Search results

 1. Berâat

  Recording  Hüzzam Beste - Var İken Sende Bu Âyine Gibi Sine-i Saf - Mustafa Doğan Dikmen

  Kaydın Adı: Var iken sende bu âyine gibi sine-i saf Kayıtta Yer Alan(lar): Mustafa Doğan Dikmen Kayıt Linki: Bestekâr: Zekâî Dede Güfte: Kaynak: Divanmakam YouTube Kanalı
 2. Berâat

  Recording  Hüzzam Beste - Derdim İzhâr Edemem Bezm-i Şarâb Olmayıcak - Mustafa Doğan Dikmen

  Kaydın Adı: Derdim izhâr edemem bezm-i şarâb olmayıcak Kayıtta Yer Alan(lar): Mustafa Doğan Dikmen Kayıt Linki: Bestekâr: Zekâî Dede Efendi Güfte: Kaynak: DivanMakam YouTube Kanalı
 3. Berâat

  Event  Tanbur Sanatçısı Murat Aydemir ile Söyleşi - 15 Haziran 2021 - 20:00

  Etkinlik: Tanbur Sanatçısı Murat Aydemir ile Söyleşi Başlangıç Târihi: 15 Haziran 2021 Başlangıç Saati: 20:00 Yer: Çevrim içi Söyleşi, Instagram: @togukonservatuvar Etkinlik Hakkında: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Webinar Serisi 16
 4. Berâat

  Info  İşlemsel Bellek ve Saz İcrâsı

  İşlemsel Bellek ve Saz İcrâsı Bir eseri geçerken parmaklara baktığımızda veya notaya dikkat kesildiğimizde hata yapma oranımız artıyor. Ben bugün bu durumun işlemsel bellek ile ilgili olduğunu öğrendim. Konuyla ilgili bir metni sizinle paylaşmak istiyorum. İşlemsel belleğin ana etkisi, ne...
 5. Berâat

  Recording  Segâh Şarkı - Dönülmez Akşamın Ufkundayız - Alâeddin Yavaşca

  Kaydın Adı: Segâh Şarkı - Dönülmez akşamın ufkundayız Kayıtta Yer Alan(lar): Alâeddin Yavaşca Kayıt Linki: Bestekâr: Münir Nurettin Selçuk Güfte: Kaynak: Divanmakam YouTube Kanalı
 6. Berâat

  Recording  Gelmiş Değil Böyle Peri - Alâeddin Yavaşca

  Kaydın Adı: Gelmiş değil böyle peri Kayıtta Yer Alan(lar): Alâeddin Yavaşca Kayıt Linki: Bestekâr: Şâkir Ağa Güfte: Kaynak: DivanMakam YouTube Kanalı
 7. Berâat

  Vocal Piece  Cihanı Sen Hüsnüne Meftun Edersin - H. Cahit Hanım - Nihavend

  Eser: Cihanı sen hüsnüne meftun edersin Bestekâr: H. Cahit Hanım Güfte Sâhibi: Belirsiz Makam: Nihavend Form: Şarkı Usûl: Aksak Güfte: Kaynak: İSAM - Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi | v1 Diğer Bilgiler: v1 | Diğer Bilgiler: KD-2/17 s.21
 8. Berâat

  Recording  Üçüncü Selim - Pesendîde Makâmında Peşrev - Saz Heyeti

  Kaydın Adı: Pesendîde makâmında peşrev Kayıtta Yer Alan(lar): Saz Heyeti Kayıt Linki: Bestekâr: Üçüncü Selim Güfte: Kaynak: YouTube
 9. Berâat

  Recording  Ey Âfet-i Cân-ı Âşık-Âzâr - Alâeddin Yavaşca

  Kaydın Adı: Ey âfet-i cân-ı âşık-âzâr Kayıtta Yer Alan(lar): Alâeddin Yavaşca Kayıt Linki: Bestekâr: Dede Efendi Güfte: Kaynak: YouTube Diğer Bilgiler: Pesendîde makâmında nakış yürüksemâ'î
 10. Berâat

