Bestekâr
Ali Ufki Bey (Santuri, Albert Bobowsky)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Acem
Form
İlahi
Usûl
Aksak-Ağır Semai
Kaynak
Sanat Müziği Notaları
Nota Yazarı
Ruhi Ayangil
Messages
2
Reactions
2
YA İLAHİ SENDEN GUDDET
Yâ ilâhî. Senden Guddet
Bize ver ıslâha müddet
Mevt yetişmeden bâ şiddet
Yâ mühmel-i bi'd-derecât
Hayr işe gücenirim
İbâdete üşenirim
Muhtac değilsin sanıram
Yâ ganiyyi ani'l-mürâcât
Günâhım misl-i Kehkeşân
Ömrümde hayrâta nişân
Komayub kaldım perîşân
Yâ guyâsü fi'z-zülûcât
Sana lâyık nemiz vardır
Bed kavl ü fiil kula kârdır
Rahmetine ümmîd vardır
Yâ Rahmân li-ehl-i recât
Dünya ve nefsin bûsinden
Hem şeytan vesvesesinden
Ufkî ister necât senden
Yâ fettâh ve kazıyyü'l-hâcât
 
Top Bottom