" isimli cd çıkana dek onları çevirip çevirip dinlerdim. Bu Semai de o kasetlerden ezberlediklerimden 😊❤
 21. Levent Çelik

  Vocal Piece Atımı Bağladım Ben Bir Meşeye - Belirsiz - Gerdaniye

  Arada kalmış. Bu tarz makamlar hep içice geçmiş. Bazi eserlerde şudur diye karar vermek zor oluyor hakikaten. Karcığar, Beyâtiaraban, Muhayyer(türkü ve benzeri eserlerde), Gerdaniye, Gülizar.
 22. Levent Çelik

  Discussion Question Ney Tanbur Saz ile Eser İcrâlarında Süsleme Çarpmaların Ölçütü Ne Olmalı?

  Nerede, niçin çalındığı-okunduğu, süslemenin, hatta amiyane tabirle kerizin bile yapılmasında en önemli etken olsa gerek. Tek başına veya kafa dengi bir,iki sazla yapılan enstrümantal icralarda, çalınan eserin yanında sazın ve sazende kendinin sınırlarını zorlamak, maharetini sergilemek ister...
 23. Levent Çelik

  Her Gün İbrahim Suat Erbay - Bî-Vefâ Bir Çeşm-i Bîdad Ne Yaman Aldattı Beni

  "Ci-har at-tım" kelimesini "kısa-uzun-uzun-kisa" olarak okumak gerek, birinci kıtada ki sözlerin hece taksimati gibi olmaz. 7. Versiyondaki gibi yani.
 24. Levent Çelik

  Offering Z Dergisi - Müziğe Dâir

  Z Dergisi | Kültür Sanat Şehir | Mevsimlik Tematik Dergi Güzel konular varmış ;)
 25. Levent Çelik

  Vocal Piece Ne Var Bu Mertebe Ey Şuh Bi-aman Olacak - Kara İsmail Ağa - Buselik

  Si,si,re olacaktı "var" hecesi. Diğer konuda yanlış mı yazdım acaba dedim ama böyle yazmışım 😊
 26. Levent Çelik

  Instrumental Saz Semaisi - Salih Efendi (Neyzen-dede) - Revnaknüma

  Müstear makamından ve perdelerinden bî-haber bir musıkişinas? yazmış notayı da o yüzden 😄
 27. Levent Çelik

  Vocal Piece Bulunmaz Nev-Civansın Hem-Dem-i Ağyarsın Hayfa - Mehmet Ağa (Küçük) - Zavil

  Eldeki notalar gayet temiz ve okunaklı, yeni bir nushaya gerek var mı Mustafa.?
 28. Levent Çelik

  Vocal Piece Ahiret Yolu Gibi Gurbete Tenha Gittim - Belirsiz (Giydirme) - Hüseyni

  Şairinin divanı elinde olan varsa Gazelin tamamını buraya yazsak ne iyi olurdu. Hattâ notayı da diğer beyitleri yazarak düzenleyelim.
 29. Levent Çelik

  Vocal Piece Arzu-yi Vuslatındır Bağrımı Kan Eyleyen - Rifat Bey - Sermüezzin, Miralay - Uşşak

  "Hûn - kan eyleyen" Mana bakımından ikisi de aynı. Dediginiz kişiden sadece o kelimeyi duyana kadar dinledim, telaffuz çok net değil "kun" diyor gibi hakikaten. Emsal alınacak bir icra ve icrâ tavrı değil.
 30. Levent Çelik

  Vocal Piece Ey Risalet Tahtının Hurşid-i Mah-ı Enveri - Belirsiz (Geleneksel) - Hüseyni

  Bunu versiyon olarak kaydetmek daha doğru olmaz mı? Apayrı bir beste değil, ki birbirine benzemeyen ne eserleri versiyon olarak kabul ediyoruz. Aynı şekilde konusu olan diğer Nezih Uzel ilahileri de
 31. Levent Çelik

  Discussion Levent Çelik Abi'nin Doğum Gününü Kutluyoruz

  Çok teşekkür ederim hepinize. Nezih hocamla aynı paragrafta aynı cümle içinde adımın geçmesi en güzel hediye idi zaten. Sağolun varolun güzel dostlarım. ❤
 32. Levent Çelik

  Instrumental Saz Semaisi - Rifat Kayakök - Nihavend-i Kebir

  Aynısını niye yazdin ki? Yerine transpoze ederek yazmak lazım bunları.
 33. Levent Çelik

