Search results

 1. orkun zafer özgelen

  Question Türk Neyi - Arap Neyi Farkı

  Türk neyinde başpare kullanılıyor, Arap neyinde yoktur. Bir de Arap neyi, bizdeki nısfiye gibi ya da kaval gibi daha kısadır. Kanımca birini çalan diğerini de çalabilir.
 2. orkun zafer özgelen

  Theory Document Ottoman Turkish Mûsikî Tekâmül Dersleri

  Biliyorum ve zaten başında şunu yazmıştım. Ben teorik tartışma yapabilir miyiz ve yeni bakış açıları katabilir miyiz diye paylaşıyorum :D "İsmail Hakkı Bey'in 1926'da basılan Musiki Tekamül Dersleri adlı makam nazariyat kitabı. Aslında bu kitap çevrilmiştir, fakat ben burada hem aslını...
 3. orkun zafer özgelen

  Theory Document Ottoman Turkish Mûsikî Tekâmül Dersleri

  "Terkip Bezm-i Tarab makamının seyri: Rast perdesinde karar eden bu makam aynı Nihavend makamı gibi olup, farkı ise Neva perdesi yerine Sabâ perdesi, Şûri perdesi yerine Hüseyni perdeleri kullanarak yine makam-ı Nihavendin seyri ile perde-i Rastta karar ider" "Terkip Sûzinâk makamının seyri...
 4. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Şair ve Bestecı̇ Arasındakı̇ Ahenk

  Makalenin savunucusu değilim ya da benim de tasvip etmediğim söylemler de mevcuttur. Bununla beraber çalışmanın sınırları şu paragrafta belirtilmiş 'Bu çalışmada birçok kaynaktan faydalanılmıştır. Ancak, başlıca üç kaynak, çalışmamıza temel teşkil eder. Birincisi; Hüseyin Saadettin Arel‟in...
 5. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Şair ve Bestecı̇ Arasındakı̇ Ahenk

  Açıkçası ben sosyal bilimlerin pozitif bilimler kadar keskin olmamakla birlikte, bazı konularda söz söyleme hakkında bilgi sahibi ya da araştıran kişilerin sözünü sakınmaması taraftarıyım. Sonuçta bilimde bir tez öne sürersiniz, onun anti-tezi olur. Bu sosyal bilimlerde çok görülen bir durumdur...
 6. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Şair ve Bestecı̇ Arasındakı̇ Ahenk

  Vallahi mirim ben bu makaleyi aslında vezin-usul ilişkisi için paylaşmıştım. Bu makaleyi ben yazmadım, dolayısıyla söylediklerinizi üstüme alınmam söz konusu değil elbette. Fakat burada yazarın: "Bu eserlerde âhengi sağlayan en önemli unsur elbette prozodi, yani söz ile müziğin uyumudur. Söz ile...
 7. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Şair ve Bestecı̇ Arasındakı̇ Ahenk

  Eserleri dönemsel olarak ele almak gerekir, tıpkı tarih gibi. Dede Efendi ya da öncesinde prozodi kavramı zaten yoktu. Mesele eserleri görkemli, ihtişamlı şekilde meydana getirmekti. Özellikle büyük formdaki eserlerde kelimeler öylesine bölünür ki, anlamını zaten bu yüzden bile yitirir. Bunu...
 8. orkun zafer özgelen

  Theory Essay Translation Turkish English Michail Cholevas - Rhythmical And Metric Organisation Of Music Phrases In Taksims (≈Taksimlerde Melodik İfadelerin Ritmik ve Metrik Organizasyonu)

  Verdiğimiz youtube kanalındaki notasyonda yanlışlıklar var. Mesela eklediğim müzik cümlelerini Tanrıkorur noktalı ve staccatolu çalıyor. Taksim notasyonu her zaman mülahazalıdır zaten. Kişiye özel işaret ve semboller de kullanılabilir. Makalede bahsedilen "free rhythm improvisation" hakikaten...
 9. orkun zafer özgelen

  Discussion Türk Makam Müziği - Ne Dinliyorsunuz?

  Ali Ufki Bey'den bu kadar bahsedilmişken. Mezmurlardan beşincisi beni hep etkilemiştir. Bu Goudimel'in 4 sesli koralinden tenor partıdır. Ali Ufki bestelememiştir. Yalnızca çeviri ona aittir, ezgi ise anonimdir. 17. yüzyıldan bir ezgi. Diyeceğim kelîmâtımı Yâ Allah sen eyle irʿâ' Sana...
 10. orkun zafer özgelen

  Theory Document Ottoman Turkish Mûsikî Tekâmül Dersleri

  "Terkip Nihavend makamının seyri: Rast perdesinde karar eden bu makam dört şubeden biri olan Dügâh kolundan Buselik makamını Rast perdesinde icra etmekle olur. Lakin Buselik makamının yani çarı yek perdelerinden farkı olduğundan Buselik makamı sırasına müracaat olunur" "Terkip Neveser makamının...
 11. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Şair ve Bestecı̇ Arasındakı̇ Ahenk

  Elbette yeni form arayışları olmuştur. Örneğin Methal formu. Ali Rifat Çağatay peşrevlerin yerine daha kısa, küçük usullerin de kullanılabildiği bu formu icat etmiştir. Bu formda Refik Fersan, Alaeddin Yavaşça gibi ustalar da eserler vermiştir. Daha serbesttir peşreve göre ve haneleri yoktur. Ve...
 12. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Türk makam müziğimiz Bizans'tan mı alınmıştır?

