Search results

 1. N

  Wiki Person Mefharet Atalay (Yıldırım)

  Mefharet Atalay bir tango ve tiyatro sanatçısı.Mefharet Yıldırım ile Mefharet Atalay aynı sanatçı değil, bu yüzden düzeltilmesi gerekir.Mefharet Yıldırım ses sanatçısı ve bestekar.Mefharet Atalay önce eski eşi Muzaffer Birtan ile birlikte müziğe Türk Müziği söyleyerek başlasa da ,daha sonra...
 2. N

  Vocal Piece Kimseye Etmem Şikayet Ağlarım Ben Halime - Sarkis Sucuyan (Kemani) - Nihavend

  Udi Afet'in Karcığar makamında yaptığı Kimseye Etmem Şikayet eserinin üzerinde Nısfiyezen Muazzez hanım yazıyor,buradan araştırma yapılabilir.Benim bildiğim sazende Muazzez Yurcu hanım kanuni olup aynı zamanda Kanuni Vecihe Daryal'ın da kanun hocası.
 3. N

  Vocal Piece Kimseye Etmem Şikayet Ağlarım Ben Halime - Sarkis Sucuyan (Kemani) - Nihavend

  Kafa karışıklığı çok normal ,bu güfteyi İhsan Raif hanımın yazdığına dair yazılı bir belge ya da İhsan Raif hanım'ın el yazısı şiirini bulmak gerek. Bu arada Muazzez Hanım'ın biyografik kimliğe dair bir bilgi bulmak gerekiyor, internette Nısfiyezen Muazzez hanım diye bir bilgi gördüm bakıp...
 4. N

  Vocal Piece Kimseye Etmem Şikayet Ağlarım Ben Halime - Sarkis Sucuyan (Kemani) - Nihavend

  Udi Afet Mısırlıyan bu nota belgesine göre Muazzez Hanım'ın güftesini Karcığar makamında bestelemiş.Bizim bildiğimiz meşhur Nihavend eserin bestecisi ise yine aynı güfte ile Kemani Sarkis Efendi'dir.Bu nihavend eserin güftesi hep İhsan Raif hanıma ait diye biliniyordu.Neden Kemani Sarkis Efendi...
 5. N

  Vocal Piece Ruhumda Neşe Hayale Daldım - Neveser Kökdeş - Hicazkar

  "Ruhumda Neşe Hayale Daldım" Hicazkâr makamında bir eser.Buradaki üçüncü Pdf Neveser Kökdeş'in el yazısı , besteci Hicazkâr yazmış zaten şarkının başına.Bu notayı kendi arşivinden paylaşan Kanuni Cüneyd Kosal ise dikkat edilirse notanın sol alt bitiş kısmına "Kendi el yazısı " diye not...
 6. N

  Vocal Piece Rüzgar Gibi Essin Sesin Yaşar Gönülde Ah Sesin - Neveser Kökdeş - Hicazkar

