Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Hatayi (Şah İsmail)
Makam
Eviç
Form
Nefes
Usûl
Yürük Semai
Kaynak
Sanat Müziği Notaları
Messages
124
Reactions
175
YouTube
link
Eviç-Hûzî makamı sanmıştım.
Çünkü,

...Evc-Hûzî (Eviç-Hûzî) Makamı: Yerinde Eviç makamına yerinde Hûzî makamının eklenmesinden meydana gelmiştir. Tam karar Dügâh perdesinde uşşak dizisiyle yapılır...

Kaynak:
İsmail Hakkı Özkan, Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri Kudüm Velveleleri, s.552

Karar ses, Dügâh(lâ) perdesi.
 
Last edited:
Messages
1430
Reactions
2444
Last edited:
Top Bottom