  Bu sorduğunuz soru o kadar karışık bir olaydır ki, hiç kimse işin içinden çıkamaz. Bunu ciddi olarak söylüyorum. Böyle bir netlik asla yoktur. Bakın size bir örnek vereyim. Azerbaycan, İran, Suriye, Irak bize yakın makam sistemi de kullanan coğrafyalardır. İnanın bizdeki makam adlarının aynısı...
 13. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Şair ve Bestecı̇ Arasındakı̇ Ahenk

  2 ya da 3 hatta zeyl dedikleri kuyruklu peşrevler vardır. Bunları Ali Ufki'de ya da Kantemiroğlu'nda görmekteyiz. Fakat bu formlar tekamülünü Dede Efendi zamanında özellikle tamamlamışlardır. Dede Efendi o yüzden büyük bir bestecidir. Her formun ve bestenin tam olarak şablonunu bestelediği...
 14. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Türk makam müziğimiz Bizans'tan mı alınmıştır?

  Her defasında bir anlatamama oluyor sanırım. Ben de bu durumu anlamıyorum açıkçası. Ben anlatamıyorum sanırım. Bizans müziğinde 'makam' ya da makam adları yoktur. Mod üzerine kuruludur. İstabul'un fethinden sonra bu etkileşim içinde kilisede "makam adları" kullanılmıştır. Çünkü tavır ve okuyuş...
 15. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay Şair ve Bestecı̇ Arasındakı̇ Ahenk

  Sayan'ın kitabı eksik olabilir fakat en azından fikir verimesi açısından okunabilir. Ki dediğim gibi çok fazla makale ve tez vardır bu konuda. Bendeniz de bir kitap hazırlığı içindeyim bu konuya dair. Aslında bir kaç kalıbı bilince aruz kalıbı ile şiir yazılabilir. Örneğin: Seviyordum onu...
 16. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay  Şair ve Bestecı̇ Arasındakı̇ Ahenk

  Türk makam müziğinde bestecilik konusunda Erol Sayan hocanın Ulusal Müziğimiz diye bir kitabı vardır. Bununla beraber bestecilik, Türk müziğinin klasik döneminde daha belirgindir. Öncelikle şiirler aruz vezni yani vezin ile yazılır. Bu vezinler örneğin Fâilatün... vs. diye gitmekle beraber...
 17. orkun zafer özgelen

  Discussion Essay  Türk makam müziğimiz Bizans'tan mı alınmıştır?

  Bu konuda bir şeyler yazmak istedim. Öncelikle Türk makam müziğimiz Bizans'tan mı alınmıştır? sorusu oldukça mütalaalı bir konudur. Bu bir kültürel etkileşim meselesidir. 1453'te İstanbul alındıktan sonra, İstanbul'a yerleşim peyderpey olmuştur. Unutmamalı ki, Türkler İstanbul'a geldiğinde...
 18. orkun zafer özgelen

  Instrumental Peşrev (Şükufezar) - Hasan Can - Hüseyni

  Hangi durumun farklı olduğunu ben anlamadım. Şükufezar adlı eser Kantemiroğlu'nda Düyek olarak geçmektedir. Bunu kaynak göstererek belirttim zaten. Dediğim gibi Çifte Düyek diye bir usul Kantemiroğlu'nda yok. Cem Behar'ın "Saklı Mecmua" olarak adlandırdığı, Ali Ufki Bey'in Fransız Milli...
 19. orkun zafer özgelen

  Instrumental Peşrev (Şükufezar) - Hasan Can - Hüseyni

  Ali Ufki'deki bir çok usuller yanlıştır. Dediğiniz gibi Düyek yazıyor ama Semai ya da Devr-i Hindi usulüne uyuyor melodik yapı. Böyle bir çok eser var. Ali Ufki'de usulleri yazmadan önce, esere bakmak lazımdır.
 20. orkun zafer özgelen

  Instrumental Peşrev (Şükufezar) - Hasan Can - Hüseyni

  Rica ederim. Kantemiroğlu'ndaki Düyek usulü, bugün kullandığımız usul ile aynıdır. Edvara göre çevrilen şekline de bakarsanız (saat yönünde okunmalıdır) hiç fark yoktur. Darplar da aynıdır.
 21. orkun zafer özgelen

  Instrumental Peşrev (Şükufezar) - Hasan Can - Hüseyni

  Rica ederim Kantemiroğlu'nda da kayıtlı olan bu peşrev Düyek usulünde geçmektedir, ki Kantemiroğlu'da Çifte Düyek diye bir usül geçmemektedir. Eserin orijinal notası ile transkripsiyonu Yalçın Tura hocamızın çalışmasında şu şekildedir: Tura, transkripsiyonları verilen perdelere göre yapmıştır...
 22. orkun zafer özgelen

  Theory Document Ottoman Turkish Mûsikî Tekâmül Dersleri

  "Terkip Rast-ı Cedid makamının seyri: Rast perdesinde karar eden bu makam aynı Rast makamı gibi olup Neva perdesini Dügâh perdesini ittihaz ederek aynı perdede biraz Hicaz seyri gösterip yine makam-ı Rastın seyri ile karar eder" "Terkip Nihavend-i Kebir makamının seyri: Rast perdesinde karar...
 23. orkun zafer özgelen