  Merhabalar ilk PDF deki nota Neveser Kökdeş'in kendi el yazısı.Notaya bakılırsa bestekâr kendi el yazısıyla "Hicazkar Şarkı "yazmış.Böylelikle PDF deki Hicaz bilgisini de düzeltmek gerekir.Neveser Kökdeş'in bir eseri bir kaç makamda bestelemek gibi bir beste yapma yöntemi var;Kendisiyle yapılan...
 7. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Arşivde bir tangosu da kayıtlı bir besteci ve aranjör hakkında daha etraflıca biyografik bir bilgi arıyorum.Discogs adlı müzik web sitesinde Eduardo Adamis hakkında Fransız Besteci ve aranjör bilgisi var sadece.Eduardo Adamis'in Divan Makamı Arşivinde kayıtlı Necla adlı oryantal tangosu bu...
 8. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Yukarda sözünü ettiğim tez Yıldız Sarayında Müzik adıyla kitaplaşmış
 9. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Yıldız Sarayında Müzik başlıklı Nihat Ergin'in doktora tezinden çok faydalandım;Bu tezde yer alan besteler,çok sesli marşlar Divan Makamı Arşivine konulabilir.Bu tezleri paylaşarak bir yordam hatası işlemediğimi düşünüyorum;İlkesel bir yordam kusuru varsa lütfen uyarınız
 10. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Piyanist Ahmet Bey'in biyografisi için Ethem Ruhi Üngör'ün Güfteler Antolojisi ve Yılmaz Öztuna'nın sözlüğüne bakacağım.Google boks adlı araştırma sitesinde her iki araştırmacı yazarın kitaplarında Piyanist Ahmet Bey ile ilgili bilgi görünüyor.Bu arada bu sitede, eski yazıya çok hakim...
 11. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Fotoğrafı bu sayfaya nasıl yollayacağım? Yardımcı olur musunuz?
 12. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Gönül Paçacı Tuncay'ın Neşriyât-ı Mûsıki; Osmanlı Müziğini Okumak adlı kitabının birinci cildinde 347.sayfada Sazende Mecmuasında yer alan bir çok virtüöz ile birlikte Piyanist Ahmet Bey'in de bir küçük fotoğrafı var.Sayfayı fotoğraflayıp yollamaya çalışacağım.Benim bulabildiklerim bu...
 13. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  "Rast, Piyanist Ahmed Efendi'nin ;Aksak ,Elimde yâdiken verd-i cemâlin/Beni bezdirdi senden kendi halin/Gönülden çıka hep hayalin/Gözümde yok senin bezm-i visalin Nakarat Sana layık değilmiş bu muhabbet/Değilmişsin meğer şayanı rağbet TRT repertuarında yok"
 14. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Kemençe sanatçısı Lütfiye Özer'in ,Nevzâd-ı Musiki'de Bulunan İlk Beş Makamın Metin Çalışması"başlıklı yüksek lisans tezinde Piyanist Ahmet Bey'in rast makamındaki bestesi yer alıyor;Aynen aktarıyorum.
 15. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Piyanist Ahmet Bey ile ilgili bir bilgi buldum onu da paylaşayım.
 16. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Piyanist Ahmet Bey ile ilgili biyografik bilgisi olan var mı?Ben kendisinin Sazende Mecmuasında sadece bir fotoğrafını bulabildim;Bu arşivde kayıtlı bir bestesinin de notası kayıtlı.Benim bulabildiklerim bunlar
 17. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Çok teşekkür ederim.Metin Bey
 18. N

  Wiki Person Ahmet Feyzi Bey (Muallim)

