Bestekâr
Hamdi Efendi (Hafız)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Suzidil
Form
Yürük Semai
Usûl
Yürük Semai
Kaynak
İSAM - Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi, Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45074
Reactions
466

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
1532
Reactions
2634
Uşşâk ile dolsun der isen kûy-ı muhabbet
Gösterme rakîb olmayana rûy-ı muhabbet


Kim görse olur gamzene elbette giriftâr
Yâ Rab ne füsûn eyler o câdû-yı muhabbet

Uşşâkı esîr etmek ise âdet-i gamze
Hûbânı şikâr eylemedir hûy-ı muhabbet

Kana boyadı kûyunu seylâb-ı sirişkim
Hûn-ı dil ile taştı meğer cûy-ı muhabbet


Nefî
gibi mest anlama bî-hûş görürsen
Almışdır olan aklımız dârû-yı muhabbet
 
Last edited:
Messages
1532
Reactions
2634
Gazeli nette bulduğum Divandan kopyaladım ama 2. mısra notalarda
"Gösterme rakîbin olana rûy-ı muhabbet"
"Göster merakı bin olana rûy-ı muhabbet"
şeklinde yazılmış.
ikinci şekil daha anlamlı olsa da vezni bozuk. Eski yazı divana ulaşabilen olursa doğrusunu yazabiliriz.
 
Messages
28
Reactions
38
Esatiz-i Elhan üzerine yazılan tezi (YÖK 108570) okuyordum. Zekâi Dede kısmında zikredilen eserleri takip ederek buraya geldim. Sayfada Hamdi Efendi'ye ait başka eser yok. İntikal eden tek eser bu mudur? Rauf Yekta'nın demesine göre bu eser de Hamdi Efendi'nin değil, Mehmed Bey'in imiş. Bu halde bestekâr olarak Hamdi Efendi'nin adının geçmesi doğru mudur? Yoksa "tırnak içerisinde" mi anlamak lazım gelir?

PS: Güzelim kitabın transkripsiyonu maalesef berbad olmuş (çeviriye hiç bakmadım). Dede'nin orostopolluk tabiri o rustev pulleylik gibi bir şekle dönüvermiş vs. Umarım yakın zamanda doğru dürüst çevrilir de basılır.
 
Last edited:
Top Bottom