  Theory Document Ottoman Turkish Mûsikî Tekâmül Dersleri

  "Terkip Nikriz makamının seyri: Rast perdesinde karar eden bu makam Hümayûn makamının seyriyle Rast perdesinde karar etmesiyle olur" "Terkip Pençgâh makamının seyri: Rast perdesinde karar eden bu makam aynı Rast makamı gibi olup içerisinde Isfahan Ruy-i Neva makamının seyriyle makam-ı Rast'ta...
 24. orkun zafer özgelen

  Theory Document Ottoman Turkish Mûsikî Tekâmül Dersleri

  "Terkip Sazkâr makamının seyri: Rast perdesinde karar eden bu makam ayni Rast makamı gibi olup içerisinde Segâh makamının asma kararları olduğu gibi Yegâh perdesine inme esasındadır" "Terkip Sûzidilârâ makamının seyri: Rast perdesinde karar eden bu makam ayni Rast makamı gibi olup içerisinde...
 25. orkun zafer özgelen

  Theory Document Ottoman Turkish Mûsikî Tekâmül Dersleri

  İsmail Hakkı Bey Rehavi'yi de bir makam olarak ele almış ve Segâh kolundan olduğunu yazmıştır. "Rehavi makamının seyri: Rast perdesinde karar eden bu makam ayni Rast makamı gibi olup içinde biraz Sazkâr ile Bayati seyri olduğu gibi Yegâh perdesine dahi inmek esasındadır" Buradaki Segâh...
 26. orkun zafer özgelen

  Discussion Konser Formatı

  Ders ortamından ziyade, bir prova esnasındadır sanırım. Ki bunu biraz siz araştırabilirsiniz. Dönemin modernleşme anlayışını bilmeniz gerekir. orada 10 taneden fazla kemanın olması dönemsel bir şeydir. Yine de bu sazların o dönemde, üstelik kadınlar topluluğu tarafından icra edilmesi bizi mutlu...
 27. orkun zafer özgelen

  Discussion Konser Formatı

  konuyla ilgi şöyle bir e-makale de vardır Kadın ve Erkeklerin Birlikte Konser Vermelerinin Tenkidi: Musiki-i Osmani Mektebi ve Darülelhan Batıdaki gibi bir orkestra mantığı için hem çok geç kalındı, hem de artık gerek yoktur. Neden? çünkü bizim sazlarımız ne yazıkki ibtidai kalmaktadır. Akort...
 28. orkun zafer özgelen

  Discussion Konser Formatı

  Tam olarak bir orkestrasyondan bahsetmedim aslında. Çalgıların ve seslerin çeşitlerine göre ayrılması. Kadın erkek karma grupların konser salonunda bir şef ile konser vermesi olayı bahsettiğim. Eklediğim fotoya bakarsanız, elinde şef çubuğu olan Muallim İsmail Hakkı Bey ve Darülelhandaki...
 29. orkun zafer özgelen

  Discussion Konser Formatı

  Bildiğimiz üzere özellikle 16-17. hatta 18. yüzyıllarda fasıl toplulukları vardı ki bunlar beraber çalma söyleme işlevini yerine getiriyorlardır. Mehter de buna dahildir. Bu toplulukları idare edenler genelde serhanende denilen kişilerdi. 19. yüzyılda ise batılılaşma hareketleri ile ikiye...
 30. orkun zafer özgelen

  Discussion  Konser Formatı

  kesinlikle öyle. İsmail Hakkı Bey hem bestekarlıktaki çeşitliliği, hem de eğitmenliği ve akademik çalışmaları ile önemlidir. Özellikle bugünkü konser formatını Ali Rifat Çağatay ile Türk müziğine uygulayan ve sürdüren önemli bir şahsiyettir.
 31. orkun zafer özgelen

  Theory Document Ottoman Turkish Mûsikî Tekâmül Dersleri

  Ben ilk sayfayı çevirerek başlıyorum 'Rast makamının seyri: Bu makam dört şubeden biri olan 'Arap Çargâhı'nın şeddinden alınmıştır. O dönemde bizim şu anda bildiğimiz Rast makamı 'Arap Çargâh'ı' olarak, Saba perdesine kullanan Çargâh ise 'Türk Çargâh'ı' olarak ele alınıyor. Bu konu enteresandır.
 32. orkun zafer özgelen

  Theory Document Ottoman Turkish  Mûsikî Tekâmül Dersleri

  İsmail Hakkı Bey'in 1926'da basılan Musiki Tekamül Dersleri adlı makam nazariyat kitabı. Aslında bu kitap çevrilmiştir, fakat ben burada hem aslını paylaşmak, hem de Osmanlıca bilen üyelerimizin birer sayfa çevirerek, makam anlatımları üzerinden belki teorik tartışmalar yapabileceğimiz...
 33. orkun zafer özgelen

  Instrumental Peşrev - Mehter Başı - Acem

  Bayati makamının günümüzde Acem makamının yerine geçmiş olduğunu tespit edebiliyoruz. Biz yazdığımız kitapta da bunun açıklamasını yapmıştık. Bununla beraber eserde Bayatiden çok Acem makamı baskındır, çünkü Acem perdesini kutup olarak almaktadır. Neva ve Hüseyni perdelerini ise destekleyici...
 34. orkun zafer özgelen