  Muallim Feyzi Bey şairdir ve Piyanist Feyzi Aslangil'in dedesidir
 19. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Gazimihal'in kitabını PDF olarak Divan Makamı arşivine gönderdim;Bu kıymetli kitap 1939 yılında basılmış;PDF buraya konursa bütün müzik araştırmacıları da kamusal olarak faydalanır
 20. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Gazimihal'in kitabını PDF olarak Divan Makamı arşivine gönderdim;Bu kıymetli kitap 1939 yılında basılmış;PDF buraya konursa bütün müzik araştırmacıları da kamusal olarak faydalanır.
 21. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Yazarın adı Mahmut Ragıp Gazimihal!.
 22. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Merhaba Divan Makamı ve Marş Araştırmacısı;Ragıp Mahmut Gazimihal'in (Kösemihal)Türkiye ve Avrupa Musiki Münasebetleri adlı kitabını arşivinize yolluyorum.Nadir bulunan ve olağanüstü bir kaynak doğrusu.
 23. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Oresti Çalapatani Osmanlı Donanma Marşını yazmış veya armonize etmiş ya da yayınlamış olabilir ; Bunları anlayabilmek için ise Marşın notasını bulmak gerekir.Bilgiler için teşekkür ederim.
 24. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Marş Araştırmacısının dikkatine! Mehterhaneden Bandoya adlı kitabın 130.sayfasında verilen Marş kapağı, PDF sini yolladığınız Oresti Çalapatani'ye ait Osmanlı Donanması Marş kapağı ile aynı.Ancak marşın bestecisinin Dikran Çuhacıyan olduğu belirtilmiş.Marşın altında yazan bilgiyi aynen...
 25. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Merhaba Divan Makamı ve Marş Araştırmacı!Etem Ruhi Üngör'ün Türk Marşları kitabını edindim.Kitapta bütün marşların notaları yok.Ethem Ruhi Üngör, bestecileri belli bütün marşların isimlerini,bazı bestecilerin biyografileri ile birlikte veriyor.Bazı marşların ise bestecileri tespit edilememiş...
 26. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Merhaba Divan Makamı Arşivi;Müzikle ilgili iki önemli kitaptan söz açmak isterim.İlki Mahmut Ragıp Gazimihal'in 1939 yılında yayınlanmış "Türk Avrupa Musikisi Münasebetleri";İkincisi ise yine aynı yazarın 1955 yılında yayınlanmış "Türk Askeri Muzıkalaları Tarihi".Bu gibi kitapları inceleyen bir...
 27. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Müzik bilimci Ethem Ruhi Üngör'ün Türk Marşları adlı bir kitabı var.Marşları konu alan Marş Araştırmacısı;Bu kitapta Emine Şayan Hanım'ın bestelediği Marş, notası ile birlikte gözüküyor ;Bu bilgiye Google books aramasında Pars Tuglacı'nın Mehterhaneden Bandoya adlı kitabından ulaştım.Kütüphanede...
 28. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Ben de size başarılar dilerim.Bulacağınız notaların şifreleri müzik tarihi ile ilgili yazılmış kitaplarda mevcut.Define arar gibi aramak gerek.Kolay gelsin.
 29. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Bende şimdi müzeyede bölümünde Osmanlı Donanması Marşı'nın kapağını gördüm.Dört sayfa nota bilgisi var.Benim için bu marşın kapağı yeterli.En alttaki Oreste yazısını da gördüm.
 30. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Müzik eğitimi almak müzik araştırmaları için çok büyük bir avantaj.Makamlardan yola çıkarak da eser aramaları yapılabiliyor. Hüseyni Buselik Osman Paşa Marşı diye bir bilgi ve Marş'ın sözlü olduğu yazıyordu ".Bestekâr Rıfat Bey Hayatı ve Eserleri" Belma Yamaner tarafından hazırlanmış bir yüksek...
 31. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Üç marşın nota kapak ve bestecileriyle ilgili küçük biyografik bilgiyi Divan Makamına yolladım.Gönül Paçacı Tuncay'ın kitabında Marş kapakları var;Bu temel başvuru niteliğindeki kitaptan da çok iyi iz sürülebilir.Ayrıca Rıfat Bey ile ilgili internette bir tez vardı ve Rıfat Bey'in başkaca...
 32. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Hamidiye Marşı.Fatma Zinnur,Çatalca Zaferi Marşı
 33. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  La Palme Oriantale-Marche Turque Triomphate Zafer-i Türk Marşı
 34. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Kitaplarda notası olan Marşların isimlerini yazayım ,olan Marşları tekrar etmemiş olalım.Augusto Selvelli Op.18 Marşı.
 35. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Rıfat Bey'in "Tâmir eyledik meydan bizimdir"sözleriyle başlayan Osman Paşa marşı Guatelli Paşa tarafından armonize edilmiş.İnternette bulduğum ilk linkte Osmanlı Marşı'nın hem kapak hem de notası var.İkinci linkte de Marşın kapak görseli renkli ve orjinal haliyle mevcut.Birinci link:Islam-Portal...
 36. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Osman Paşa Marşı Rıfat Bey'e ait ama bu marşın nota yayıncısı O.Tsapalatinis .İlk marş(Memetçik Marşı) ise O.Tsapalatinis'e ait.Yani O.Tsapalatinis kendi bestesini de başka bestecilerin notalarını da yayımlayan bir besteci ve nota yayıncısı kısaca
 37. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Marş kapağı için teşekkür ederim.Ethem Ruhi Üngör'ün O.Tsapalatinis ile ilgili birincil kaynak olan ilgili Musiki Mecmuasına kütüphanede bulup bakmak gerekir;Ben bu bilgiyi Nota yayıncılığı ile ilgili yazılmış bir yüksek lisans tezinde buldum;Armağan Sezen ,1992,Türk Müziğinde Nota...
 38. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Selçuk Alimdar "Osmanlı'da Batı Müziği"adlı kitabında içinde Marşların da olduğu müzik eserlerini tür ,besteci , milliyeti ve kaynağını da belirterek çizelgeler halinde sınıflamış.Örneğin EK18:Saraya Çok Sesli Beste Takdim Eden Müzisyenler çizelgesinde Marş ve diğer müzik formlarında bir çok...
 39. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Oresti Tsapalatinis'in Osmanlı Donanma Marşı'nın kapağını paylaşabilirsiniz memnun olurum.
