Search results

 1. yaskoetemovic

  Recording Hafız Ahmed Bey-(Gazel)-Aşk Ehline Âlemde Dil Ârâ mı Bulunmaz

  Kubbealtı Lügati'nde dilârâ kelimesine örnek verilmiş bu beyit, ardından da Hüseyin Rahmi'nin Nimetşinas'ından bir cümle. Fakat bu maddenin internetteki sergüzeşti içerisinde iki misal arasındaki "(...)." uçunca bu beyit Hüseyin Rahmi'ninmiş gibi olmuş :)
 2. yaskoetemovic

  Vocal Piece El Arifül Celilü Vel Alemüt Tavilü - Belirsiz - Rast

  Teşekkürler Hocam. Göz gezdirdim. Sağolunuz.
 3. yaskoetemovic

  Vocal Piece El Arifül Celilü Vel Alemüt Tavilü - Belirsiz - Rast

  Guftedeki Keyyali, Geylani olmalı değil mi? Yukarıdaki v1'de öyle yazıyor.
 4. yaskoetemovic

  Vocal Piece Ey Nebiyyür-Rahme Rahm Et Çünki Karımdır Günah - Zeki Arif Ataergin - Eviç

  En üstte ve altta farklı isimler verilmiş. Bence de öyle olmalı.
 5. yaskoetemovic

  Vocal Piece Ey Nebiyyür-Rahme Rahm Et Çünki Karımdır Günah - Zeki Arif Ataergin - Eviç

  "... rahm et çünki..." yazılsa cümle daha anlaşılır olabilir. Notada da ayrı yazılmış.
 6. yaskoetemovic

  Vocal Piece İn Şite Men Baded Dalaletü Tehdedi - Zekai Dede - Suzinak

  Eser adı notalarda da yazdığı gibi İn şi'te min ba'did dalaleti tehdedi olmalı.
 7. yaskoetemovic

  Recording Kani Karaca-Takım (Buselik)

  Eser türü olarak dünyevî tabiriyle ilk defa karşılaşıyorum :) Ayrıca kayıtta yürük semai yok maalesef, fakat video açıklamasında nedense.
 8. yaskoetemovic

  Vocal Piece Ufk-ı Emelim Kapladı Çoktan Beri Zulmet - Ahmet Irsoy (Hafız) - Sultani Yegah

  v2: Şamlı İskender Sultaniyegah Faslı. İlgili eser v2'nin 27'inci sayfasındadır.
 9. yaskoetemovic

  Vocal Piece Bir Gün Seni Elbet Eder Vâsıl-ı Cânân - Ertuğrul İnanç - Isfahan

  Bestekara air bir de ağır semai olacaktı, "Beni candan usandırdı" güfteli.
 10. yaskoetemovic

  Vocal Piece Gönlümü Bend Etti Ol Mah - Dede Efendi - Müstear

  Eserin ilk beş ölçüsü Şakir ağa'nın müstearına oldukça benziyor.
 11. yaskoetemovic

  Vocal Piece Dolanam Şemine Pervane Gibi Ben Senin Ah - Kara İsmail Ağa - Hicaz

  v2 Cüneyt Orhon'un hazırladığı Hicaz Faslı serisinin ikinci fasikülünden alınmıştır.
 12. yaskoetemovic

  Vocal Piece Derd-Mendim Mücrimim Dermana Geldim ya Resul - Ali Şirügani Dede - Acem

  Anlaşılan bestekâr konusu tartışmalı. v1, v2: Ali Şîrügani Dede v3: Ali Rıza Şengel (makam nevruz olarak işlenmiş) v4: belirsiz Diğer taraftan, Sermüezzin Rifat Bey'in Nevruz ilahisi de aynı melodiye sahip (Y. Ömürlü ise isim belirtmemiş). Yani, nevruz/acem tartışmasını bir kenara koyarsak...
 13. yaskoetemovic

  Dügâh Ayin-i Şerif - Hacı Fâik Bey - Dügah

  Kültür Bakanlığının sayfasındaki mevlevi ayinleri makalesinden: "Sadeddin Nüzhet Ergun, Abdürrahim Efendi'nin nühüft, kudümzenbaşı Ali Efendi'nin nühüft, Abdülbâki Hâfız Efendi'nin ısfahan, İsmet Ağa'nın ısfahan, Hâfız Şeyda Dede'nin hicazeyn, Ahmed Ağa'nın sabâ, Haşim Bey'in sûznâk ve şehnaz...
 14. yaskoetemovic

  Yegâh Ayin-i Şerif - Hacı Fâik Bey - Yegah

  Eser: Yegâh Ayin-i Şerif Bestekâr: Hacı Fâik Bey Güfte Sâhibi: Belirsiz Makam: Yegah Form: Ayin Parçası Usûl: Belirsiz Güfte: Kaynak: Belirsiz Diğer Bilgiler: Elimde eserin notası yok. Bir yerde de bulamadım. Fakat bazı kaynaklarda (bkz. aşağıdaki alıntı) bu ayinin...
 15. yaskoetemovic