  Instrumental Peşrev - Mehter Başı - Acem

  Kantemiroğlu edvarının İran, Tahran'daki bir nüshası ile ilgili makale ve notaları ektedir. Bu nota Yalçın Tura'nın çevirdiği Kantemiroğlu kaynağında yoktur.
 35. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Rübud Akl ü Dilem Ra Cemal-i An Arabi (Beyati Âyîn-i Şerîfi) - Hüseyin Sadettin Arel - Bayati

  Kaynak: İBB Atatürk Kütüphanesi Diğer Bilgiler: Literatürde olan Mevlevi Ayinlerinden daha çok Ayin bestelemiş Hüseyin Sadettin Arel'in Bayati Ayini, gelenekte de olduğu gibi düyek usulünde başlamaktadır (ki devr-i revanla da başlayabilir). İkinci selam yine gelenekte olduğu gibi evfer usulü...
 36. orkun zafer özgelen

  Instrumental  Kapris I - Şerif Muhittin Targan - Diğer

  Eser: Kapris I Bestekâr: Şerif Muhittin Targan Güfte Sâhibi: yok Makam: Diğer Form: Etüd Usûl: Nim Sofyan Güfte: Kaynak: Kişisel arşiv Diğer Bilgiler: Targan etüd ve kaprislerini makamsal bir yapıdan çok, tonal bir çerçevede ele almıştır. Bu Kaprisi de Sultaniyegâh gibi...
 37. orkun zafer özgelen

  Question Türk Müzigi'nde Transpoze

  Sanırım önce Türk makam müziği basit ya da ana makam olarak ta'bir edebileceğimiz makamları, seyir karakterlerini perdelerini öğrenmeniz lazım. Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde (ki bunu da iyi bilmek lazım) Kürdi makamı 'dizisini' rast perdesine aktarınca adı Kürdilihicazkâr olmuyor, makamın inici...
 38. orkun zafer özgelen

  Offering Book Nazari ve Ameli Türk Musikisi 1-5 - Suphi Ezgi

  Bu çok değerli. Çok teşekkürler
 39. orkun zafer özgelen

  Opinion Türk Musikisinde İmla Problemi

  Bu aslında Fars alfabesinden (ya da eski yazıdan) Latin alfabesine geçişte yaşanmış bazı zorluklardan itibaren sorgulanmış bir şey. Bu Cumhuriyet dönemindeki harf devriminde değil sadece, örneğin Ali Ufki Bey'in yazdığı iki adet mecmuada da görülüyor. Yani Türkçe 17. yüzyılda dahi, her ne kadar...
 40. orkun zafer özgelen

  Announcement Question Sitemiz Yavaş mı, Hızlı mı?

  Eser aramalarında özellikle, filtreleme olayı, 'filtrele' demeden olsa daha iyi olur.
 41. orkun zafer özgelen

  Document  Kantemiroğlu Edvarı Orijinali (Fars Harfleriyle)

  Kantemiroğlu'nun İBB Atatürk Kütüphanesinde bulunan nüshasıdır.
 42. orkun zafer özgelen

  Wiki Person Şevki Bey (Tığlızade, Enderuni Mehmet)

  Udi Şevki Bey diye bilinen zat bu mudur acaba?
 43. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Derdime Derman Ararsam Bil Ki Çeşmanın Senin - Şevki Bey (Udi) - Acem Kürdi

  Udi Şevki Bey hakkında bilgisi olan var mıdır acaba?
 44. orkun zafer özgelen

  Question  Kani Karaca-Gözlerinden İçti Gönlüm Neş'eyi (Kayıt İsteği)

  Linkteki belgesel videosunda 03:36'da başlayan Gözlerinden İçti Gönlüm adlı şarkının Kani Karaca tarafından seslendirilmiş bu videosu ya da kaydının tam kimsenin elinde var mıdır? Yıllardır arıyorum, bir türlü bulamıyorum :(
 45. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Mestane Oldum Aşkın Elinden - Ali Ufki Bey? - Neva

  292 nolu yazmadaki orijinal hali ekteki gibidir. MSS'deki hali ise, Bezmârâ grubunun değerli kayıtlarıyla dinlenebilir:
 46. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece  Mestane Oldum Aşkın Elinden - Ali Ufki Bey? - Neva

  Eser: Mestane Oldum Aşkın Elinden Bestekâr: Ali Ufki Bey? Güfte Sâhibi: ? Makam: Neva Form: Diğer Usûl: Sofyan Güfte: Kaynak: Turc 292 nolu el yazması. Sayfa 302. Diğer Bilgiler: Bu eser Ali Ufki Bey'in Mecmua ı Saz ü Söz (MSS) adlı eserinde de kayıtlıdır (Cevher, 1995:480), fakat...
 47. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Canda Hasiyyet mi Var Sevda-yı Canan Olmasa - Arif Bey (Hacı) - Isfahan

  Esnaflığını falan bilmem ama Darülelhan'ın yöneticiliğinde ve tasnif heyetinde bulunmuş biri için kişisel yargılardan kaçınırım kendi adıma. Ayrıca kaynak ve epistemoloji bilimine çok inanırım ve güvenirim. Bugün Curcuna usulü de Aksak Semai gibi vuruluyor. Bununla beraber hız ve darplar...
 48. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Canda Hasiyyet mi Var Sevda-yı Canan Olmasa - Arif Bey (Hacı) - Isfahan