 40. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Oresti Tsapalatinis;Ethem Ruhi Üngör'ün Musiki Mecmuasındaki tarihi kaydından ,Divan Makamı arşivinde kayıtlı iki bestesinden ve piyano öğretmenliğini de belgeleyen öğrencileri Enise Can -Fulya Akaydın kızkardeşler ve Neveser Kökdeş'in beyanlarından anlaşıldığı üzere;Besteci, piyanist ve nota...
 41. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Ben Oresti Tsapalatinis ile ilgili bulduğum bilgiyi buraya yazıyorum.Ethem Ruhi Üngör'ün "Nota Basımında 100.Yıl,Musiki Mecmuası",Musiki Mecmuası,sayı 337,s.14 "O.Tsalapatanis Nota Yayınları;Rum asıllı olduğu sanılan bu yayıncı tarafından ilki büyük diğer ikisi küçük olmak üzere "cle de sol"(sol...
 42. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Marşları fotoğraflayıp Divan Makamı arşiv sorumlusuna göndereceğim.Marş araştırmacısı Oresti Tsapalatinis ile ilgili bulabildiğiniz biyografik ve besteciliğiyle ilgili bildiklerinizi aktarabilir misiniz?
 43. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Evren Kutlay Baydar'ın yazdığı "Osmanlı'nın Avrupalı Müzisyenleri"adlı kitap çok ciddi bir çalışma; Kitabın içinde notası ile birlikte marşlar ve bu marşların bestecileriyle ilgili bilgiler mevcut.Kaynak belirtilerek bu notalar hem Divan Makamı arşivini zenginleştirir hem de Marş Araştırmacısı...
 44. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Tabii, yazar ile kitabın yayınlandığı Pan Kitap ile iletişime geçerek irtibat kurabilirsiniz.Milli Kütüphanenin taş plak arşivine internet üzerinden üye olup onların siteye yüklenenlerini de dinleyebilirsiniz.Ancak bu plaklar 78 devirli plaklar olduğu ve korunmaya muhtaç oldukları için hepsi...
 45. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Tabii, yazar ile kitabın yayınlandığı Pan Kitap ile iletişime geçerek irtibat kurabilirsiniz.Milli Kütüphanenin taş plak arşivine internet üzerinden üye olup onların siteye yüklenenlerini de dinleyebilirsiniz.Ancak bu plaklar 78 devirli plaklar olduğu ve korunmaya muhtaç oldukları için hepsi...
 46. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  bütün yapılmış taş plakların bilgisi önünüze çıkıyor.Ben şu an bu katalogda kendi konum için tarama yapıyorum.Bir marş bilgisi şu an önümde yazıyorum.807 taş plağı tarayıp bütün marş kayıtlarına ulaşıp kendi aradığınız türü burdan ayıklayabilirsiniz.Bir örnek yazıyorum size.Fovori(Firma Adı)...
 47. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Marş Araştırmacına bir kitap ve taş plak kataloğu tarama önerim var.Müzik araştırmacı sı Cemal Ünlü'nün " Git Zaman Gel Zaman fonograf -gramofon "taş plak kitabı çok önemli bir kitap.İnternete Pan Taş Plak Kataloğu yazdığınızda
 48. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Notayı bulursam göndereceğim."Şöhvet"sözcüğü; ün manasında şöhret mi demek istediniz acaba?
 49. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Dosyanın birinci bölümünü Divan Makamına yolladım.Hazırlayan müzik bilimci büyük bir hizmet yapmış;Güle güle kullanılsın.Zeynep Erdoğan
 50. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Divan Makamı Nota Arşivinin mail adresine Recep Uslu'nun müzik bibliografisini yollayayım.Ağır bir PDF dosyası eğer ulaşırsa iletişime geçip oradan alabilirsiniz belgeyi.Zeynep Erdoğan
 51. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  İSAM kütüphanede Cüneyd Kosal arşivinde Marşların olduğu ayrı bir bölüm var oraya bakın.Ben bir kadın besteci ile ilgili araştırma yapıyorum.Bu besteciyle ilgili bir lisans bitirme ödevinin içinden bestecinin o kadar çok bilinmeyen yeni notaları çıktı ki.Sizde Marş bestelemiş bestecileri...
 52. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Hale dergisi eski yazı yayınlanmış bir dergi bu dergiyi İSAM kütüphane de , Atatürk Kitaplığında,Beyazıd Devlet Kütüphanesinde bulabilirsiniz.Recep Uslu'nun Bibliografyasında yayınlanmış müzik ile ilgili bütün kitap, makale nota neşriyatı ,dergilerin dökümünü bulacaksınız.Bu hazine gibi olan...
 53. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Evet kütüphaneler belli saatlerde açık ve hizmet veriyorlar.
 54. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Recep Uslu Müzik Bibliografyası1 Kitaplar bölümünde 97.sayfada , bu marş yukardaki bilgiye ilaveten tarih de belirtilerek verilmiş; "Donanma-yı Osmanî Marşı"Hale,sy1, İstanbul,1 Kanunuevvel 1325/1908 nota ve güfte.Gönül Paçacı Tuncay'ın Neşriyat-ı Musiki: Osmanlı Müziğini Okumak kitabına da...
 55. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Hâle ,sy.1 olmalı.
 56. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Teşekkürler ederim verdiğiniz bilgiler için demek ki doğru bir iz sürüyoruz.Recep Uslu'nun hazırladığı müzik bibliografyasına aradığınız eserler için bakmanızı öneririm.Bibliografya bende var bakarım.Ayrıca İSAM kütüphanede Cüneyd Kosal arşivinde Marşlar ile ilgili ayrı bir bölüm mevcut orada da...
 57. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Teşekkürler ederim verdiğiniz bilgiler için demek ki doğru bir iz sürüyoruz.Recep Uslu'nun hazırladığı müzik bibliografyasına aradığınız eserler için bakmanızı öneririm.Bibliografya bende var bakarım.Ayrıca İSAM kütüphanede Cüneyd Kosal arşivinde Marşlar ile ilgili ayrı bir bölüm mevcut orada da...
 58. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Oresti Çalapatani için Neveser Kökdeş ile ilgili Dr Sevim Kunt'un 1960 yılında hazırladığı mini biyografiye Milli Kütüphane arşivinden ulaşılabilir.Hilmi Rit'in Ses Dergisinde(Milliyet gazetesi değil düzeltiyorum) 1963 yılında hem Enise Can hem de Fulya Akaydın ile yaptığı söyleşilerden Enise...
 59. N