  Instrumental Saz Semaisi - İbrahim Alaryan (Arap) - Bayati

  Form ve makam işlenişinin kaynağı İstanbul, o doğru bir bilgi. Bestekârının da aynı silsilenin halkası olduğu aşikâr.
 34. Levent Çelik

  Instrumental Saz Semaisi - Tosun Ağa - Acem Buselik

  Sırayla; 1. Tiz segâh görünüyor. 2. Üçüncü hane ıkinci ölçü (Tiz segâh görünüyor ama buselik yazabilirsin. 3. Unutulmuş. 1. Melodinin tekrarı zaten.
 35. Levent Çelik

  Instrumental Saz Semaisi - İbrahim Alaryan (Arap) - Bayati

  Dil olmasa bilgi nasıl aktarılacak 😉
 36. Levent Çelik

  Instrumental Saz Semaisi - İbrahim Alaryan (Arap) - Bayati

  Transpoze olduğu belli zaten, elhani farklı tamamen. Gönderdiği kayıt ile alakası yok. O önemli değil, kaydın ne zaman yapıldığının ispatı lazım.
 37. Levent Çelik

  Instrumental Saz Semaisi - İbrahim Alaryan (Arap) - Bayati

  Eski olduğu söylenen kayıt bizdeki notayla birebir aynı. Alttaki notayı anlamadım. Bu nota yegah üzerinden yazılmış bambaşka bir Uşşak Semâî.
 38. Levent Çelik

  Vocal Piece Gören fütade Olur Hüsn-i Bi-bahanesine - Dede Efendi - Hüzzam

  Aleaddin hocanın yazdığı notada daha revnaklı imiş (7.)
 39. Levent Çelik

  Vocal Piece Gören fütade Olur Hüsn-i Bi-bahanesine - Dede Efendi - Hüzzam

  Bütün notalarda "fütâde" iken başlıklarına niye üftâde yazılmış?
 40. Levent Çelik

  Vocal Piece Ah Elveda Vah Elveda - Belirsiz - Acem Buselik

  Deveye sormuşlar... :) 2. Ölçüde güfte taksimatı da tuhaf. Neyzen bu notadan yazmış ama 2. Ölçüyü kendince düzeltmiş.
 41. Levent Çelik

  Question Dizüstü Bilgisayar Sorunları

  Sağolun şimdilik çözüldü.
 42. Levent Çelik

  Question Dizüstü Bilgisayar Sorunları

  En etkili tamir Kapat-aç derlerdi gerçekmiş :)
 43. Levent Çelik

  Question Dizüstü Bilgisayar Sorunları

  Dizüstü. Wi-fi bağlantısı. Biraz önce söylenenleri uygulayıp kapattım. Şimdi açtım ve hâlâ gitmedi :)
 44. Levent Çelik

  Question Dizüstü Bilgisayar Sorunları

  Merhaba arkadaşlar. 10 yıla yakındır kullandığım bilgisayarda internet bağlantısı sürekli gidip geliyordu son 1 haftadır hiç yok. Bazan açtığımda oh düzelmiş diyorum ki 1 dakikaya varmadan kesiliyor. Bununla ilgili videolara, forumlara filan baktım aynı sorunlara çare olan bilgileri denedim...
 45. Levent Çelik

  Vocal Piece Şem-i Ruhuna Cismimi Pervane Düşürdüm - Derviş Ömer - Segah

  Ne güzel şarkıdır ve Münir Bey de ne güzel okumuştur ❤ Diğer bahiste ise kanaatim; evvelce Şarkı olarak kayıtlı olan bir eserin zaman içinde Niyaz ilahisi haline dönüşüp, neredeyse başka hiçbir mecrada okunmaz olmuşsa, bu eser artık, en az 200 yıldır halk duygusunda, hafizasinda ilahi olarak...
 46. Levent Çelik

  Instrumental Peşrev - Rıza Bey - Giriftzen - Araban Kürdi

  Arama yapıldığında Kasr-ı Cankurtaran diye bir peşrev daha var Behram Ağa'nın onu da kattım listeye.
 47. Levent Çelik

  Instrumental Peşrev - Rıza Bey - Giriftzen - Araban Kürdi

  Mustafacım yukarıda cevabını vermişsin zaten, bizi boşuna uğraştırıyorsun. Açık açık söyler insan aşkolsun :D "Cankurtaran" adlı 22 Saz eserinden 19'u Peşrev, 3'ü Saz Semâisi. Peşrevlerin ortak yanları kısa olması. Son peşrevlerin havası var, Özellikle Düyek olanlarda. 8 Düyek, 1 Çifte Düyek...
 48. Levent Çelik