  Sunduğunuz argümanlar çok kişisel. Muallim İsmail Hakkı Bey'in böyle bir kese altın olayına girdiğini sanmam zaten. Ama kullanılmıyor olması, var olmadığı anlamına gelmez kanımca. Muallim İsmail Hakkı Bey yazmış. Ve bu solfej kitabını ben okudum bugün kullanılmayan bir çok usul var. Olabilir...
 49. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Canda Hasiyyet mi Var Sevda-yı Canan Olmasa - Arif Bey (Hacı) - Isfahan

  İsmail Hakkı Bey'in "Nota Dersleri" adlı kitabında bu usulü yer almakta. Kendinin de Nazlı Düyek usulünde bir kaç eseri vardır. Terminolojik olarak düşünürsek, dü-yek: iki tek anlamına geliyor. Bir usulüde iki tek vuruşu varsa buna düyek denilebilir. Ne yazık ki bizim bugünkü düyek usulü...
 50. orkun zafer özgelen

  Announcement Sitemizin Son 10 Gündür Kapalı Kalmasından Dolayı Özür Dileriz - Sitemiz Tekrar Açılmıştır

  Vallahi çok korktuk, şükür kavuşturana. Özellikle notalar konusunda eksikliğini bir hayli hissettim kendi adıma. Allah bir daha ayırmasın
 51. orkun zafer özgelen

  Instrumental Hüseyni Saz Semaisi - Ahmet Yağmur Kucur - Hüseyni

  O halde yanlış yazmışsın. 17. yüzyıldan beri yönlendirici yazılar portenin üstüne yazılır. Bakınız Ali Ufki notası:
 52. orkun zafer özgelen

  Question Trt Arşivleri Neden Dijitalize Edilmiyor veya Yayınlanmıyor?

  Ne yazık ki bizim böyle bir bilincimiz değil 100 yıldır, 100 yıllardır oluşmuş değil, özellikle sanat mecrasında. Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait görüntüleri bile British Pathe'nin arşivinden para ile almak zorundayız. Hafızaya önem vermeyen bir milletiz hasılı. Arşivi bile popülizm...
 53. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Aşkın ile Bülbül Gibi Artmaktadır Ahım - Ali Bey (Enderuni-hanende) - Uşşak

  Örneği çok fazla olsa da, Enderuni Ali Bey 19. yüzyılın sonuna kadar yaşamış, çok eski bir besteci değil. Belki kendi bilerek iki usulle de bestelemiş olabilir. Dede Efendi'nin eseri hakkında ise kesin konuşamam, Dede'nin ritmik oyunlar yaptığı bir çok eseri var, dolayısıyla öyle de devam...
 54. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Aşkın ile Bülbül Gibi Artmaktadır Ahım - Ali Bey (Enderuni-hanende) - Uşşak

  Bu şarkıyı aynı melodiler fakat Curcurna usulü ile Münir Bey okumuş. Enteresan hangisi aslı acaba? Yürük Semai mi; Curcuna mı? :S
 55. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Bir Gonca Açılmış Pınarın Dertli Başında - Selahattin Pınar - Kürdili Hicazkar

  Bu eser biraz zorlama gibi geldi bana nedense. Sanki siparişle yapılmış gibi, Pınar'ın o akıcı melodilerinin kopuk kopuk parçaları gibi :S
 56. orkun zafer özgelen

  Question Ney Recording 01 - Halil Dikmen - Rast'tan Uşşâk'a Geçiş Gibi

  Eğer kayıt bu kadar ise bu Uşşak taksimidir. Rast makamıyla ilişkisi duyulmuyor tam olarak. Eğer burada bitmediyse (bir bölümü ise) Huzi makamıdır.
 57. orkun zafer özgelen

  Discussion Question Türk Müziğinin İcrasının Nasıl Olması Gerektiğini Düşünüyorsunuz?

  Ya ben müziğe 20 yılını vermiş ve hali hazırda akademide görev yapan biri olarak o kadar üzülüyorum ki şöyle laflara " hiç bir değişime ihtiyaç duymadan". her şey değişirken, gelişirken nasıl değişmemezlik olabilir. Bu kesinlikle çok tutucu ve kesin bir tavırdır. O çok yücelettiğimiz...
 58. orkun zafer özgelen

  Discussion Question Türk Müziğinin İcrasının Nasıl Olması Gerektiğini Düşünüyorsunuz?

  Bu söze benzer bir söz de Bardakçı'nın programında geçmiştir; "zaro ağaya smokin giydirmek" gibi bir şeydi. Açıkçası ben tek sesli çok sesli tartışmasına girmem bu konuda. Çünkü bu konu 1900'lü yılların başında kalmıştır. Mesele tek seslilikten çok sunum tarzıdır ki, zaten bu tür elektronik...
 59. orkun zafer özgelen

  Discussion Question Türk Müziğinin İcrasının Nasıl Olması Gerektiğini Düşünüyorsunuz?

  Geleneğin dönüşümü ya da değişimi doğrultusunda olaya bakmak sağlıklı olur. Bence her ikisi de olmalı. Hatta çok seslilik içeren daha çok eserler olmalı, belki de elektronik ile de birleştirilmeli. Adorno'nun bahsettiği kültür endüstrisi fikrinde olaya bakarsak, müzik üretilmeye başladığından...
 60. orkun zafer özgelen

  Question Hangi Usulü Seçmeliyiz?