  Wiki Person Oresti Çalapatani [?-?]

  Oresti Çalapatani Kemani Enise Can ve kızkardeşi piyanist Fulya Akaydın'ın piyano hocası;Hem Enise Can hem de Fulya Akaydın ,Miiliyet gazetesinde Hilmi Rit'in kendileriyle yaptığı söyleşide ilk piyano hocaları olarak Oresti Çalapatani'den bahsediyorlar.Ayrıca bestekâr Neveser Kökdeş'de özel...
 60. N

  Vocal Piece Hayal Ufkumda Uçan Binbir Renkler - Neveser Kökdeş - Rast

  Nota arşivinizde Neveser Kökdeş'in eserin adı belirli ancak notası bulunmayan eserlerinden başlayarak gönderiyorum.Bu besteciyle ilgili bir araştırma yapıyorum ve bestecinin el yazını da tanıyorum.Göndereceğim notalar bestecinin kendi el yazısının fotokopileri.Fotoğraf çekerek yollayacağım
 61. N

  Vocal Piece Hayal Ufkumda Uçan Binbir Renkler - Neveser Kökdeş - Rast

  Elimde bulunan Neveser Kökdeş'in notalarını verdiğiniz sitenizin mail adresine yollayacağım.
 62. N

  Vocal Piece Hayal Ufkumda Uçan Binbir Renkler - Neveser Kökdeş - Rast

  Nota arşivinize Neveser Kökdeş'in notası arşivinizde bulunmayan, elimde bulunan bazı notalarını yollamak isterim ancak gönderme yordamı teknik olarak nasıldır?
 63. N

  Vocal Piece Hayal Ufkumda Uçan Binbir Renkler - Neveser Kökdeş - Rast

  Yukardaki örnek İcrası eklenen Tülin Yakarçelik'in icrasından dinlediğimiz Neveser Kökdeş'e ait beste Hayal Ufkunda youtubdaki ilk resim Melek Ezgi'ye aittir.Melek Ezgi Neveser Kökdeş'in abisi Muhlis Sabahattin Ezgi'nin kızı yani Neveser Kökdeş'in de yeğenidir.Melek Ezgi'ye ait bu fotoğrafı...
 64. N

  Vocal Piece Söyle Bana Efsaneler Hülyalara Dalayım - Neveser Kökdeş - Rast

  Neveser Kökdeş'in Şöyle bana efsaneler eserinin notasını almak istiyorum
Top Bottom