  Dügâh Ayin-i Şerif - Hacı Fâik Bey - Dügah

  Eser: Dügâh Ayin-i Şerif Bestekâr: Hacı Fâik Bey Güfte Sâhibi: Belirsiz Makam: Dügah Form: Ayin Usûl: Belirsiz Güfte: Kaynak: Belirsiz Diğer Bilgiler: Elimde eserin notası yok. Bir yerde de bulamadım. Fakat bazı kaynaklarda (bkz. aşağıdaki alıntı) bu ayinin günümüze ulaştığından...
 16. yaskoetemovic

  Vocal Piece O Şuha Sad Cefa Saman Ü Sabrım Bi-karar Etti - Rakım Elkutlu - Hoca Mehmet - Hüseyni

  Güftede Sabur ol Şemsiyâ bu dehr-i pür zehrin cefâsından diyor. Üsküdar Musıki Cemiyetinin neşriyatında güfte şairi Şemsî diye belirtilmiş. Peki Şemsî kim?
 17. yaskoetemovic

  Vocal Piece Haza Gazali Minel Yaman - Belirsiz - Hüzzam

  Eser adından gazali kelimesinde ilgisiz yere link verilmiş.
 18. yaskoetemovic

  Instrumental Longa (Sirto) - Cemil Bey (Tanburi) - Nikriz

  Sayfada longa mı sirto mu tartışması geçti mi acaba? Göremedim de. Ya da daha genel olarak, longa ile sirtonun farkı nedir tartışması. Yakın zamandaki bir makalede gördüğüm kadarıyla iki birbirine girmiş bulunuyor. Doğruöz, M. D. (2021). Sirto ve longa türlerinin yapısal özelliklerinin...
 19. yaskoetemovic

  Vocal Piece Bülbül Erip Bahara Yine Başladı Ah ü Zare - Belirsiz - Arazbar

  Güfte sahibi Şeyh Galib'dir. Şeyh Galib divanında 6 numaralı şarkıdır (sayfa 187). Ayrıca Şeyh Gâlib'in Bestelenmiş Şiirlerinde Usûl-Vezin İlişkisi makalesine başvurulabilir. Dikkat edilirse şiirde mısralar "âh âh âh" nidalarıyla bitiyor. Yani bestekârın ithal ettiği terennümler değildir...
 20. yaskoetemovic

  Vocal Piece Devran Bu Devran Seyran Bu Seyran - Sadettin Rifai Efendi - Rast

  Şu videoda Şeyh Sadeddin Sırrî Efendi'yi Üsküp'teki tekkesinde görüyoruz: 10:00 Tekkeye giriş. 12:34 Şeyh Sadeddin Sırrı Efendi ilk defa gözüküyor. 15:27 Meydan ve zikir. 15:35 Şeyh Sadeddin Sırrı Efendi meydana giriyor.
 21. yaskoetemovic

  Vocal Piece Devran Bu Devran Seyran Bu Seyran - Sadettin Rifai Efendi - Rast

  Notada nutuk (Üsküplü Şeyh Sırrî Efendi) ve beste (Şeyh Sadeddin Rifâî Efendi) farklı kişilere ait verilmiş. Kesin olmamakla beraber, şurada güftenin ve bestenin Şeyh Sadeddin Sırrî Efendi'ye ait olduğu belirtilmiş; yukarıdaki iki ismin bileşimi aslında. Şu makalede de Şeyh Efendinin bestelenen...
 22. yaskoetemovic

  Vocal Piece Ya Eba Hassar Bi Hayyir Şerraftül-ekvan - Memet Efendi (Nureddin Der.Zakirbaşı) - Eviç

  Güfte bir garip geldi. Ufaktan bir araştırınca başka bir şuğulde benzer bir güftenin kullanıldığını gördüm. Yâ muhassilu bi'l-hayri şerrafte'l-evtân İşrab ve'mlâ' mine'l-ke'si min sâfi'l-adnân Ene maksûdî minke vemâ bi'l-ihdân Ba'dî minhâ nestağfirullâh ed-deyyân Leallû yecmeu şemlî fî...
 23. yaskoetemovic

  Vocal Piece Çekip Şemşir-i Safvet Eyledin Düşmanları Tedmir - Zekai Dede - Hisar Buselik

  İkinci notanın başlığında Harp Şarkısı yazılmış. Dipnotta da Türk ve Yunan hükümetleri arasında vukubulan harb esnasında bestelenmiştir diyor. Darüşşafaka'daki talebelerine geçmek üzere birçok marş bestelediğini biliyoruz. Bu eser onlardan biri olabilir.
 24. yaskoetemovic

  Vocal Piece Uşşak ile Dolsun Der İsen Kuy-i Muhabbet - Hamdi Efendi (Hafız) - Suzidil

  Esatiz-i Elhan üzerine yazılan tezi (YÖK 108570) okuyordum. Zekâi Dede kısmında zikredilen eserleri takip ederek buraya geldim. Sayfada Hamdi Efendi'ye ait başka eser yok. İntikal eden tek eser bu mudur? Rauf Yekta'nın demesine göre bu eser de Hamdi Efendi'nin değil, Mehmed Bey'in imiş. Bu halde...
Top Bottom