  Bu tempo ile doğru orantılı. Özellikle bahsettiğiniz şarkılar, bestecisi tarafından sofyan yazılsa bile, eserin temposu bu algıyı değiştirebilir. Örneğin sevil neşelen şarkısı 4 zamanlı yazılmıştır fakat buna hızlı bir tempoda eşlik ettiğiniz (alkışla) düşünün bu durumda mecburen 2/2 bir zamanla...
 61. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Etti O Güzel Ahde Vefa Müjdeler Olsun - Ali Paşa (Maktûl) - Segah

  Yorum çok güzel, ağzınıza sağlık. Murassa olmuş sanırım sonunda :D. Daha bir cezbe getirdi
 62. orkun zafer özgelen

  Question Tanbur Tanburda Geçilmesi Gereken Elzem Eserler Nelerdir?

  Bana kalırsa Tanbur öğreniminde perdelerin hangi makamda, hangi şekilde basılacağını öğrendikten sonra, Tanburi bestekarların eserlerini geçmek doğru olacaktır. Örneğin; Zeki Mehmet Ağa'nın Neva Peşrevi, Refik Fersan'ın Rast Peşrevi, Gazi Giray Han'ın Mahur Peşrevleri gibi. Daha sonra küçük ve...
 63. orkun zafer özgelen

  Offering  Şerif Muhiddin Targan-Kanatlarım Olsaydı (Tanbur ile)

  Şerif Muhiddin Targan'ın Kanatlarım Olsaydı eserini Tanbur ile icra etmeye çalıştım (min gayri haddin). Değişik varyasyonları olan eser, Rahmi kalaycıoğlu'nun bir dönem fasikül halde bastığı Türk Musikisi Bestekarları Külliyatı'ndan alınmıştır. Fasikülde Safiye Ayla'nın eserlerin doğru olduğuna...
 64. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Ey Tabi-i Nefs ü Heva - Nezih Bekir Efendi (Hekimoğluzade) - Acem Murassa

  Bizdeki Nihanvend'de re bemol alınca Rumi takısı ekleniyor. Buradaki olay Hicaz çeşnisinin bir süs olarak görülmesi sanırım. Murassa süslemek demek zira.
 65. orkun zafer özgelen

  Instrumental Saz Semaisi - Necdet Yaşar - Tanburi - Nevruz

  Bu nota kime aittir acaba?. Makamı Nühüft yazıyor ama eseri inceledim ve çaldım sanki Acem makamı gibi. Acaba benim farketmediğim bir Nühüft makamında mı yapılmış? (olabilir, çünkü edvarlarda her makamın bir çok tarifi olabiliyor).
 66. orkun zafer özgelen

  Announcement Book Türk Makam Müzikçisinin Seyir Defteri-1

  Bu kitap aynı zamanda konservatuarda eğitim kitabı olarak kullanılacağından dolayı, İTÜ Türk müziği devlet konservatuarının müfredat programını referans aldık makamları seçerken. Çok teşekkür ederim ilginize sayın admin.
 67. orkun zafer özgelen

  Announcement Book  Türk Makam Müzikçisinin Seyir Defteri-1

  Türk makam müziğinin özellikle seyir ve doğaçlama yapma kısmında, eserlerle örneklendirerek, makam perdeleri, perdelerin birbirleriyle ilişkisi, melodik hareketler ve yönelimleri doğrultusunda analitik bir çerçevede makamların anlaşılması ve icra edilmesine rehber olarak hazırladığımız bir...
 68. orkun zafer özgelen

  Announcement Discussion İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması

  Efendim yarışmada dereceye giren müziğimin cd ve kitapçığı elime ulaştı. Daha önce söz vermiştim merak edenler için paylaşayım dedim :)
 69. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Haydin Arkadaşlar Yürüyelim (Tulumbacı Kantosu) - Belirsiz - Pençgah

  buradaki notada göksel baktagirin bir şarkısı çıkıyor :S
 70. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Uyan Ey Gözlerim Gafletden Uyan - Belirsiz - Irak

  Ben de bu ilahinin ezgisinin, başka bir ilahiye giydirme yapılarak söylenen hali ile mukabele eyleyim; Kamu işim hatâ estağfirullah Kerem kıl ey Hudâ estağfirullah Kulun kulluğa lâyık ola sandım Yanıldım ben gedâ estağfirullah Fazîlet sandığı 'ilmini nefsim Hicâb oldu bana estağfirullah...
 71. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Uyan Ey Gözlerim Gafletden Uyan - Belirsiz - Irak

  Benim niyetim kimseyi kırmak ya da "sarkastik" bir üslup takınmak asla değil. Ama lütfen şunu ifade etmeme izin verin, "Ali Ufkî çok iyi bir besteci değildir. Birkaç deneme yapmıştır, notaya almıştır ama çok parlak örnekler değil". Bunu demek her kimse olursa olsun ne bana ne de kimseye düşmez...
 72. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Uyan Ey Gözlerim Gafletden Uyan - Belirsiz - Irak

