Search results

 1. muhammed türe

  Announcement Birikmiş Meseleler ve Bir Özür

  "Kapatma" kelimesi beni üzdüğü gibi hem de korkuttu. Hayat meşgalesiyle oluşan aksaklıklar anlaşılabilir. Ancak kapatılması anlaşılamaz. Hiç ilgilenilmese dahi sadece nota arşivi bile sitenin açık kalması için yeterli bir sebeptir. Şahsen bir eserin en doğrusuna hızlıca ve kolaylıkla...
 2. muhammed türe

  Vocal Piece  Misli Yokdur Şâhımın - Seferoğlu Hilmî - Nihavend

  Eser: Misli Yokdur Şâhımın Bestekâr: Seferoğlu Hilmî Güfte Sâhibi: Seferoğlu Hilmî Makam: Nihavend Form: İlahi Usûl: Sofyan Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 3. muhammed türe

  Vocal Piece  Hatta Veren Letâfet - Seferoğlu Hilmî - Nihavend

  Eser: Hatta Veren Letâfet Bestekâr: Seferoğlu Hilmî Güfte Sâhibi: Selim Lale Makam: Nihavend Form: İlahi Usûl: Sofyan Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 4. muhammed türe

  Vocal Piece  El Meded Ey Şah-ı Geylân'ım - Muhammed Türe - Neva

  Eser: El Meded Ey Şah-ı Geylân'ım Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Seyyid Muhammed Rûhi Makam: Neva Form: İlahi Usûl: Sofyan Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 5. muhammed türe

  Vocal Piece  Mülkün Sahibin Bulmuşam - Muhammed Türe - Muhayyer

  Eser: Mülkün Sâhibin Bulmuşam Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Seyyid Muhammed Rûhi Makam: Muhayyer Form: İlahi Usûl: Sofyan Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 6. muhammed türe

  Instrumental  Saz Semaisi - Muhammed Türe - Mahur

  Eser: Saz Semaisi Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Yok Makam: Mahur Form: Saz Semaisi Usûl: Aksak Semai Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 7. muhammed türe

  Instrumental  Saz Semaisi (Sarayda Akşam) - Muhammed Türe - Sultan-i Yegah

  Eser: Saz Semaisi (Sarayda Akşam) Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Yok Makam: Sultan-i Yegah Form: Saz Semaisi Usûl: Aksak Semai Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 8. muhammed türe

  Instrumental  Saz Semaisi (İntizâr) - Muhammed Türe - Şedaraban

  Eser: Saz Semaisi (İntizâr) Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Yok Makam: Şedaraban Form: Saz Semaisi Usûl: Aksak Semai Güfte: Kaynak: Muhammed TÜRE
 9. muhammed türe

  Vocal Piece  Elâ Gözlerine Mübtelâ Ettin - Muhammed Türe - Hicaz

  Eser: Elâ gözlerine mübtelâ ettin Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Muhammed Türe Makam: Hicaz Form: Şarkı Usûl: Düyek Güfte: Kaynak: Muhammed Türe Diğer Bilgiler: İlk bestelediğim sözlü eserdir.
 10. muhammed türe

  Vocal Piece  Hamd ü Sena Yaradan'a - Muhammed Türe - Muhayyer Kürdi

  Eser: Hamd ü sena Yaradan'a Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Seyyid Muhammed Rûhi Makam: Muhayyer Kürdi Form: İlahi Usûl: Sofyan Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 11. muhammed türe

  Vocal Piece  Göçtü Bir Gül Nesli Dahi - Muhammed Türe - Hüseyni

  Eser: Göçtü bir gül nesli dahi Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Muhammed Türe Makam: Hüseyni Form: Ağıt Usûl: Yürük Semai Güfte: Kaynak: Muhammed TÜRE Diğer Bilgiler: Merhum Seyyid Fırat EKİNGEN'in anısına...
 12. muhammed türe

