Search results

  1. Saki Destebaşı

    Vocal Piece Matemse Eğer Anlaşılan Reng-i Siyehten (Feryat) - Sadettin Kaynak - Segah

    Yazışmalara bakınca plak kataloğunu kurcaladım, burada da Suphi Ziyâ Bey yazıyor Hüseyin abi. Plak etiketinde yazan her iki tarafı yanıltabilir. Aynı gazelden bahsediyorsak(yanılmam muhtemel) ben de Münir Nurettin’e ait olmadığını düşünüyorum.
Top Bottom