  Ne yazdığını "lutfettim". Ben 3. Murad olduğunu söylemedim zaten. Sultan Murad yazılmalıdır, dedim. Hatta Şah Murad diye anılan sanırım 4. Murad'dır. O halde o yazılmalıdır. Yine de tam olarak emin olamamakla birlikte, güfte kısmına Sultan Murad yazmak doğru olur. Ali Ufki Bey böyle bir başlık...
 73. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Uyan Ey Gözlerim Gafletden Uyan - Belirsiz - Irak

  Efendim bu eser Ali Ufki'nin Mecmua i Söz ü Söz adlı eserinde olduğuna göre, sadece bu yazmaya bakmak yeterlidir bu konuda. Kimin kime güvendiğini bilmem. Benim size karşı bir tavrım olmadı. Bilimsel bir platform olmasa da, bir çaba harcanıyor belli ki. Bu konularda, akademilerde onlarca...
 74. orkun zafer özgelen

  Vocal Piece Uyan Ey Gözlerim Gafletden Uyan - Belirsiz - Irak

  Efendim görüyorum ki bu başlıkta biraz belgesiz konuşulmuş. Bu eserin güftesi hiç kuşkusuz Sultan Murad'a aittir. Bunu Mecmua-i Saz ü Söz'ün orjinalinden okuyabilenler sağ yukarda ne yazdığını açıkça görürler, ki güftenin son mısrasında da "Murad kulun" diye bir tamlama geçmektedir. Ayrıca Hitit...
 75. orkun zafer özgelen

  Recording  Merhaba Bahri - Orkun Zafer

  Kaydın Adı: Merhaba Bahri Kayıtta Yer Alan(lar): Orkun Zafer Kayıt Linki: YouTube Bestekâr: Güfte: Yâradılmış cümle oldu şâdümân Gam gidûp âlem yenîden buldu cân Cümle zerrat-ı cihân idûb nidâ Çağrışûben dediler kim merhabâ Merhabâ ey âli sultân merhabâ Merhabâ ey kân-ı irfan merhabâ...
 76. orkun zafer özgelen

  Daily (Günün Eseri) Hümâyûn Şeceryân - Gül Bî-Rûh-ı Yâr Hoş Ne-Bâşed

  Türkçenin ıslahatından sonra değişimler olduğu kanısındayım. Bu kârlar farsça besteleniyor hep. Belki 15. yüzyılda örneğin bu telaffuz ile icra ediliyordu. Bilemiyoruz tabii. Ama Owen Wright'ın words without songs adlı kitabında bir ifade vardır. Der ki, bu eserlerde kullanılan "ahha" "ha ha"...
 77. orkun zafer özgelen

  Daily (Günün Eseri) Hümâyûn Şeceryân - Gül Bî-Rûh-ı Yâr Hoş Ne-Bâşed

  Bu adamı çok seviyorum. Ayrıca bu eserlerin nasıl okunacağı (telaffuz anlamında) konusunda da dikkat edilmesi gerekir. Ortak kültür, ortak müzik.
 78. orkun zafer özgelen

  Announcement Question Vikipedimiz İçin İlk Taslak Bitti, Görüşlerinizi Alabilir miyiz?

  Künyede din ve etnik köken olmasa aslında daha mı iyi olur? çünkü örneğin Safiyuddin Urmevi'nin tam olarak Türk olup olmadığı bile belli değil
 79. orkun zafer özgelen

  Searching Question Musikişinasların Fotoğrafları

  Hocam o kadar kaynak yok aslında. Tamamen araştırmakla ilgili belki :)
 80. orkun zafer özgelen

  Searching Question Musikişinasların Fotoğrafları

  Aslında hiç birinin fotoğrafları yoktur, çünkü o zaman fotoğraf makinası yoktu :D. Ama tasviri resimleri vardır. Bu genelde anlamda, "sakallı", "sarıklı" ya da "fesli" bir görüntüdür. Ama hiç birinin resmi onlara ait değildir. Şehbal Mecmuasında çıkan bu resmin altında bestekar Hacı Arif Bey...
 81. orkun zafer özgelen

  Question Şedaraban, Neveser Gibi Makamlarda Perde Kullanımı

  Benim öğrendiğim Şedaraban'ın Hüzzam ile ilişkisinden dolayı Hisar perdesi daha dik basılmalı ama Rast üzerinde Nihavend'e geçerse pestleşerek nim Hisar olmalı. Neveser'de ise bütün Hisar ve dik Kürdi perdeleri pest basılmalı, Evç ve nim Hicaz perdeleri dik basılmalı. Ama bu geçkiler hariç...
 82. orkun zafer özgelen

  Instrumental Saz Semaisi - Fikret Esat Karakaya - Bezmârâ

  Bende var buyrun Not (moderatör tarafından): Buradan bulabilirsiniz.
 83. orkun zafer özgelen

  Instrumental Saz Semaisi - Fikret Esat Karakaya - Bezmârâ

  Bezmara makamı yeni bir makam değil bu arada. Nasır Dede'de var bu makam ama bunun tabii Vech-i Arazbar makamıyla alakası yok. Hüseyni'de Uşşak yapıp Dügâh'ta Hüseyni yapıp, Hüseyni perdesinde karar verir diyor. Ekteki de Yalçın Turan'ın Tedkik ü Tahkik adlı çevirsinden. Sanırım Fikret hoca bir...
 84. orkun zafer özgelen