  Vocal Piece  Nûr-i Cemâlinin Pervânesiyem - Muhammed Türe - Nihavend

  Eser: Nûr-i cemâlinin pervânesiyem Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Seyyid Muhammed Rûhi Makam: Nihavend Form: İlahi Usûl: Sofyan Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 13. muhammed türe

  Vocal Piece  Çalın Ey Sazları Şenler - Muhammed Türe - Acem Aşiran

  Eser: Çalın ey sazları şenler Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Muhammed Türe Makam: Acem Aşiran Form: Türkü Usûl: Aksak Güfte: Kaynak: Muhammed TÜRE
 14. muhammed türe

  Vocal Piece  Allah Aslanı Ali (Şah-ı Merdan Mehter Marşı) - Muhammed Türe - Nikriz

  Eser: Allah Aslanı Ali (Şah-ı Merdan Mehter Marşı) Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Seyyid Muhammed Rûhi Makam: Nikriz Form: Mehter Usûl: Düyek Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 15. muhammed türe

  Instrumental  Saz Semaisi - Muhammed Türe - Acem Aşiran

  Eser: Saz Semaisi Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Yok Makam: Acem Aşiran Form: Saz Semaisi Usûl: Aksak Semai Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 16. muhammed türe

  Vocal Piece  Nur Doldu Alem Kadir Gecesi - Muhammed Türe - Bestenigar

  Eser: Nur doldu alem Kadir Gecesi Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Adem Kılıç Makam: Bestenigar Form: İlahi Usûl: Sofyan Güfte: Kaynak: Muhammed TÜRE
 17. muhammed türe

  Instrumental  Saz Semaisi (Pürsafâ) - Muhammed Türe - Kürdi

  Eser: Saz Semaisi (Pürsafâ) Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Yok Makam: Kürdi Form: Saz Semaisi Usûl: Aksak Semai Güfte: Kaynak: Muhammed TÜRE
 18. muhammed türe

  Vocal Piece  Firâkın Gönlümü Vîrân Eyledi - Muhammed Türe - Uşşak

  Eser: Firâkın gönlümü vîrân eyledi Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Seyyid Muhammed Rûhi Makam: Uşşak Form: Türkü Usûl: Curcuna Güfte: Kaynak: Muhammed TÜRE
 19. muhammed türe

  Vocal Piece  Ey Gam Öldürme Beni - Muhammed Türe - Muhayyer

  Eser: Ey gam öldürme beni Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Sultan Selim (Yavuz-Selimi) Makam: Muhayyer Form: Şarkı Usûl: Düyek Güfte: Kaynak: Muhammed TÜRE
 20. muhammed türe

  Vocal Piece  Âhu Gözlü Yârim Artık Gel Desem Gelmez misin - Muhammed Türe - Kürdili Hicazkar

  Eser: Âhu gözlü yârim artık gel desem gelmez misin Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Muhammed Türe Makam: Kürdili Hicazkar Form: Şarkı Usûl: Düyek Güfte: Kaynak: Muhammed TÜRE
 21. muhammed türe

  Vocal Piece  Ben Sendeki Efsunlu Elâ Dîde Olaydım - Muhammed Türe - Hicazkar

  Eser: Ben sendeki efsunlu elâ dîde olaydım Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Muhammed Türe Makam: Hicazkar Form: Şarkı Usûl: Aksak-Curcuna Güfte: Kaynak: Muhammed TÜRE
 22. muhammed türe

  Vocal Piece  Ne Tende Cân ile Sensiz Ümîd-i Sıhhat Olur - Muhammed Türe - Beyati Araban

  Eser: Ne tende cân ile sensiz ümîd-i sıhhat olur Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Nef'î Makam: Beyati Araban Form: Şarkı Usûl: Curcuna Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 23. muhammed türe

  Instrumental  Saz Semaisi (Yâd-ı Aşk) - Muhammed Türe - Nihavend

  Eser: Saz Semaii (Yâd-ı Aşk) Bestekâr: Muhammed TÜRE Güfte Sâhibi: Yok Makam: Nihavend Form: Saz Semaisi Usûl: Aksak Semai Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 24. muhammed türe