  Recording  Zîver-i Sîne Edip Rûh-i Revânım Diyerek - Alâeddin Yavaşca

  Kaydın Adı: Zîver-i sîne edip rûh-i revânım diyerek Kayıtta Yer Alan(lar): Alâeddin Yavaşca Kayıt Linki: Bestekâr: Üçüncü Selim Güfte: Kaynak: YouTube Diğer Bilgiler: Pesendîde makâmında ağırsemâ'î
 11. Berâat

  Recording  Ne Zaman Ol Gözü Mestâne Gelir Hâtırıma - Alâeddin Yavaşca

  Kaydın Adı: Ne zaman ol gözü mestâne gelir hâtırıma Kayıtta Yer Alan(lar): Alâeddin Yavaşca Kayıt Linki: Bestekâr: Küçük Mehmed Ağa Güfte: Kaynak: Youtube Diğer Bilgiler: Pesendîde makâmında ve hafif îkâ'ında murabba'
 12. Berâat

  Recording  Sabâ Şarkı - Değilsem de Sana Lâyık Efendim - Alâeddin Yavaşca

  Kaydın Adı: Sabâ Şarkı - Değilsem de sana lâyık efendim Kayıtta Yer Alan(lar): Alâeddin Yavaşca Kayıt Linki: Bestekâr: Tanbûrî Nûman Ağa Güfte: Kaynak: DîvânMakam YouTube Kanalı
 13. Berâat

  Vocal Piece Sinemde Bir Tutuşmuş Yanmış Ocağ Olaydı - Belirsiz - Hüseyni

  Aynı güfteyle bir Elazığ/Harput türküsü biliyorum.
 14. Berâat

  Recording Suzidil Saz Semai - Bora Uymaz - Musa Kazım Tığlıoğlu

  Bora ağabeyin el yazısı ile, buyurun :)
 15. Berâat

  Recording  Neveser Şarkı - Nale Vü Can-Gâhı Cânan Duymuyor - Alâeddin Yavaşca

  Kaydın Adı: Neveser Şarkı - Nale vü can-gâhı cânan duymuyor Kayıtta Yer Alan(lar): Alâeddin Yavaşca Kayıt Linki: Bestekâr: Ûdi Afet Mısırlıyan'ın Güfte: Kaynak: Divanmakam YouTube Kanalı
 16. Berâat

  Recording  Hüseynî Şarkı - Gel Beni Vaslınla Şâd Et Kıl Kerem - Alâeddin Yavaşca

  Kaydın Adı: Hüseynî Şarkı - Gel beni vaslınla şâd et kıl kerem Kayıtta Yer Alan(lar): Alâeddin Yavaşca Kayıt Linki: Bestekâr: Bolâhenk Nûri Bey'in Güfte: Kaynak: Divanmakam YouTube Kanalı
 17. Berâat

  Discussion Dünyâ Müziği - Ne Dinliyorsunuz?

  Farsça eserleri çok seviyorum.
 18. Berâat

  Recording  Sabâ Zemzeme Şarkı - Firâkın Sînemi Dağlar - Alâeddin Yavaşca

  Kaydın Adı: Sabâ Zemzeme Şarkı - Firâkın sînemi dağlar Kayıtta Yer Alan(lar): Alâeddin Yavaşca Kayıt Linki: Bestekâr: Mahmut Celâleddin Paşa Güfte: Kaynak: Divanmakam YouTube Kanalı
 19. Berâat

  Instrumental  Urfa Divan Ayağı - Anonim - Hüseyni

  Eser: Urfa Divan Ayağı Bestekâr: Anonim Güfte Sâhibi: - Makam: Hüseyni Form: Oyun Havası Usûl: Sofyan Güfte: Kaynak: v1 | Trt Müzik Dairesi Yayınları v2 | Mehmet Cavit Dedeşah Diğer Bilgiler: v1 | Derleyen ve notaya alan: Muzaffer Sarısözen Örnek icra:
 20. Berâat