  Instrumental Suzidilârâ Tanbur Taksimi - Tanburi Cemil Bey - Sûzdilârâ

  Teşekkür ederim ama gerçekten ama biraz aceleye getirmişim bazı yanlışlar var notada. Bu konuyu kapatabilir misiniz? Ben bir daha düzeltip açayım.
 85. orkun zafer özgelen

  Instrumental Saz Semaisi - Fikret Esat Karakaya - Bezmârâ

  Çeşni adı üstünde bir lezzettir. Yani bir makamda kullanılan değişik bir tattır. Nitekim müzik görsel ve elle tutulur bir sanat olmadığı için, ancak duyulur, hissedilir. Çeşni de öyle. Bir çeşni olması için incelediğim kadarıyla bir nağme gerektir. Yani Segâh-Kürdi-Segâh yapınca bu 4'lü ya da...
 86. orkun zafer özgelen

  Instrumental  Suzidilârâ Tanbur Taksimi - Tanburi Cemil Bey - Sûzdilârâ

  Eser: Suzidilârâ Tanbur Taksimi Bestekâr: Tanburi Cemil Bey Güftekâr: yok Makam: Sûzdilârâ Form: Taksim Usûl: Belirsiz Güfte: yok Kaynak: Tanburi Cemil Bey Külliyatı-Kalan Müzik Diğer Bilgiler:
 87. orkun zafer özgelen

  Instrumental Saz Semaisi - Fikret Esat Karakaya - Bezmârâ

  Çeşni kullanımı mürekkep makamlar için geçerli olabilir. Makamlar 4 çeşit hareketle karakter sahibi olabilirler. 1. Durak perdeleriyle (örneğin rast), 2. Seyir karakterleri ile (örneğin Zirgüle ve Şehnaz makamlarını ayırd etmemizi sağlayan) 3. kullandıkları perdeler ile (örneğin Hicaz), 4...
 88. orkun zafer özgelen

  Instrumental Saz Semaisi - Fikret Esat Karakaya - Bezmârâ

  Hocam Rob'un tanburu bırakması açıkçası onun bileceği iştir. Nazari sistem ile alakalı ise, Avrupa müziğinde de bir çok ekol var. Mesela armoni sisteminde Rus ekolü vardır, Alman ekolü vardır, Fransız ekolü vardır vs. Bunların genel anlamda bakış açısı aynıdır, ama formülleri farklıdır. Örneğin...
 89. orkun zafer özgelen

  Instrumental Saz Semaisi - Fikret Esat Karakaya - Bezmârâ

  Bu taksim nedir diye sorsanız birine. Hüseyni der. Ama Kürdi makamı.
 90. orkun zafer özgelen

  Instrumental Saz Semaisi - Fikret Esat Karakaya - Bezmârâ

  Ben alınmam hocam, tam tersine böyle mütalaaları severim. Bu şuna benzer; herkes Ay'a çıkıldığına inanıyor ama ben inanmıyorum. Bence çıkılmadı diyorum. Sebeplerimi söylüyorum. Bu kadar. Burda Kürdi makam değil çeşnidir bence derken. 17-18. yüzyıllardaki Kürdi eserlere bakarak söylüyorum...
 91. orkun zafer özgelen

  Instrumental Saz Semaisi - Fikret Esat Karakaya - Bezmârâ

  Aslında değişmek, değişebilmek güzel. Mesut Cemil'in de dediği gibi, biz buna Türk müziği değil de İstanbul müziği demeliyiz belki de. Öylesine rafine. Yani işin içine başka faktörler girince kafa karıştırıyor. Eski çağlarda alimler bu edvar kitaplarını yazarken bir çok kaynak kullanmışlar...
 92. orkun zafer özgelen

  Instrumental Saz Semaisi - Fikret Esat Karakaya - Bezmârâ

  Şunu demek istiyorum hocam, bir örnek daha vereyim. Bu Acem makamı diye bir makam vardır ama yoktur. Yani kullanılmamaktatır. Onun yerini Bayati almış. Yani eskinin Acem'i bugünün Bayati'si. Siz bugün bir Bayati eseri iki kategoriye de koyabilirsiniz. Bu doğal bir süreçtir. Yani yanlış olan bir...
 93. orkun zafer özgelen

  Instrumental Saz Semaisi - Fikret Esat Karakaya - Bezmârâ

  Bestekarın özgürlüğü konusundaki bazı cümlelerde bana bir atıf hissettim. Öncelikle şunu belirtmek ve bilmek lazım. Makamlar tarihi süreç içinde değişmiş, gelişmiş hatta kaybolmuşlardır. Örneğin Meragi'de dizisi verilen bir çok makam bugün farklı bir makama tekabül etmektedir. Ya da Rehavi...
 94. orkun zafer özgelen

  Announcement Discussion İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması

  Tabii ki buraya yükleyeceğim zaten. Fakat yarışma kuralları gereği, konserden önce hiç bir yerde yayınlamamam lazım. Yoksa ben ketum biri değilim. Her şeyi paylaşmaya açığım. Konserden sonra derhal paylaşacağım hem notayı hem kaydı:D
 95. orkun zafer özgelen

  Announcement Discussion İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması

  çok teşekkürler. Yarışmayı yapan kurum bir gala konseri düzenleyecek. Onun kayıtlarını alınca buraya yüklerim tabii ki :)
Top Bottom