  Instrumental  Saz Semaisi (Esrar) - Muhammed Türe - Muhayyer Kürdi

  Eser: Saz Semaisi (Esrar) Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Yok Makam: Muhayyer Kürdi Form: Saz Semaisi Usûl: Aksak Semai Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 25. muhammed türe

  Instrumental  Saz Semai (Visal-i Yar) - Muhammed Türe - Mahur

  Eser: Mahur Saz Semaisi (Visâl-i Yâr) Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Yok Makam: Mahur Form: Saz Semaisi Usûl: Aksak Semai Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 26. muhammed türe

  Instrumental  Saz Semai (Elalı) - Muhammed Türe - Hüzzam

  Eser: Hüzzam Saz Semaisi (Elâlı) Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Yok Makam: Hüzzam Form: Saz Semaisi Usûl: Aksak Semai Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 27. muhammed türe

  Instrumental  Saz Semai (Yayla Kokusu) - Muhammed Türe - Hüseyni

  Eser: Hüseyni Saz Semaisi (Yayla Kokusu) Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Yok Makam: Hüseyni Form: Saz Semaisi Usûl: Aksak Semai Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 28. muhammed türe

  Instrumental  Saz Semai (Buselik Dudaklar) - Muhammed Türe - Buselik

  Eser: Buselik Saz Semaisi (Buselik Dudaklar) Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Yok Makam: Buselik Form: Saz Semaisi Usûl: Aksak Semai Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 29. muhammed türe

  Instrumental  Saz Semai (Huzurum) - Muhammed Türe - Hicaz

  Eser: Hicaz Saz Semaisi (Huzûrum) Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Yok Makam: Hicaz Form: Saz Semaisi Usûl: Aksak Semai Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 30. muhammed türe

  Instrumental  Oyun Havası (Kızılhisar) - Muhammed Türe - Uşşak

  Eser: Oyun Havası (Kızılhisar) Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Yok Makam: Uşşak Form: Oyun Havası Usûl: Aksak Güfte: Kaynak: Muhammed Türe Diğer Bilgiler: Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki köyüme (Kızılhisar) ithafen...
 31. muhammed türe

  Instrumental  Sûz-i Yâr - Muhammed Türe - Beyati

  Eser: Sûz-i Yâr Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Yok Makam: Beyati Form: Saz Semaisi Usûl: Aksak Semai-Değişmeli Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 32. muhammed türe

  Instrumental  Saz - Eseri - Gece - Yürüyüşü - Muhammed Türe - Acem Kürdi

  Eser: Gece Yürüyüşü Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Yok Makam: Acem Kürdi Form: Saz Semaisi Usûl: Aksak Semai-Değişmeli Güfte: Kaynak: Muhammed Türe Diğer Bilgiler: Beste Tarihi: 03/06/2017 Pazar Beste Yeri: Yenişehir/BURSA
 33. muhammed türe

  Vocal Piece  Yüz Bin Cefâ Kılsan Bana - Muhammed Türe - Acem Aşiran

  Eser: Yüz bin cefâ kılsan bana Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Yunus Emre Makam: Acem Aşiran Form: İlahi Usûl: Düyek Güfte: Kaynak: Muhammed Türe
 34. muhammed türe

  Vocal Piece  Pâdişâh-ı Her Dü Âlem Şâh-ı Abdülkâdirest - Muhammed Türe - Şedaraban

  Eser: Pâdişâh-ı her dü âlem şâh-ı Abdülkâdirest Bestekâr: Muhammed Türe Güfte Sâhibi: Şâh-ı Nakşibendî Hz. Makam: Şedaraban Form: İlahi Usûl: Düyek Güfte: Pâdişâh-ı her dü âlem Şâh-ı Abdülkâdirest Server-i evlâd-ı Âdem Şâh-ı Abdülkâdirest Âfitâb u mâhitâb-ı arş u kürsî vü kalem Nûr-i...
Top Bottom