  Vocal Piece Ey Gül-i Bağ-ı Eda Sana Oldum Müptela - Dede Efendi - Hüzzam

  2. versiyon nedir? 48 sayfa, muhtelif eserler var.
 21. Berâat

  Recording  Sabâ Zemzeme Şarkı - Hayal-i Yâre Değme Girye Dursun - Alâeddin Yavaşca

  Kaydın Adı: Sabâ Zemzeme Şarkı - Hayal-i yâre değme girye dursun Kayıtta Yer Alan(lar): Alâeddin Yavaşca Kayıt Linki: Bestekâr: Rifat Bey Güfte: Kaynak: Divanmakam YouTube Kanalı
 22. Berâat

  Recording  Bestenigâr Şarkı - Gayrıdan Bulmaz Teselli Sevdiğim - Alâeddin Yavaşca

  Kaydın Adı: Bestenigâr Şarkı - Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim Kayıtta Yer Alan(lar): Alâeddin Yavaşca Kayıt Linki: Bestekâr: Kazasker Mustafa İzzet Efendi Güfte: Kaynak: Divanmakam YouTube Kanalı
 23. Berâat

  Vocal Piece  Cevlan Ede Her Lahza Cemalin Nazarımda - İsak Varon - Nihavend

  Eser: Cevlan ede her lahza cemalin nazarımda Bestekâr: İsak Varon Güfte Sâhibi: Belirsiz Makam: Nihavend Form: Şarkı Usûl: Curcuna Güfte: Kaynak: İSAM - Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi | v1 Diğer Bilgiler: v1 | Notlar: Defterin başında "Haydar Sanal'ın notalarından Çok...
 24. Berâat

  Recording  Ferahnâk Yürük Semâi - Sensiz Cihânda Âşıka İşret Revâ mıdır - Alâeddin Yavaşca

  Kaydın Adı: Ferahnâk Yürük Semâi - Sensiz cihânda âşıka işret revâ mıdır Kayıtta Yer Alan(lar): Alâeddin Yavaşca Kayıt Linki: Bestekâr: Zekâî Dede Güfte: Kaynak: Divanmakam Youtube Kanalı
 25. Berâat

  Recording  Ferahnâk Beste - Söyletme Beni Cânım Efendim Kederim Var - Alâeddin Yavaşca

  Kaydın Adı: Ferahnâk Beste - Söyletme beni cânım efendim kederim var Kayıtta Yer Alan(lar): Alâeddin Yavaşca Kayıt Linki: Bestekâr: Zekâî Dede Güfte: Kaynak: Divanmakam YouTube Kanalı
 26. Berâat

  Vocal Piece Ok Gibi Hublar Beni Yaydan Yabana Attılar - Belirsiz - Muhayyer

  Paylaşımı Twitter'da Ahmet Çınar Beyefendi yapmıştı, ben de oradan aldım hocam. Esas teşekkür kendisine.
 27. Berâat

  Vocal Piece Ok Gibi Hublar Beni Yaydan Yabana Attılar - Belirsiz - Muhayyer

  Okuduğum bir kaynağa göre, TBMM Arşivinde eserin sözleri bu şekilde yer alıyormuş: Ok gibi hublar beni yaydan yabana attılar Bilmediler kadrimi ucuz bahaya sattılar Iyd-i vaslında güzeller buseler vadettiler Virmediler hasılı bu gönlümü aldattılar (* Iyd-i vaslında güzeller buse ikrar...
 28. Berâat

  Recording  Bayâti Şarkı - Her Dem Edip Meyl-i Cefâ - Alâeddin Yavaşca

  Kaydın Adı: Bayâti Şarkı - Her dem edip meyl-i cefâ Kayıtta Yer Alan(lar): Alâeddin Yavaşca Kayıt Linki: Bestekâr: Dede Efendi Güfte: Kaynak: Divanmakam YouTube Kanalı
Top Bottom