  Vocal Piece Hakka Temkin Ü Rızada Hamd Eden Mesrur Olur - Veysel Dalsaldı - Saba Kürdi

  https://divanmakam.com/attachments/asika-tan-etmek-olmaz-mupteladir-neylesin-suphi-ziya-ozbekkan-saba-v1-pdf.3401/ Buyrun efenim. :) Daha ilk satırda karara gidiyor Uşşâk'a döneceği için Neva perdesi gelmiş. Sonra 4. satırda Rast'a düşüyor onda da aynı. Bunun yanında zaten çok fazla pest...
 49. Levent Çelik

  Instrumental Peşrev - Rıza Bey - Giriftzen - Araban Kürdi

  :D İlk defa karşılaştım ben de, hepsini okuyup bakayım ortak bir yanları var mıdır.
 50. Levent Çelik

  Instrumental Peşrev - Rıza Bey - Giriftzen - Araban Kürdi

  "Karabatak" olarak yapılan peşrevler de var. Acaba benzer bir özelliği olabilir mi?
 51. Levent Çelik

  Instrumental Peşrev - Rıza Bey - Giriftzen - Araban Kürdi

  https://divanmakam.com/attachments/pesrev-ali-dede-neyzen-mahur-v1-pdf.59897/ "Cankurtaran olarak bilinen Peşrevi" diyor başta.
 52. Levent Çelik

  Instrumental Peşrev - Rıza Bey - Giriftzen - Araban Kürdi

  Herkes aynı adı vermiş peşrevine :D Anlayamadım ama Güftekâr adı olmadığı kesin.
 53. Levent Çelik

  Vocal Piece Hakka Temkin Ü Rızada Hamd Eden Mesrur Olur - Veysel Dalsaldı - Saba Kürdi

  Saba makamında da karara giden nağmelerde neva perdesi basılır.
 54. Levent Çelik

  Instrumental Peşrev - Rıza Bey - Giriftzen - Araban Kürdi

  Peşrevin sözleri olsa, peşrev değil şarkı olurdu. "Cankurtaran" peşrevin adı muhtemelen.
 55. Levent Çelik

  Vocal Piece Hakka Temkin Ü Rızada Hamd Eden Mesrur Olur - Veysel Dalsaldı - Saba Kürdi

  Saba Zemzeme sadece karar esnasında Kürdi perdesi basarak bitiriyor makamı.
 56. Levent Çelik

  Vocal Piece Kâkülünü Çözersin (Beyoğlunda Gezersin) Gözlerini Süzersin - Rıza Bey - Giriftzen - Mahur

  Bu şarkı "Beyoğlun'da gezersin"in versiyonu. Onun altına kaydedilmeli.
 57. Levent Çelik

  Vocal Piece Nevruz Erişti Bağa Şarab İstemez misin - Itri (Buhurizade Mustafa Efendi) - Irak

  Örnek kayıtta Aksak Semâî olan usûlü Curcuna'ya çevirmişler. Doğan Hoca'nın kaydını Örnek olarak koymak daha uygun geldi. Bir de Hoca 2. Notayı okumuş.
 58. Levent Çelik

  Vocal Piece Seyr Et İzar-ı Yari Hatt-ı Müşk-bar ile - Belirsiz- Mahur

  Yok yahu. Hep öyle belledik. Afedersin Buselik Semai'ye gitti aklım. 🙄
 59. Levent Çelik

  Vocal Piece Arz Etmediğim Yare Meğer Yare mi Kaldı - Kapûdânzâde- Rehavi

  Rehavi nedir deyu sorana tapu senedi gibi eser. Bugüne kadar haberim olmamasına hayf. Çok da güzelmiş.
 60. Levent Çelik

  Vocal Piece Arz Etmediğim Yare Meğer Yare mi Kaldı - Kapûdânzâde- Rehavi

  Bu güfte hangi döneme ait? Malum Emin Ongan'ın Hüseyni Şarkısı da var. Bilindik Kaptanızâde Ali Rıza Bey'in değil demek.
 61. Levent Çelik

  Vocal Piece Mehtabiye Takımı - Belirsiz - Kürdili Hicazkar

  Takim diyor ama bir tek sayfa görünüyor. Devamı mı var acaba?
 62. Levent Çelik

  Vocal Piece Yine Tab-ı Nigah-ı Hayrete Eşk-i Kühul (Kuhl) Çektim - Belirsiz - Hicaz

  Tab-ı Ruhu Sanma Dil-i Suzanıma Düştü - Zaharya - Hicaz Tâb'da n tab edip, bu da Zaharya'nin diye birbirine karıştırmışlar 😊
 63. Levent Çelik

  Question Theory Sabâ Başlayıp Hicazkâr Karar Eden Makam?

