Search results

  1. Derssaadet

    Discussion Form Selanik Marşı

    İlginçtir ki plağın Osmanlıca kısmında "Selamlık Marşı" yazıyor. Fransızca'dan Türkçe'ye veya tam tersi olacak şekilde bir çeviri hatası olmalı.
Top Bottom