  Bir terkibe bir de terekeye nihayet yoktur ;)
 64. Levent Çelik

  Vocal Piece Aşka Düştüm Çaresiz Ben Nagehan - Dellalzade - Beste Isfahan

  Dellalzâde'nin Ayin bestelememesi ne kadar üzücü. Muhteşem bir Ayin olurdu herhalde
 65. Levent Çelik

  Vocal Piece Aşka Düştüm Çaresiz Ben Nagehan - Dellalzade - Beste Isfahan

  Usulü Ağır Aksak olarak değişmesi gerekiyor.
 66. Levent Çelik

  Vocal Piece Ruz U Şeb Ah Eylemekten Çak-çak Oldum Yeter - Mehmet Ağa (Küçük) - Suzinak

  Tarayıp yanına alabilrsin. Hepsini de bir yere tıkıp tutarsın
 67. Levent Çelik

  Vocal Piece Yürük Değirmenler Gibi Dönerler - Dede Efendi - Şehnaz

  Hafız Yaşar olduğunu Kalan'dan cikan albümdeki bilgilerden biliyoruz. Öyle hatırlıyorum daha doğrusu. Ferahfeza Bestede de yine O var.
 68. Levent Çelik

  Vocal Piece Yürük Değirmenler Gibi Dönerler - Dede Efendi - Şehnaz

  Yaşar diye biliyorum ben de. Bu form nasıl okunura ders niteliğinde bir kayıt.
 69. Levent Çelik

  Vocal Piece Cefaya Ey Büt-i Nevreste Takatim Var Yok - Kara İsmail Ağa - Saba

  Aleaddin hocanın yazdığı notada Dellalzade' nin diyor. Eski yazıda göremedim bestekâr bilgisini.
 70. Levent Çelik

  Vocal Piece Cefaya Ey Büt-i Nevreste Takatim Var Yok - Kara İsmail Ağa - Saba

  Güfte belli mi Mürselin abi? Sezayi geçiyor meyanda ? "Seza-yi vuslat" imiş orası.
 71. Levent Çelik

  Vocal Piece Tâ Kim Hatın Ey Mâh-Cebînim Yüze Çıkdı - Seyyid Nuh (Diyarbekirli) - Nühüft

  Terkeyledi gerçi beni Zaharya'nin Hicaz Semaisinde de var son mısraında. Gel gonca gülüm serv-kadim (kaddim) ben de âcizane çift teleffuz taraftarıyım.
 72. Levent Çelik

  Vocal Piece Tâ Kim Hatın Ey Mâh-Cebînim Yüze Çıkdı - Seyyid Nuh (Diyarbekirli) - Nühüft

  Hatın ne demek? Yazımda çift T yok ama, şedde de olmamasına rağmen çift okunabilir mi "Hattın" şeklinde. Çünki mânâ da bu şekilde oturuyor. (Ey meh, hattın tam olarak göründüğünde, gönlümün ne kadar dertli olduğu ve sırları ortaya çıktı.) Öyle ya, viraneye güneş yada ay ışığı vurunca anlariz...
 73. Levent Çelik

  Vocal Piece Ruz U Şeb Ah Eylemekten Çak-çak Oldum Yeter - Mehmet Ağa (Küçük) - Suzinak

  4. Versiyonu ekledim. Nota arşivlerinde bu nota vardı önceden, şimdi kaldırmışlar. Karagöz sitesinde buldum. 😊 Bu nota yazımını tanıyorum ama hatırlamıyorum. Bilen varsa kaynağını da yazalım
 74. Levent Çelik

  Vocal Piece Hicr-i Lebinde Yarin Bir Dil Ki Oldu Na-hoş - Zekai Dede - Hicazkar

  Eline sağlık kardeşim. "Cihan-nümâ" olsa gerek orası. Tamlama değil yâni.
 75. Levent Çelik

  Vocal Piece Unutturur Gamın En Kâmrânı Söyletsen - Itri (Buhurizade Mustafa Efendi) - Rahatülervah

  Kimi radyo notalarında yapılmış olanlara rastlamıştım. Özellikle Beste formlarında.
Top Bottom